Ph.D. in Bedrijfskunde

NIDA Business School

Programma Beschrijving

Lees de Officiële Beschrijving

AACSB Accredited

Ph.D. in Bedrijfskunde

NIDA Business School

Dit programma is bedoeld om afgestudeerden met kennis en inzicht in het bedrijfsleven te produceren. Het richt zich op academische excellentie en produceert afgestudeerden met de capaciteiten van bedrijfsleiders en managers die over kennis en vaardigheden beschikken om in een mondiale omgeving te werken, begiftigd met een sterk gevoel voor ethiek en sociale verantwoordelijkheid om te voldoen aan de behoeften van de maatschappij en de natie.


Doelen/>

 1. Verwerving van geavanceerde kennis en theoretisch inzicht. Studenten moeten worden uitgerust met geavanceerde kennis en theoretisch inzicht op het gebied van expertise. Het leerdoel is dat de studenten een theoretisch inzicht in de bedrijfskunde aantonen.
 2. Competentie in onderzoeksmethodologie. Studenten moeten over voldoende kennis beschikken in de onderzoeksmethodologie om zelf kennisvragen te kunnen uitvoeren en onderzoeksresultaten te communiceren. Het leerdoel is om blijk te geven van competentie in passende onderzoeksmethoden in de bedrijfskunde.
 3. Bijdrage aan het geheel van kennis. Studenten moeten kunnen aantonen dat ze in staat zijn om een ​​intellectuele bijdrage te leveren voor geavanceerde kennis op het gebied van studie. Het leerdoel is dat van elke student wordt verwacht dat hij een peer-reviewed publicatie uit zijn of haar proefschrift heeft als een vereiste voor afstuderen.


Onderwijssysteem, bediening en programmastructuur/>


1. Onderwijssysteem/>


Een academisch jaar is verdeeld in twee semesters. Elke reguliere studieperiode is niet minder dan 15 weken en kan een zomerperiode omvatten, met het aantal studiepunten dat vergelijkbaar is met een regulier semester./>


2. Cursusstructuur/>


2.1 Sessiekalender (volgens de academische kalender van NIDA)/>

Het eerste semester: augustus tot december

Het tweede semester: januari tot mei

De zomersessie: juni en juli


2.2 Kwalificaties van aanvragers/>

2.2.1 Plan 2 (2.1) voor een kandidaat met een masterdiploma of gelijkwaardig op een gebied van een universiteit of instelling geaccrediteerd door de Commissie voor hoger onderwijs, en beschikt over een uitstekende scholastieke reputatie en achtergrond of enig ander bewijs dat aangeeft mogelijkheid om succesvol te presteren in het programma. Werkervaring is niet vereist, maar zal gunstig worden geëvalueerd in het aanvraagproces.

2.2.2 Plan 2 (2.2) voor een kandidaat die een bachelordiploma heeft met een eer van eerste klasse van een universiteit of instelling geaccrediteerd door de commissie voor hoger onderwijs of het bureau van het ambtenarencomité of organisaties die goedgekeurde normen of een academische instelling geaccrediteerd door de Raad.

2.2.3 Kandidaten moeten zich als volgt houden aan de vereisten van NIDA's huidige aankondiging betreffende Engelse taalvaardigheidseisen voor de studenten van het International Program:

2.2.3.1 Tenzij aanvragers moedertaals Engels spreken of hun bachelor en / of master (niet meer dan vijf jaar geleden) hebben behaald aan internationale academische instellingen waar Engels het medium van instructie en studie was, moeten zij een testscore indienen van ofwel de test van het Engels als een vreemde taal (TOEFL) of de examens van het International English Language Testing System (IELTS). De minimale TOEFL-score is 550 voor de papier-en-potloodtest of 213 voor de computergebaseerde test *. Voor de IELTS is de minimumscore 6,5 punten.

2.2.3.2 Kandidaten die niet voldoen aan de vereisten in 2.2.2.1 maar de minimale score verdienen die door NIDA wordt vereist, kunnen worden toegelaten tot het programma, op voorwaarde dat ze voldoen aan de NIDA-regels inzake Engelse taalbeheersing.


Opmerking: * Op internet gebaseerde testscore van niet minder dan 79/>


Selectiecriteria/>

 • Kandidaten worden geselecteerd door schriftelijke test en / of interview.

Opmerking: aanvragers kunnen de GMAT- en TOEFL-scores (resultaten in de afgelopen 2 jaar) vervangen in plaats van de schriftelijke test.


3. Cursussen en instructeurs/>


3.1 Cursussen/>

3.1.1 Krediet
Plan 2 (2.1) Totaal 60 credits
Plan 2 (2.2) Totaal 90 credits

3.1.2 Structuur / samenstelling van cursussen

cursussen


3.1.3 Cursusplan/>

a) Plan 2 (2.1) Totaal aantal credits voor de Ph.D. programma zijn 60 studiepunten, waaronder remediërende cursussen zonder credit geteld in de richting van de doctoraatsopleiding, 6 studiepunten voor onderzoeksmethodologie, 12 studiepunten voor kerncursussen en 42 studiepunten voor het proefschrift.

b) Plan 2 (2.2) Totaal aantal credits voor de Ph.D. programma zijn 90 studiepunten, waaronder remediërende cursussen zonder credit geteld in de richting van het doctoraat, 24 studiepunten voor basiscursussen, 6 studiepunten voor onderzoeksmethodologie, 12 studiepunten voor kerncursussen en 48 studiepunten voor proefschriften.

Houd er rekening mee dat studenten die voor het eerst aanvragen voor de Ph.D. programma in plan 2 (2.2), maar niet aan de graadvereiste voldoen of hun plannen wijzigen, komen in aanmerking voor de Master of Business Administration (internationaal programma). Ze moeten echter voldoen aan de eisen van de Master of Business Administration (International Program) voor 39 studiepunten van studiewerken, waaronder 24 studiepunten van basiscursussen, 15 studiepunten voor major / keuzevakken en 3 studiepunten voor onafhankelijke studie en slagen voor het uitgebreide examen ( schriftelijk en mondeling examen).


I. Remediecursussen 0 - 18 credits (niet-credit)/>

LC 4003 Advanced Integrated English Language Skills Development

Op basis van de juiste grote of academische achtergrond, kunnen studenten worden verplicht om een ​​of meer van deze cursussen te studeren:

BA 5078 Regressieanalyse


* Opmerkingen:/>

 1. Studenten die zich niet kunnen conformeren aan NIDA's aankondiging over Engelse taalvaardigheidseisen moeten zich inschrijven voor een cursus Engels (noncredit) en ook de cursus behalen (moet conform zijn aan het evaluatiesysteem van GSBA).
 2. Een vrijstelling, bijvoorbeeld een kwalificerend examen voor Remedial Courses, moet in overeenstemming zijn met de aankondiging van GSBA; behalve LC4003 en LC6000, die moeten voldoen aan de aankondiging van NIDA.
 3. Op aanbeveling van de Ph.D. programmacommissie, kunnen studenten worden verplicht om cursussen die worden aangeboden in de Master-programma's van de GSBA of andere scholen in NIDA als niet-gecorrigeerde remedial cursussen.


II. Basiscursussen (24 studiepunten) voor Plan 2 (2.2)/>

2.1 Kies 9 studiepunten uit de volgende cursussen:


III. Onderzoeksmethodologie (6 studiepunten)/>

Kies 6 studiepunten uit de volgende cursussen:


IV. Kerncursussen (12 studiepunten)/>

Kies kerncursussen uit een of meer specialisaties en studeer 12 studiepunten. Studenten kunnen hun kerncursussen uit andere specialisatiegebieden binnen de school of cursussen uit de doctoraatsprogramma's van graduate schools in NIDA of andere universiteiten alleen selecteren met de goedkeuring van de Ph.D. programmacommissie.

(1) Management


* Aangeboden cursussen vary met de Ph.D. De discretie van het programmacomité */>


V. Kwalificerend onderzoek/>

Het kwalificerende onderzoek is volgens de aankondiging van NIDA Business School .


VI. Dissertatieplan 2 (2.1) 42 kredieten Plan 2 (2.2) 48 studiepunten/>

Het proefschrift duidt de major (s) of gebied (en) van de concentratie van studenten aan naar goeddunken van de Ph.D. programmacommissie.

BA 9900 Dissertatie

Opmerking: Studenten kunnen doctorale cursussen in andere vakgebieden bij GSBA of een andere Graduate School in NIDA of andere universiteiten volgen na goedkeuring van de Ph.D. programmacommissie.


Cursus en major / keuzevak cursus eisen voor Master of Business Administration (International Program) 15 credits/>


I. Vereiste cursus: elke student moet de onderstaande cursus volgen:/>

BA 8008 Strategische Formulering, Implementatie en Beheer 3 (3-0-0)


II. Major Course: Asia Pacific Business/>

Studenten die dit hoofdvak volgen, moeten een verplichte cursus van 3 studiepunten en keuzevakken van 9 studiepunten volgen.

Vereiste cursus: kies 1 cursus


III. Onafhankelijke studie 3 credits Credits/>

BA 9008 Onafhankelijke studie: Integrated Business Project 3 (0-0-3)

IV. Uitgebreid examen Schriftelijk onderzoek en mondeling examen

* Het totaal aantal credits voor het programma is 42 credits. *

De selectie van de aangeboden major / keuzevakken is onderworpen aan de discretie van het curriculum committee. Een ontheffing van een vereiste is onderworpen aan de goedkeuring van de Dean.


V. Richtlijnen voor het voltooien van het programma/>

 • Om hun cursussen af ​​te ronden met een minimum cijferpuntgemiddelde van 3,00
 • Het aantonen van lees- en schrijfvaardigheid in het Engels in overeenstemming met de aankondiging van NIDA
 • Het behalen van het kwalificerend examen volgens de GSBA-aankondiging en de NIDA-voorschriften inzake onderwijs
 • Het proefschrift indienen voor een examen volgens de NIDA-voorschriften inzake onderwijs
 • Om te slagen voor de mondelinge proefschrift verdediging
 • Het uittreksel van het proefschrift moet worden geaccepteerd voor publicatie en worden verspreid in een door vakgenoten beoordeeld tijdschrift of een peer-reviewed nationale / internationale conferentie voorafgaand aan de verdediging van het proefschrift.
 • Voldoen aan de doctoraatsvereisten conform NIDA's onderwijsvoorschriften

Fee (Plan 2.1) ongeveer 1.300.000 Baht

Fee (Plan 2.2) ongeveer 2.000.000 baht


Neem voor meer informatie contact op met de Ph.D. in Bedrijfskunde Academische Technische Staf: mevrouw Intira Tel. 02-7273937
Graduate School of Business Administration
Nationaal Instituut voor Ontwikkelingsadministratie (NIDA) 118 Seri Thai Road Bangkapi, Bangkok 10240, THAILAND
Tel: 0-2727-3933-3939
Fax: 0-2374-3282, 0-2375-3924/>


School behoudt zich het recht voor om deze informatie op elk gewenst moment bij te werken of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Om deze reden raden we u aan om de Overeenkomst telkens opnieuw te bekijken./>

Deze school biedt programma's in:
 • Engels


Laatst bijgewerkt op March 9, 2018
Duur & Kosten
Deze cursus is Campus gesitueerd
Start Date
Startdatum
Aug. 2019
Duration
Duur
2 - 3 jaar
Voltijd
Price
Prijs
1,300,000 THB
Fee (Plan 2.1) ongeveer 1.300.000 Baht. Fee (Plan 2.2) ongeveer 2.000.000 baht
Locations
Thailand - Bangkok
Startdatum : Aug. 2019
Aanmeldingslimiet Vraag informatie aan
Einddatum Vraag informatie aan
Dates
Aug. 2019
Thailand - Bangkok
Aanmeldingslimiet Vraag informatie aan
Einddatum Vraag informatie aan
Videos

Presentation NIDA Business School