Onderzoek in de School of Biosciences omvat vier brede thema's en wordt ondersteund door een kerngroep van onderzoekers in bioactieve stoffen (Drug Discovery


Infectieziekten/>

  • De rijke biodiversiteit van Maleisië maakt de ontdekking mogelijk van nieuwe verbindingen om infectieziekten te bestrijden. Aan Taylor's University zullen de geïdentificeerde natuurlijke verbindingen worden onderzocht op hun bioactieve eigenschappen en hun werkingsmechanisme. Naast het antimicrobiële onderzoek is het gastheer-pathogeen interactie-onderzoek gericht op het begrijpen van de ziektemanifestatie in gastheercellen.

Niet-overdraagbare ziekten

  • Dieet, roken, alcoholgebruik, een zittende levensstijl en stress hebben bijgedragen tot een grotere incidentie van hartaandoeningen, luchtwegaandoeningen, diabetes en kanker, onder andere. Beschikbare medicijnen voor deze ziekten gaan vaak gepaard met ongewenste neveneffecten, niet selectief genoeg of gewoon te duur. Daarom richt dit cluster zich op de ontdekking van nieuwe lead-compounds en op het wetenschappelijk valideren van natuurlijke remedies voor leefstijlgerelateerde chronische ziekten.

Milieuonderzoek

  • Het onderzoek in dit cluster richt zich op bioremediatie, taxonomische identificatie van mariene flora en om de ontwikkeling van mechanismen of processen die in overeenstemming zijn met milieuwetten te vergemakkelijken. Het zal gericht zijn op verbetering van hulpbronnenbesparing, afvalverwerking en het oplossen van milieustresskwesties. Daarnaast bieden onderzoekers in dit cluster ook consultatie en training in milieumanagementsystemen.

Voedingswetenschappen en voeding

  • Het bredere doel van onderzoek in dit cluster is het bestuderen van de grondslagen en toegepaste aspecten van nieuwe functionele voedingsmiddelen, medische voedingsmiddelen en nutraceutica, alsmede nieuwe technologieën die de ontwikkeling van nieuwe consumentenproducten bevorderen die de menselijke gezondheid, voedselveiligheid en functionaliteit verbeteren.

Deze gebieden zijn belangrijk omdat ze betrekking hebben op relevante kwesties in de menselijke gezondheid en duurzaamheid. Het huidige werk legt de nadruk op fundamentele onderzoeksactiviteiten die een beter begrip van kanker, infectieziekten en leefstijlziekten mogelijk maken door het gebruik van moleculaire en cellulaire biologietechnieken. Dit zal worden aangevuld met onderzoek naar bioactieve natuurlijke producten, met name voor medicinale en nutraceutische toepassingen om ziekten te behandelen en te voorkomen. Uiteindelijk is het belangrijkste doel van dit PhD-programma om de gezondheid van de mens te verbeteren en betaalbare alternatieve therapieën te identificeren. Milieuonderzoek zal zich richten op het ontwikkelen van mechanismen om energiebronnen te sparen en biologische indicatoren te gebruiken om de bron van microbiële verontreinigingen in onze water- en voedselsystemen te bewaken en te detecteren.

Opleiding te volgen in:
Engels

Zie 5 andere vakken van Taylor’s University »

Deze cursus is Campus gesitueerd
Prijs
19,386 USD
Op locaties
Op datum