Studie Doctoraatsprogramma's in Nederland

PhD Opleidingen in Nederland 2018/2019

Studeren in Nederland

Hoger Onderwijs

In Nederland biedt bachelor-, master-en PhD graden. Graden worden aangeboden in twee grote categorieën:

1. Research-georiënteerde programma's op universiteiten. Universiteiten zijn instellingen met zowel algemene programma's en degenen die gespecialiseerd zijn in gebieden zoals engineering en de landbouw.

2. Professionele opleidingen in het hoger onderwijs in hogescholen. Universiteiten met hogescholen programma's voor te bereiden studenten om te werken in specifieke beroepen, zoals beeldende kunst of onderwijs.

Alle masteropleidingen vereisen een bachelor's degree voor toelating. Een bachelor's degree van een research-georiënteerde programma is vereist voor de toelating tot een research-georiënteerd programma op masterniveau, maar kandidaten met een bachelor diploma van een hbo-programma kunnen worden toegelaten, indien zij voldoen aan aanvullende eisen.

 

Waarom studeren in Nederland?

Studeren in Nederland biedt uitstekende waarde door een combinatie van lage collegegeld, top-notch universiteiten, en een multiculturele levensstijl die internationale studenten omarmt. In 2012, de Nederlandse universiteiten hield 12 van de top 200 posities in het Times Higher Education World University Rankings .

Hoewel studenten die Nederlands spreken kunnen verkiezen om in te schrijven voor een opleiding in het Nederlands gegeven, veel programma's in Nederland worden in het Engels. Internationale studenten zijn welkom en maken ongeveer 13 procent van de leerlingen in het land. Bovendien hebben sommige instellingen bieden programma's die speciaal voor internationale studenten. Elke Nederlandse instelling die internationale studenten werft moet zich houden aan een gedragscode die counseling en selectie van deze leerlingen dekt.De meest populaire opleidingen voor internationale studenten zijn in economie, techniek, de sociale wetenschappen en talen.

 

Universiteiten

Nederland heeft 13 universiteiten, 39 hogescholen en 14 andere instellingen. Drie universiteiten gespecialiseerd in technologie en een onderzoeksuniversiteit, Wageningen, gespecialiseerd in de landbouw. Universiteiten krijgen financiering uit verschillende bronnen, waaronder de overheid subsidies, collegegeld, kosten, en contracten met externe organisaties.

 

Collegegeld, Programma Duur en Academisch Jaar

Het collegegeld voor een EU-student is ongeveer € 1.800 tot € 12.000 per jaar afhankelijk van het type programma en school. Tarieven voor niet-EU-studenten zijn ongeveer € 8.000 tot € 20.000 per jaar.Hoewel opleidingen alle Nederlandse masteropleidingen bieden uitstekende waarde, zijn de Nederlanders vooral bekend om hun expertise in duurzame energie, waterbeheer, en Art & Design.

Programma Een onderzoeksgerichte masteropleiding vereist 60-120 krediet uur, die duurt 1-2 jaar om te voltooien. Techniek, landbouw, wiskunde en de wetenschappen vereisen dat alle 120 credit-hour/2-year programma. Onderzoek graden worden toegekend als ofwel een Master of Science of een Master of Arts.

Toegepaste kunst en wetenschap graden vereisen ook 60-120 krediet uur, afhankelijk van de academische discipline. De verleende graad is specifiek voor de academische specialiteit, zoals een Master of Architecture.

Een credit uur duurt over het algemeen 28 uur in beslag, en het academisch jaar is 42 weken lang. Een full-time student vult normaal 60 credit-uren in een academiejaar.Het studiejaar bestaat normaal uit twee semesters, met de val semester loopt van september tot januari of februari en het tweede semester loopt van februari tot juni.

 

Post-Graduate Kansen

Na het afstuderen, krijgen alle studenten een diploma dat hun graad, alsmede een beschrijving van het verloop van de studie geeft aan dat potentiële werkgevers in eigen land een internationale student kan de mate begrijpen. Daarnaast kunnen alle internationale studenten in Nederland blijven tot maximaal een jaar na het afstuderen werk te zoeken. Er zijn geen beperkingen op de werkgelegenheid in dat jaar. Afgestudeerden zijn ook aangemoedigd om te solliciteren voor PhD-programma's of onderzoeksfuncties.

 

Visa Eisen en werkvergunningen

EU-studenten hebben geen visum nodig, maar zijn vereist bij de Nederlandse immigratiedienst (IND) worden geregistreerd door de gastinstelling en hun gemeente melden. Studenten uit niet-EU-landen moeten een verblijfsvergunning met een geldigheidsduur van 12 maanden en kan worden verlengd. Gastinstelling de student dient te gelden voor deze vergunning nadat de student arriveert.

 

Zorgverzekering

Alle internationale studenten moeten een soort van ziektekostenverzekering, die kan worden verstrekt door het land van herkomst. Toch moet iedereen die raakt werkzaam in Nederland inschrijven in Nederlandse openbare ziekteverzekering. Werkvergunningen zijn niet vereist voor studenten uit EU-landen, maar zijn nodig om andere internationale studenten.

 

Tips

Top universiteiten in Nederland zijn zeer concurrerend, dus aankomende studenten moeten toelatingseisen vroeg om ervoor te zorgen dat zij in aanmerking komen controleren. Engels-talige programma's vereisen studenten uit landen waar Engels niet de moedertaal om vaardigheid door de TOEFL of andere erkende taaltoets Engels aan te tonen.

Universiteiten in Nederlanden

Universiteiten in Nederlanden

Feiten over Nederlanden

Nederland, gelegen aan de kust van de Noordzee zijn onderdeel van de grote vlakte van Noord-en West-Europa. Nederland heeft maximale afmetingen van 190 bij 160 km (360 per 257 km) en is laag en vlak, met uitzondering van Limburg in het zuidoosten, waar enkele heuvels oplopen tot 322 m (1056 ft). Ongeveer de helft van het land 's omgeving is onder de zeespiegel, waardoor de bekende Nederlandse dijken een vereiste voor een efficiënt grondgebruik.

 

Hoofdstad: Amsterdam
Officiële Talen: Nederlands
Overheid: Unitary parlementaire representatieve democratie onder constitutionele monarchie
Bevolking: 16788973
Bruto Binnenlands Product: $ 706.955000000000
Valuta: Euro (€)
Tijdzone: (UTC 1)