Lees de Officiële Beschrijving

Het doctoraatsprogramma in scheikunde en chemische technologie gepresenteerd komt uit de rigoureuze aanpassing van het programma voor chemische en technische scheikunde, Mention of Quality van de MEC sinds 2004 (MCD 2004/00261), dat ook de Mention Toward Excellence heeft gekregen in het jaar 2011 (MEE2011-0426).

De sociale context waarin het programma wordt ontwikkeld, is dat van een gemeenschap met een schaarse industriële structuur, die 224 bedrijven omvat binnen het concept van de chemische industrie, 97 in de provincie Santa Cruz de Tenerife en 127 in Las Palmas de Gran Canaria, volgens de lijst van bedrijven.

Deze bedrijven variëren van de productie van verven en vernissen tot diëtische producten, zijnde de grootste groep die zich toelegt op de "vervaardiging van zepen, detergentia en andere reinigings- en polijstproducten." Vervaardiging van parfums en producten voor schoonheid en hygiëne.

Het enige grote bedrijf in de sector is de olieraffinaderij van CEPSA.

In het jaarverslag van de Canarische economie van 2012 stelt het Canarische werkgeversconfederatie dat "vooral in deze tijden van crisis, met hoge werkloosheidspercentages, niches worden gezocht om een ​​professionele carrière met garanties te ontwikkelen" en omvat de Scheikunde carrière binnen die die het grootste aantal contracten in Spanje genereren.

Randstad Professionals heeft een ranglijst van de races ontwikkeld met de beste professionele output tijdens de eerste maanden van 2012, waaronder chemie als een van de meest gevraagde carrières

Op de Canarische Eilanden is het duidelijk dat de economische toekomst inhoudt dat wetenschappelijke en technische kennis wordt omgezet in een voordeel voor maatschappelijk welzijn en economische activiteit.

Daarnaast genieten chemiestudies aan de Universidad de La Laguna een aanzienlijk maatschappelijk prestige, afgeleid van de prestaties van de vorige eeuw door figuren zoals Dr. D. Antonio González, die zeer bekend waren. Vandaag de dag blijft het werk van het University Institute of Bio-organic Antonio González verschijnen in de media, zodat onderzoek in de chemie wordt erkend op het populaire niveau. Dit heeft tot gevolg dat de chemieopleiding aan de universiteit een zeker prestige heeft waardoor het aantal studenten op verschillende niveaus is gebleven.

De academische relevantie van het doctoraatsprogramma wordt ondersteund door het aantal academische cursussen waarin het is onderwezen met een redelijk succes van studenten, een aanvaardbaar aantal verdedigde doctoraatsthesissen, publicaties die daaruit zijn afgeleid en het hoge percentage afgestudeerden dat opgenomen in de wereld van werk in hooggekwalificeerde functies.

De vraag van de verschillende doctoraatsprogramma's in Chemie en Chemische Technologie die hebben bestaan ​​aan de Universidad de La Laguna is altijd redelijk geweest voor een centrum van onze omvang, dat te wijten is aan de onderzoekstraditie in ons kennisgebied. In de afgelopen jaren heeft de inschrijving gemiddeld 14 studenten / jaar gehad.

Het aantal aangeboden plaatsen (30) is redelijk, rekening houdend met de capaciteit en beschikbaarheid van de onderzoeksgroepen die deel uitmaken van het opleidingsaanbod. Hiervan wordt geschat, op basis van eerdere ervaring, dat er maximaal 10 kunnen kiezen om hun proefschriften in deeltijd uit te voeren.

De gebruikte taal zal voornamelijk Spaans zijn, met een belangrijke aanwezigheid van het Engels, aangezien het de hoofdtaal is van de wetenschappelijke literatuur op het gebied van chemie en chemische technologie.

De specifieke regels van permanentie in de doctoraatsopleiding zijn te vinden in artikel 8 van de Regeling van het officiële doctoraat van de Universidad de La Laguna gepubliceerd in het staatsblad van de Canarische Eilanden en toegankelijk op het volgende adres.

De Universidad de La Laguna heeft onlangs (raad van bestuur van 26/9/2013) de oprichting van een doctoraatsschool goedgekeurd waarin alle officiële doctoraatsprogramma's zullen worden geïntegreerd. In genoemde verordening staat vast dat tot de oprichting van genoemde school effectief is, de programma's tijdelijk worden gedetacheerd bij de faculteiten waarin de doctoraatsprogramma's die daaraan voorafgingen, traditioneel werden onderwezen. Daarom zal het voorgestelde nieuwe programma tijdelijk worden toegewezen aan de Faculteit der Scheikunde en zal het later afhankelijk zijn van de Doctoral School van de Universidad de La Laguna .

Doctoraatsstudies in de chemie en de chemische technologie zijn gericht op geavanceerde opleiding op het gebied van chemie en chemische technologie en het bieden van toekomstige artsen met de vaardigheden om zelfstandig de onderzoeksactiviteit en het creëren van kennis te ontwikkelen. Bovendien bieden de trainingsactiviteiten de mogelijkheid om onderzoeksprojecten te ontwikkelen en wetenschappelijke artikelen te schrijven.

Om de kwaliteit van het geleverde onderwijs te garanderen, evenals de verbetering ervan en de rechten van studenten en professoren te waarborgen, is het doctoraatsprogramma geïntegreerd in het kader van het interne kwaliteitsborgingssysteem van de faculteit scheikunde.

Dit doctoraatsprogramma zal, net als de vorige, worden uitgevoerd door onderzoekers van het Institute of Natural Products en Agrobiology van de CSIC, een centrum waarmee hiertoe een overeenkomst is getekend.

Met betrekking tot internationalisering is het belangrijk erop te wijzen dat doctorale programma's op het gebied van chemie, aangeboden door de Universidad de La Laguna , van oudsher grote gevolgen hebben gehad in de Ibero-Amerikaanse landen, omdat er wetenschappelijke banden zijn gecreëerd die hebben bevorderd de verplaatsing van veel Zuid- en Midden-Amerikaanse studenten naar La Laguna voor het uitvoeren van doctorale studies. Momenteel zet deze trend zich voort, hoewel in mindere mate als gevolg van de moeilijkheid om beurzen te verkrijgen. Desondanks wordt de scriptie uitgevoerd onder co-supervisie met onderzoekers uit andere landen. Het aantal eerstejaars studenten uit andere landen dan Spanje was gemiddeld 4,6 per jaar in de afgelopen vijf jaar.

In de laatste drie cursussen (2010-2011 tot 2012/2013) zijn zeven thesissen met internationale naam gelezen, die wijzen op een tendens om internationale betrekkingen te zoeken. De onderzoeksgroepen die deelnemen aan het programma hebben specifieke samenwerkingsovereenkomsten bevorderd met meer dan een dozijn onderzoeksgroepen uit verschillende landen.

Deze overeenkomsten hebben meestal betrekking op de mobiliteit van onderzoekspersoneel, waardoor onze promovendi enige tijd in andere laboratoria kunnen doorbrengen en buitenlandse promovendi kunnen ontvangen, wat ongetwijfeld leidt tot een betere opleiding.

Binnen Europa zijn Erasmus-overeenkomsten gesloten waarin mobiliteit voor het doctoraat wordt gespecificeerd, met landen als België, Italië, Portugal, Tsjechië en Roemenië.

Het voorgestelde PhD-programma in de chemie en scheikundige technologie maakt deel uit van het strategisch plan van de Universidad de La Laguna in de secties met betrekking tot onderzoek en graduaatonderwijs.

In het Strategisch Plan, goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/7/2008, met de acties gericht op het uitbreiden van de externe projectie van onze onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, wordt het doel van het genereren van een aanbod van kwaliteitseducatiehandleidingen in aanmerking genomen, gebruikmakend van onze capaciteit voor onderzoekstraining.

Daarnaast maakt het voorgestelde doctoraatsprogramma deel uit van de IDI-strategie van de ULL, die de ontwikkeling van de Tricontinentale Atlantische Campus (CEI-CANARIAS) (International Campus of Excellence) omvat, een ruimte van excellentie die gebaseerd moet zijn op 2015 Atlantische referentie in Europa als de ontvangende as en katalysator van talent in onderwijs-, onderzoeks-, innovatie- en overdrachtsprojecten met Afrika en Latijns-Amerika en, onder de gemeenschappelijke noemer van een model van integrale duurzaamheid voor zijn ontwikkeling.

Sommige acties van de eerder genoemde Tricontinental Atlantic Campus houden rechtstreeks verband met de onderzoekslijnen van het PhD-programma in Chemistry in Chemical Engineering. In het bijzonder de volgende regels:

B7. Internationaal multidisciplinair centrum in waterhergebruik

Wiens doel het is om in dezelfde ruimte de drie grote facetten te verbinden die verbonden zijn met het hergebruik van water: onderwijs, onderzoek en overdracht van resultaten naar de samenleving en de betrokken productiesectoren.

B11. Centrum voor milieuonderzoek en klimaatverandering van de Atlantische Oceaan.

Momenteel zijn klimaatstudies op de Canarische Eilanden en hun effecten op de menselijke gezondheid en plantecosystemen gestart binnen een structurerend project dat zeven onderzoeksgroepen uit verschillende specialiteiten (aardrijkskunde, ecologie, ecofysiologie, scheikunde, natuurkunde, geneeskunde en farmacie samenbrengt). ).

B15. ID-netwerk van biodiverse medicijnen

Om tot een succesvolle afsluiting van deze actie te komen, maakt de CEI van de Canarische eilanden deel uit van een 50-jarige traditie van het verkrijgen van nieuwe biologische producten uit gedroogde plantenextracten, hun zuivering en hun chemische of biotechnologische modificatie. De Rode Atlanfarm streeft naar uitbreiding van het zoekbereik naar mogelijke nieuwe natuurlijke stoffen, waaronder natte extracten van groene planten, waaronder actieve ingrediënten zoals eiwitten, polysacchariden, complexe lipiden, enz. De ervaring op deze nieuwe gebieden is nog steeds beginnende, hoewel verschillende voorbeelden een lange traditie van commerciële exploitatie hebben (er zijn verschillende bedrijven van Aloë vera en natuurlijke polyfenolen op de Canarische Eilanden). Er bestaat ook een lange traditie op de Canarische eilanden met betrekking tot de studie van diverse biologische activiteiten van natuurlijke en synthetische producten (antiparasitaire, antimicrobiële, antineurodegeneratieve, antitumorale en modulatoren van geslachtshormoonreceptoren, voornamelijk). Beide tradities zijn samengekomen in tal van onderzoeksprojecten die tientallen publicaties van internationale allure hebben opgeleverd.

competenties

basis-

 • CB11 - systematisch begrip van een veld van studie en beheersing van vaardigheden en methoden van onderzoek met betrekking tot het veld.
 • CB12 - Mogelijkheid om te bedenken, ontwerpen en creëren, implementeren en neemt een substantieel proces van onderzoek en creatie.
 • CB13 - Mogelijkheid om bij te dragen aan de uitbreiding van de grenzen van de kennis door origineel onderzoek.
 • CB14 - Mogelijkheid om kritische analyse en evaluatie en synthese van nieuwe en complexe ideeën uit te voeren.
 • CB15 - Het vermogen om te communiceren met de academische en wetenschappelijke gemeenschap en de samenleving in het algemeen over hun vakgebied in de wegen en talen algemeen gebruikt in internationale wetenschappelijke gemeenschap.
 • CB16 - Mogelijkheid om, binnen de academische en professionele context, wetenschappelijke, technologische, sociale, artistieke en culturele ontwikkeling in een kennismaatschappij.

Persoonlijke vaardigheden en vaardigheden

 • CA01 - Navigeren onze contexten waarin er weinig specifieke informatie.
 • CA02 - Zoek de belangrijkste vragen die beantwoord moeten worden om een ​​complex probleem op te lossen.
 • CA03 - Het ontwerpen, creëren, ontwikkelen en lanceren van nieuwe en innovatieve projecten in zijn vakgebied.
 • CA04 - Work in apparatuur en zelfstandig in een internationale of multidisciplinaire context.
 • CA05 - kennis te integreren, met complexe materie, en het formuleren van uitspraken met beperkte informatie.
 • CA06 - Kritiek en de verdediging van de intellectuele oplossingen.

andere vaardigheden

 • CE01 - Het verwerven van aanvullende competenties in het voorgestelde doctoraatsprogramma wordt niet overwogen.

opleidingsactiviteiten

 • Studentencongres van de faculteit scheikunde
 • Wetenschappelijke week Antonio González
 • Cursusprogramma van het Universitair Instituut voor Materialen en Nanomaterialen. Vooruitgang in materialen en nanomaterialen
 • Workshop: toegang tot informatie in digitaal formaat: boeken en elektronische tijdschriften. Bibliografische managers
 • Mobiliteit: een verblijf in een ander centrum maken
 • Workshop. Voorbereiding van een wetenschappelijk artikel
 • Seminar: voorbereiding van een onderzoeksproject
 • Seminaries voor professionele oriëntatie en technieken voor het zoeken naar werk

onderzoek gebieden

 • IQI-lijn: materialen en engineering
 • QA Line: agro-food, milieu- en industriële analytische chemie
 • QF Line: nanostructuren en elektrochemie
 • QO-lijn: medische, bio-organische en synthetische chemie

toelatingscriteria

Om toegelaten te worden tot het programma Scheikunde en Scheikundige Technologie, is het noodzakelijk om te voldoen aan de toegangseisen in de vorige sectie. Evenzo stelt de Regeling van het Officieel Doctoraat van de Universidad de La Laguna (Resolutie van 17 januari 2013) dat de academische commissies van de doctoraatsprogramma's vereisten en aanvullende criteria voor de selectie en toelating van studenten die overeenkomen met de programma.

In deze zin respecteert de Academische Commissie van het Programma, de voor het toelatingsproces verantwoordelijke instantie en de samenstelling ervan, rekening houdend met de volgende aspecten en wegingen, bij het evalueren en verwerken van aanvragen voor toelating tot het Programma. PhD:

Academisch record (0-7 punten)

Onderzoekservaring (0-1 punt)

Beroepservaring (0-1 punt)

Accreditatieniveau B2 of hoger in het Engels (0-1 punt)

In het geval dat het aantal aanvragers groter is dan het aantal aangeboden plaatsen, wordt deze schaal toegepast als een selectiecriterium.

Studenten met specifieke onderwijsbehoeften

De ULL heeft sinds 1999 via het vicerectorale systeem van studenten en de welzijnsdiensten een programma van aandacht voor studenten met een handicap (PAED) ontwikkeld. Het doel van dit programma is om gelijke kansen te garanderen

en bevorderen de integratie van studenten met specifieke onderwijsondersteunende behoeften. EL PAED bevordert, door directe en persoonlijke aandacht, concrete maatregelen voor de integrale ontwikkeling van deze studenten in een open en toegankelijke omgeving.

De Academische Commissie zal met advies van deze ondersteunings- en adviesdiensten van de ULL op een gepersonaliseerde manier de behoefte aan mogelijke leerplanaanpassingen, reisroutes of alternatieve studies beoordelen.

Toewijding regime

drie jaar full-time, vanaf de toelating van de doctorandus tot het programma tot de presentatie van het proefschrift. Niettegenstaande het voorgaande, en met voorafgaande toestemming van de Academische Commissie die verantwoordelijk is voor het Programma, kunnen part-time doctorale studies worden uitgevoerd. In dit geval kunnen dergelijke studies een maximale duur hebben van 5 jaar vanaf de toelating tot het Programma tot de presentatie van het proefschrift.

Volgens de verordening van het officiële doctoraat van de Universidad de La Laguna (resolutie van 17 januari 2013, staatsblad van de Canarische eilanden van 25 januari 2013), artikel 7:

Per definitie is het duidelijk dat alle studenten die zich inschrijven voor de doctoraatsopleiding voltijds zullen zijn.

Om als doctoraatsstudent in eenzame part-time positie in aanmerking komt, moet u een aanvraag indienen op de wijze en binnen de daarvoor gestelde termijnen worden gerechtvaardigd dat het onvermogen om deze studies uit te voeren in het kader van een full-time om redenen arbeid activiteit, speciale onderwijsbehoeften, de behoeften van de familie zorg, high-performance atleten of op hoog niveau, evenals die welke worden beoogd in de regels van de duurzaamheid van de ULL of, in voorkomend geval, in de regelgeving die zich ontwikkelen.

Deze aanvragen zullen worden opgelost vóór de periode die is vastgesteld voor inschrijving in doctoraatsstudies door de Academische Commissie van het overeenkomstige doctoraatsprogramma.

Tegen deze resolutie kan een beroep worden ingediend bij de rector binnen een maand na kennisgeving ervan.

Promovendi kunnen om een ​​andere reden om een ​​wijziging van de toewijdingregeling verzoeken. De academische commissie van de doctoraatsopleiding zal hierover een rapport uitbrengen waarin een dergelijke wijziging wordt geautoriseerd of geweigerd.

Tegen deze resolutie kan een beroep worden ingediend bij de rector binnen een maand na kennisgeving ervan.

Studenten die zijn ingeschreven en hun herkomst

Het doctoraatsprogramma in de chemie en de chemische technologie is afkomstig van een andere naam die momenteel van kracht is met een vermelding naar uitmuntendheid.

De evolutie van nieuwe studenten is gevarieerd volgens de volgende tabel:

cursus

Het aantal van 37 dat verschijnt in de gegevens van de cursus van 2009 is te wijten aan de aanpassing van de studenten van eerdere programma's die zijn uitgestorven.

Deze tabel geeft een redelijke stabiliteit aan in termen van nieuw inkomen (het voorlopige cijfer voor het studiejaar 2013/14 is momenteel 12 ingeschreven studenten).

Het aantal studenten uit andere landen is de afgelopen jaren afgenomen, vanwege de ongunstige economische factoren die het aantal beurzen hebben beïnvloed. We verwachten echter een bescheiden herstel dankzij de belangstelling van opkomende landen, voornamelijk uit Latijns-Amerika, die begonnen zijn beurzen aan te bieden om in Spanje te promoveren.

Opleiding te volgen in:
Spaans
Engels

Zie 16 andere vakken van Universidad de La Laguna »

Laatst bijgewerkt op June 19, 2018
Deze cursus is Campus gesitueerd
Begindatum
Sept. 2019
Duration
Vraag informatie aan
Deeltijd
Voltijd
Op locaties
Op datum
Begindatum
Sept. 2019
Aanmeldingslimiet