Doctoraat in de praktische en oecumenische theologie en theologische ethiek

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Het doel van doctorale studies op het gebied van praktische en oecumenische theologie en theologische ethiek is dat studenten op de gebruikelijke manier voor gevorderde studies hun vermogen ontwikkelen om theologisch te denken en hun kennis van de theologische traditie te verdiepen in zijn oecumenische, praktische, en ethische dimensies op expertniveau. Studenten leren kritisch te analyseren en reflecteren op de verworven kennis en methoden die worden gebruikt in hun vakgebied en om ze zowel in hun eigen specifieke context als in de interdisciplinaire settings van hedendaagse wetenschappelijke kennis te interpreteren. Afhankelijk van het onderwerp van hun dissertatieproject, zijn hun studies gericht op de relevante specialisatie op het gebied van oecumenische of praktische theologie (bijvoorbeeld homiletiek, catechese, poimenica, praktische ecclesiologie, hymnologie of missiologie), of op theologische ethiek of christelijke sociaal werk (diaconia). Tegelijkertijd behouden ze echter de juiste breedte van visie en interdisciplinaire oriëntatie die betrekking heeft op alle takken van de theologie.


Beschrijving van verificatie- en evaluatiecriteria

Het toelatingsexamen is mondeling en vindt plaats in één ronde.

Elementen, inhoud en evaluatiemethode van het toelatingsonderzoek:

  1. Een wetenschappelijke discussie over het schetsplan van het proefschrift, waarin een evaluatie wordt gemaakt van de feitelijke en methodologische kwaliteit van het schetsplan, het innovatieve potentieel ervan en het vermogen van de aanvrager om zijn onderzoeksdoel te presenteren en te verdedigen. Een deel van de discussie vindt plaats in een door de aanvrager gekozen vreemde taal (Engels, Duits of Frans). Afhankelijk van de focus van het overzichtsschema wordt de kennis van de aanvrager van relevante oude en moderne talen geverifieerd (bijvoorbeeld Latijn, Grieks, Hebreeuws, Engels, Duits en Frans). De commissie kent de aanvrager toe van 0 tot 60 punten.
  2. Een mondeling examen, waarin de kennis en oriëntatie van de aanvrager in de gegeven tak van studie wordt beoordeeld, voor zover deze wordt gedekt door staatsexamens op masterniveau. (De aanvrager dient een lijst in van ten minste vijf titels die zij in de literatuur hebben bestudeerd.) De commissie kent de aanvrager toe van 0 tot 40 punten.

Bonuspunten: als de student het concept van hun dissertatieproject heeft geraadpleegd bij hun potentiële supervisor en de aanbeveling van de supervisor voor het project heeft gekregen en hun schriftelijke toestemming om het proefschrift op te nemen als de aanvrager wordt geaccepteerd, dan ontvangt de aanvrager 10 bonus punten.

Minimaal aantal punten vereist voor acceptatie: 75

De aanvrager moet vooraf het gekozen thema en de keuze van de beoogde promotor raadplegen bij de voorzitter van de betrokken gemeenteraad.


Voorwaarden voor acceptatie

Aanvragers kunnen worden toegelaten om te studeren als zij tijdens het toelatingsexamen minstens 75 punten hebben behaald en tegelijkertijd op basis van het aantal behaalde punten hebben behaald op een plaats op de lijst van aanvragers die overeenkomt met het aantal aanvragers (vastgelegd in vooraf) om te worden geaccepteerd voor de betreffende tak van studie. (Zie de vereisten voor de toelatingsprocedure voor de afzonderlijke filialen.) Aan deze voorwaarde is voldaan door al die aanvragers die hetzelfde aantal punten behalen als de aanvrager die op de laatste plaats op de lijst eindigde die in aanmerking komt voor acceptatie. Het aantal aanvragers dat moet worden geaccepteerd, wordt afzonderlijk vastgesteld voor voltijdse en deeltijdse studenten.


Voorwaarden voor toelating

Toelating tot een doctoraatsstudie wordt bepaald door het succesvol afronden van een masteropleiding.

Verificatie methode:


Aanbevolen literatuur, voorbeeldvragen

Individueel, afhankelijk van de aard van het proefschriftproject.


Career Prospect

Afgestudeerden hebben een grondige kennis van de theologie op basis van de huidige stand van kennis. Afhankelijk van het onderwerp van hun dissertatieproject beschikken ze over vakkennis, vaardigheden en competenties op het gebied van praktische theologie, oecumenische theologie of theologische ethiek. Ze begrijpen de oecumenische dimensie van de christelijke traditie en zijn goed thuis in zijn pluralistische vormen. Ze zijn vertrouwd met de geschiedenis van hun discipline, kunnen reflecteren over de methodologische kwesties die ermee verband houden en de huidige trends begrijpen.

Ze zijn in staat om exact theologisch te denken en zelfs zeer complexe en controversiële vragen te bespreken. Ze weten een goed gefundeerde analyse van theologische vraagstukken op te stellen en hun bevindingen begrijpelijk uit te leggen in interdisciplinaire settings. Ze zijn in staat om de resultaten van hun wetenschappelijke werk op een internationaal niveau te presenteren.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

The Protestant Theological Faculty (originally known as the Hus Czechoslovak Protestant Theological Faculty) was founded in Prague on 28 April 1919. Before the First World War, there had been many res ... Lees meer

The Protestant Theological Faculty (originally known as the Hus Czechoslovak Protestant Theological Faculty) was founded in Prague on 28 April 1919. Before the First World War, there had been many restrictions on Protestants in the Czech lands (which were part of Catholic Austria at the time) and candidates for the ministry had to go to Vienna to study. Lees Minder