Onderzoeksgraden in de taalkunde

Start van het programma: september

Aanwezigheid: Fulltime of parttime

De MPhil / PhD in Linguistics is een onderzoekstrainingsprogramma waarin fundamentele en geavanceerde cursussen worden gecombineerd in de kerngebieden van de taalkunde, training over onderzoeksmethoden en onderzoekswerk dat leidt tot een proefschrift. De afdeling is sterk onderzoeksgeoriënteerd en heeft als doel een combinatie te bieden van cursussen, geavanceerde seminars en individueel toezicht om de intellectuele discipline, kennis en vaardigheden te bieden die een goed afgeronde onderzoeker nodig heeft.

Supervisie wordt aangeboden in theoretische, beschrijvende en vergelijkende linguïstiek, vertaling en taalpedagogiek. Afhankelijk van het onderzoeksthema, kan het ook mogelijk zijn om gezamenlijke supervisie met specialisten in andere afdelingen te regelen.

Onderzoek op de afdeling

Onderzoeksbelangen van de faculteit zijn breed en omvatten de wereldtalen, van Chinees tot Arabisch, Swahili tot Koreaans, Mongools tot Japans. Deze focus op Aziatische en Afrikaanse talen, gecombineerd met de ongeëvenaarde toegang tot de aanzienlijke taal- en regionale expertise van andere SOAS onderzoekers vormt een unieke bron voor de studie van theoretische, vergelijkende en beschrijvende taalkunde, taaldocumentatie en -beschrijving, taalpedagogie en vertaling.

Structuur

Het PhD-programma in de taalkunde is een rigoureus, gestructureerd trainingsprogramma met verschillende activiteiten en vereisten die gedurende de hele programmaperiode plaatsvinden.

Alle studenten registreren zich in jaar 1 van het programma als MPhil-studenten. De upgrade van MPhil naar PhD-registratie vindt plaats aan het einde van de eerste academische sessie voor voltijdstudenten (of aan het einde van de tweede academische sessie voor deeltijdstudenten).

Alle nieuwe MPhil / PhD-studenten krijgen een begeleidingscommissie van drie leden, bestaande uit een hoofd- of primaire supervisor, en een tweede en derde supervisor. De verdeling in de tijd tussen de toezichtscomités is 60:25:15. In het eerste jaar wordt van de studenten verwacht dat ze hun hoofdbegeleider tweewekelijks ontmoeten voor een periode van minstens een uur.

De primaire begeleider van de student is altijd een lid van de afdeling waarin de student is ingeschreven. De tweede en derde supervisors, die een aanvullende adviserende functie hebben, kunnen afkomstig zijn uit dezelfde afdeling of andere afdelingen / centra in de faculteit Talen en Culturen of in afdelingen / centra van de andere faculteiten van de school.

Afhankelijk van de aard van het onderzoek wordt soms gezamenlijk toezicht aanbevolen, onder leiding van twee primaire toezichthouders. In dergelijke gevallen heeft de student slechts één verdere promotor in zijn commissie.

De voortgang van de student wordt verder gecontroleerd door de Departmental Research Tutor.

In het eerste jaar bereiden studenten zich voor op onderzoek door het volgen van het onderzoekstrainingsseminarie (RTS) in de taalkunde bijeengeroepen door de afdelingsonderzoeksdocent en ondersteund door de generieke opleiding aangeboden door het Directoraat Academische Ontwikkeling (ADD) (zie http: // www. SOAS .ac.uk / add /).

Studenten kunnen ook worden aangemoedigd door supervisors om aanvullende cursussen te volgen die relevant zijn voor hun onderzoek en hun trainingsbehoeften. Deze kunnen gespecialiseerde disciplinaire, taal- of regionale cultuurcursussen of onderzoekstrainingen in andere afdelingen buiten de faculteit omvatten.

Alle MPhil / PhD-studenten worden aangemoedigd om deel te nemen aan de besprekingen van de afdelingsseminarseries of aan die georganiseerd door het Centre for Language Pedagogy of het Center for Translation Studies. Daarnaast zijn er speciale PhD-seminars waarin gevorderde promovendi hun werk presenteren en die open staan ​​voor medewerkers en studenten.

Jaar 1 voltijdstudenten (jaar 2 voor deeltijdstudenten) moeten uiterlijk vrijdag 6 mei 2016 een kernhoofdstuk en een onderzoeksvoorstel (van ongeveer 10.000 woorden) indienen, meestal met de volgende elementen:

  1. Onderzoeksgedachte en context van voorgesteld onderzoek
  2. Voornaamste onderzoeksvragen
  3. Boekbeoordeling
  4. Theoretisch en methodologisch kader en overwegingen
  5. Voorgestelde onderzoeksmethoden
  6. Ethische kwesties (indien van toepassing)
  7. Overzichtsstructuur van proefschrift
  8. Programma van onderzoek en schrijven
  9. Bibliografie

Aanpassingen aan een of meer van deze secties, inclusief toevoegingen of verwijderingen indien nodig, zijn mogelijk op afspraak tussen de studenten en hoofdbegeleiders.

Het upgradeproces van MPhil naar PhD-status is gebaseerd op een beoordeling van het kernhoofdstuk en het onderzoeksvoorstel door de onderzoekscommissie van de student, en op een mondelinge presentatie van 20-30 minuten, gevolgd door een discussie. De mondelinge presentatie wordt gegeven aan afdelingsmedewerkers, leden van de begeleidingscommissie en onderzoeksstudenten. Dit wordt gevolgd door een interview van 10-15 minuten tussen de student en de commissie. Na succesvolle voltooiing van het upgradeproces worden studenten formeel opgewaardeerd tot doctoraat en gaan ze door naar het tweede jaar. (Als de beoordelaars vinden dat er tekortkomingen zijn in het hoofdhoofdstuk of het onderzoeksvoorstel, zullen studenten worden gevraagd om het tot hun tevredenheid te herzien voordat de upgrade naar de PhD-status kan worden bevestigd.) Studenten mogen normaal niet doorgaan tot het tweede jaar tot het upgradeproces is voltooid.

Het tweede jaar (of deeltijdsequivalent) wordt normaal besteed aan onderzoek. Dit kan zijn door een combinatie van veldwerk en onderzoek in bibliotheken en materiaalverzameling zoals overeengekomen tussen de student en de supervisor (s).

Het derde jaar (of deeltijd-equivalent) is gewijd aan het schrijven van onderzoek voor het proefschrift. Gedurende deze tijd zullen studenten normaal gesproken een presentatie geven in de PhD-seminarserie, georganiseerd door de Departmental Research Tutor, die openstaat voor stafleden en andere onderzoeksstudenten. Tijdens het derde jaar (of deeltijd-equivalent) zullen de studenten de concepthoofdstukken voor commentaar aan hun hoofdbegeleider voorleggen, alvorens een definitieve versie van de scriptie in te vullen. Zodra een volledige schets is voltooid, wordt het werk beoordeeld door alle leden van de begeleidingscommissie en kan de student de scriptie indienen of doorgaan naar de voortgangsstatus om nog eens 12 maanden te krijgen om de scriptie te voltooien en in te dienen voor onderzoek.

Het proefschrift moet binnen 48 maanden na registratie (of deeltijdsequivalent) zijn voltooid.

Het proefschrift - niet meer dan 100.000 woorden lang - wordt onderzocht door twee toonaangevende autoriteiten in het veld.

Doctoraatsgraden worden door SOAS toegekend vanaf de registratie in 2013 en zijn onderworpen aan de SOAS voorschriften.

Opleiding te volgen in:
Engels

Zie 19 andere vakken van SOAS University of London »

Deze cursus is Campus gesitueerd
Duration
3 jaar
Deeltijd
Voltijd
Prijs
4,271 GBP
Voltijdse UK / EU-kosten: £ 4.271; Voltijdskosten buitenland: £ 16.950 per academisch jaar
Op locaties
Op datum
Einddatum
sep 1, 2021
Aanmeldingslimiet
Aanmeldingslimiet
Location
Aanmeldingslimiet
Einddatum
sep 1, 2021
Location
Aanmeldingslimiet
Einddatum