Ph.D. in ecologie, spiritualiteit en religie

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Klimaatverandering en verlies van biodiversiteit behoren tot de grootste existentiële bedreigingen die de mensheid heeft gezien. Bovendien vertegenwoordigen deze ecologische uitdagingen een crisis van waarden en bewustzijn. Onze Ph.D. programma stelt studenten in staat om de kennis en wijsheid te cultiveren om te reageren op deze existentiële bedreigingen vanuit integrale en transdisciplinaire perspectieven. Studenten verwerven vaardigheden en inzicht om praktijken, wereldbeelden en bewustzijn te transformeren in dienst van een rechtvaardiger, duurzamere en bloeiende planetaire toekomst.

Ons unieke curriculum onderzoekt wereldbeelden en cultureel erfgoed om ons te helpen ecologische trauma's te begrijpen en aan te pakken. We vragen verder welke rollen spiritualiteit, filosofie en religie hebben bij het genereren van en reageren op ecologische uitdagingen.

Ons programma is een koesterende gemeenschap die zich bezighoudt met het revitaliseren van relaties met onze aarde en het verkennen van kruispunten van eco-spiritualiteit, eco-gerechtigheid, inheemse tradities en eco-feminisme. Onze faculteit omvat Elizabeth Allison, Robert McDermott, Jacob Sherman en Brian Swimme, die allemaal werken om de wereldwijde dialoog vorm te geven die spiritualiteit en kosmologie verbindt met ecologie en duurzaamheid.

Talrijke in elkaar grijpende ecologische crises, waaronder massale uitsterving van soorten, klimaatverandering, woestijnvorming en armoede, markeren de eenentwintigste eeuw als een tijd van ongekende verandering en uitdaging. Deze ecologische verwoesting roept wetenschappelijke, economische en beleidsreacties op. Toch lijken dergelijke standaardreacties vaak ontoereikend voor de omvang van de crisis.

Veel vooraanstaande denkers zijn gaan begrijpen dat de ecologische crisis een crisis van het menselijk bewustzijn vertegenwoordigt, en een fundamentele herziening van culturele waarden vereist. Het tempo van de wereldwijde veranderingen vraagt om begrip van het proces waarmee de mensheid op dit kruispunt in de planetaire geschiedenis kwam. Het vraagt ook om meer verlichte manieren van denken en zijn in de wereld. De religieuze en spirituele tradities van de wereld bieden een diep inzicht in de menselijke conditie, samen met diepgaande leringen over hoe mensen zich tot elkaar en tot het aardse leven moeten verhouden. Vragen over de rol en betekenis van de mensheid zijn al millennia lang verhelderende religieuze zoektochten; dezelfde vragen inspireren de hedendaagse zoektocht naar ecologische duurzaamheid.

Ecologie

Studenten leren faciliteiten met ecologische principes en praktijken. Ze ontwikkelen de kennis en wijsheid om te reageren op de ecologische verwoesting vanuit genezende, integrale en transdisciplinaire perspectieven. Ze verwerven vaardigheden en inzicht om praktijken, wereldbeelden en bewustzijn te transformeren in dienst van een rechtvaardiger, duurzamere en bloeiende toekomst.

Spiritualiteit

Spiritualiteit is verweven door alle academische programma's bij CIIS , en is essentieel om ecologie, spiritualiteit en religie samen te begrijpen. De spirituele verplichtingen van zowel moderne milieuactivisten als inheemse volkeren verdienen aanvullende reflectie in de context van de milieucrisis. Als niet-sektarische en pluralistische instelling biedt CIIS de ideale context om verder te reflecteren over de verbanden tussen spiritualiteit en ecologie.

Religie

Filosofische reflectie concentreert zich op vragen over betekenis en doel - de vragen die de religies van de wereld proberen te beantwoorden. Religies vereisen ook kritische reflecties van de filosofie. Ons programma erkent dat filosofische en religieuze reflectie hand in hand gaan en elkaar informeren. We creëren een unieke sfeer voor diepgaande kritische reflectie die relevant is voor ecologische overwegingen.

Kosmologie

Onze cursussen maken gebruik van kosmologisch inzicht om menselijke creativiteit te plaatsen in de geschiedenis van de 13,7 miljard jaar oude uitbreidende kosmos, en bieden een belangrijke context voor het begrijpen van de verbanden tussen de menselijke en kosmologische geschiedenis. Het kosmologische perspectief plaatst milieu-uitdagingen in hun grotere context in tijd en ruimte, waardoor toegang wordt verkregen tot nieuwe analytische instrumenten voor het genealogisch begrip van milieuproblemen, en tot een nieuwe, bredere context voor ethisch en moreel onderzoek.

Filosofie

Hoewel filosofisch onderzoek naar de aard van het zijn - metafysica - in veel filosofische afdelingen uit de mode is, is een dergelijk onderzoek essentieel voor het analyseren en begrijpen van de juiste menselijke rol met betrekking tot de rest van de kosmos. Metafysisch onderzoek stelt de filosofie in staat de betekenis en aard van het bestaan breder te benaderen. Het is een kernonderdeel van ons programma.

Verbeelding

Onze faculteit benadrukt de rol van de menselijke verbeelding bij het interpreteren van teksten en verschijnselen. Ze onderwijzen wereldliteratuur, kunst, muziek, meditatie en filosofische romantiek om nieuwe wegen van perceptie te openen. Verbeelding - het vermogen om verder te kijken dan wat momenteel bestaat - is dringend nodig om de menselijke relatie met de aarde opnieuw vorm te geven.

Activisme

Studenten in ons programma worden aangemoedigd om hun intellectuele ontdekkingen en verplichtingen in de grotere gemeenschap te gebruiken om hun kennis in daden om te zetten. MA-studenten nemen deel aan een drie-unit, 100 uur durende practicum, waarin ze service verlenen aan een organisatie die werkt aan het herstellen van de relaties tussen mensen en de natuurlijke wereld. Door deze veldwerkervaringen doen studenten zowel praktische, hands-on ervaring als professionele connecties op, die beide hen zullen helpen om productieve kansen te bedenken na hun afstuderen.

   

Without wings I can feel free

Over het programma

Interdisciplinaire wetenschappers die zich willen bezighouden met een grondige studie van ecologie en religie, met een faculteit die bekend staat om hun geavanceerde benaderingen. Studenten zullen de rol onderzoeken van wereldbeelden, filosofieën en religies bij het begrijpen van en reageren op mondiale uitdagingen. Doctoraatsstudenten in ons programma ontwikkelen geavanceerde onderzoeks-, schrijf- en onderzoeksvaardigheden om hen voor te bereiden op rollen in het hoger onderwijs en leiderschap in de publieke sector.

leerplan

De Ph.D. vereist minimaal 36 cursuseenheden, gevolgd door twee uitgebreide examens, een proefschriftvoorstel en origineel onderzoek om een proefschrift te schrijven dat is beoordeeld door een commissie van drie experts. Doctoraatsstudenten presenteren hun onderzoeksresultaten minstens tweemaal tijdens hun studie op relevante conferenties bij CIIS en nationaal.

Cursussen voor doctoraatsstudenten hebben betrekking op religies en spiritualiteit; ecologie en milieubewustzijn; kosmologie; de filosofie van religie; en transdisciplinair denken. Bovendien volgen alle doctoraatsstudenten minstens twee cursussen in onderzoekstheorie en -methode, inclusief Theorie en methode in de integratieve studie van religie en ecologie. De adviseur van de student kan aanvullende taal- of methodologiecursussen vereisen. Studenten die zijn toegelaten met een MA op een ander gebied dan filosofie, religie of humaniora op het gebied van milieu, moeten mogelijk tot 18 aanvullende eenheden van filosofie- en religiecursussen volgen.

De meeste cursussen zijn tussen één en drie eenheden; cursusaanbod varieert van jaar tot jaar. Hieronder vindt u voorbeeldcontouren. De twee uitgebreide examens, het schrijven van voorstellen en het proefschrift dragen 0 eenheden en worden elk semester tegen een vast bedrag in rekening gebracht.

Jaar 1 Jaar 2
 • Theorie en methode in de integratieve studie van religie en ecologie
 • Ecologie in een tijd van planetaire crisis
 • Religiecursus (3 eenheden). Mogelijke opties zijn:
  • Christendom en ecologie
  • Boeddhisme en ecologie
 • Filosofie cursus. Mogelijke opties zijn:
 • Geschiedenis van de westerse wereldbeelden
 • Filosofie en ecologie
 • Whitehead's filosofie
 • keuzevakken
 • Raak de aarde aan
 • Religiecursus (zelfde traditie als het eerste jaar)
 • Ecologie cursus. Mogelijke opties zijn:
  • Environmental Ethics
  • Wetenschap, ecologie en betwiste kennis (en)
  • Het epos van het heelal
  • Op weg naar een integraal ecologisch bewustzijn
 • Feminisme, globalisering en gerechtigheid. Mogelijke opties zijn:
 • Ecofeministische filosofie en activisme
 • De eco-sociale visie
 • keuzevakken

Toelatingseisen

Doctoraatsstudenten die zich willen specialiseren in ecologie, spiritualiteit en religie moeten een masterdiploma hebben in een discipline die relevant is voor het programma (bijv. Religie, ecologie, milieustudies, biologie, antropologie, milieugeschiedenis, aardrijkskunde, literatuur, filosofie) van een geaccrediteerde afgestudeerde instelling. Kandidaten voor het doctoraatsprogramma moeten twee kernfaculteitsleden identificeren wiens expertise nauw aansluit bij de door de student voorgestelde studie en onderzoeksproject. Doctoraatsaanvragers moeten een onderzoeksvoorbereiding kunnen aantonen die hun motivatie suggereert om een proefschrift te voltooien.

Applicatievereisten

 • Online toelatingsaanvraag
  Begin het aanvraagproces door een online aanvraag voor afgestudeerden in te dienen en de niet-restitueerbare betaling van $ 65 aan aanvraagkosten in te dienen.
 • Diploma-eis
  Een bachelor- en masterdiploma in een voor de opleiding relevante discipline van een regionaal erkende instelling.
 • Minimale GPA
  Een GPA van 3.0 of hoger in eerdere cursussen is vereist. Een GPA onder 3.0 betekent echter niet automatisch een aanvrager en CIIS zal een aanstaande student overwegen wiens GPA tussen 2.0 en 3.0 ligt. Deze personen moeten een GPA-verklaring indienen en worden aangemoedigd om contact op te nemen met het Office of Admissions om hun opties te bespreken.
 • Transcripties
  Officiële transcripties van alle geaccrediteerde academische instellingen die zijn bijgewoond waar 7 of meer studiepunten zijn behaald. Als transcripties naar CIIS worden verzonden, moeten ze in hun officiële, verzegelde enveloppen aankomen. Transcripties van instellingen buiten de VS of Canada vereisen een buitenlandse kredietbeoordeling via World Education Services (WES) of CIIS zullen ook buitenlandse CIIS accepteren die in een uitgebreide cursus per cursus zijn opgesteld van de huidige leden van de National Association of Credential Evaluation Diensten (NACES).
 • Verklaring van doel
  Een verklaring van twee pagina's (getypt, dubbele regelafstand) van uw educatieve en professionele doelstellingen.
 • Autobiografische verklaring
  Een introspectieve autobiografische verklaring van vier tot zes pagina's (getypt, dubbele regelafstand) waarin uw waarden, emotionele en spirituele inzichten, ambities en levenservaringen worden besproken die hebben geleid tot uw beslissing om te solliciteren.
 • Twee aanbevelingsbrieven
  Aanbevelers dienen het standaard bedrijfsformaat te gebruiken en de volledige contactgegevens te vermelden: naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres.
 • Academisch schrijfvoorbeeld
  Een schrijfvoorbeeld van acht tot tien pagina's (getypt, dubbele regelafstand) dat aantoont dat u kritisch en reflectief kunt denken en dat aantoont dat u op een hoger niveau kunt schrijven. Een steekproef die externe bronnen gebruikt, moet de juiste citaten bevatten. U kunt kopieën van eerder werk indienen, zoals een recent academisch artikel, artikel of rapport dat wetenschappelijke vaardigheden weerspiegelt.

Internationale studenten

Let op: internationale studenten en individuen die hebben gestudeerd aan instellingen buiten de VS en Canada hebben aanvullende eisen.

Laatst bijgewerkt op nov 2020

Over de school

California Institute of Integral Studies (CIIS) is an innovative, forward-thinking university based in San Francisco, California.

California Institute of Integral Studies (CIIS) is an innovative, forward-thinking university based in San Francisco, California. Lees Minder