Het doel van doctorale studies op het gebied van Bijbelse Theologie is dat studenten, op de gebruikelijke manier voor gevorderde studies, hun bekwaamheid om theologisch te denken cultiveren en hun kennis in de relevante bijbelse theologiedisciplines op een deskundig niveau te verdiepen.

Het veld behandelt alle aspecten van de gespecialiseerde studie van de Bijbel, zoals theologische, literaire en historische factoren. Studies richten zich op het Oude Testament of het Nieuwe Testament. Ze omvatten het onderzoek van bijbelse teksten in hun relevantie voor religieuze en culturele tradities. Afhankelijk van het specifieke proefproject kunnen studies gaan over tekstuele, linguïstische, literaire, literair-historische, historiografische, religieuze of culturele kwesties. Normaal gesproken moeten ze ook vragen oproepen over het theologische profiel of het algehele getuigenis van de Schrift in verband met relevante theologische vragen, en ook omgaan met kwesties van begrip, communicatie en interpretatie. Het werkveld van bijbelse studies omvat ook de gerelateerde gespecialiseerde disciplines - bijvoorbeeld de filologie van de oude en klassieke talen, de literatuur van het oude Nabije Oosten en de belangrijkste culturen van de oudheid, de fenomenologie van religies en de studie van de religies van oudheid, de archeologie en historiografie van de relevante regio's - en ook een reflectie op methodologieën in het bijbelse veld, hermeneutische kwesties, en de geschiedenis van bijbels onderzoek en de huidige trends. Studies zijn in passende mate gekoppeld aan andere theologische gebieden en hebben, net als andere takken van de theologie, een interdisciplinaire dimensie.


Beschrijving van verificatie- en evaluatiecriteria

Het toelatingsexamen is mondeling en vindt plaats in één ronde.

Elementen, inhoud en evaluatiemethode van het toelatingsonderzoek:

  1. Een wetenschappelijke discussie over het schetsplan van het proefschrift, waarin een evaluatie wordt gemaakt van de feitelijke en methodologische kwaliteit van het schetsplan, het innovatieve potentieel ervan en het vermogen van de aanvrager om zijn onderzoeksdoel te presenteren en te verdedigen. Een deel van de discussie vindt plaats in een door de aanvrager gekozen vreemde taal (Engels, Duits of Frans). Afhankelijk van de focus van het overzichtsschema wordt de kennis van de aanvrager van relevante oude en moderne talen geverifieerd (bijvoorbeeld Latijn, Grieks, Hebreeuws, Engels, Duits en Frans). De commissie kent de aanvrager toe van 0 tot 60 punten.
  2. Een mondeling examen, waarin de kennis en oriëntatie van de aanvrager in de gegeven tak van studie wordt beoordeeld, voor zover deze wordt gedekt door staatsexamens op masterniveau. (De aanvrager dient een lijst in van ten minste vijf titels die zij in de literatuur hebben bestudeerd.) De commissie kent de aanvrager toe van 0 tot 40 punten.

Bonuspunten: als de student het concept van hun dissertatieproject heeft geraadpleegd bij hun potentiële supervisor en de aanbeveling van de supervisor voor het project heeft gekregen en hun schriftelijke toestemming om het proefschrift op te nemen als de aanvrager wordt geaccepteerd, dan ontvangt de aanvrager 10 bonus punten.

Minimaal aantal punten vereist voor acceptatie: 75

De aanvrager moet vooraf het gekozen thema en de keuze van de beoogde promotor raadplegen bij de voorzitter van de betrokken gemeenteraad.


Voorwaarden voor acceptatie

Aanvragers kunnen worden toegelaten om te studeren als zij tijdens het toelatingsexamen minstens 75 punten hebben behaald en tegelijkertijd op basis van het aantal behaalde punten hebben behaald op een plaats op de lijst van aanvragers die overeenkomt met het aantal aanvragers (vastgelegd in vooraf) om te worden geaccepteerd voor de betreffende tak van studie. (Zie de vereisten voor de toelatingsprocedure voor de afzonderlijke filialen.) Aan deze voorwaarde is voldaan door al die aanvragers die hetzelfde aantal punten behalen als de aanvrager die op de laatste plaats op de lijst eindigde die in aanmerking komt voor acceptatie. Het aantal aanvragers dat moet worden geaccepteerd, wordt afzonderlijk vastgesteld voor voltijdse en deeltijdse studenten.


Voorwaarden voor toelating

Toelating tot een doctoraatsstudie wordt bepaald door het succesvol afronden van een masteropleiding.

Verificatie methode:


Aanbevolen literatuur, voorbeeldvragen

Individueel, afhankelijk van de aard van het proefschriftproject.


Career Prospect

Afgestudeerden hebben een grondige kennis van theologie. Hun vakkennis, vaardigheden en competentie hebben met name betrekking op de historische en literaire studie van de bijbelse teksten en hun context. Afhankelijk van het onderwerp van hun dissertatieproject specialiseren ze zich in het Oude Testament of in het Nieuwe Testament. Ze zijn bekwaam in de relevante oude talen en in exegetische methodologie. Ze zijn vertrouwd met de geschiedenis van hun discipline, reflecteren op de methodologische kwesties die ermee verband houden en begrijpen de huidige trends in onderzoek.

Ze zijn in staat om exact theologisch te denken en zelfs zeer complexe en controversiële vragen in hun vakgebied te bespreken. Ze kunnen omgaan met originele teksten en hun bevindingen begrijpelijk uitleggen in interdisciplinaire settings. Ze zijn in staat om hun resultaten op een internationaal niveau te presenteren.

Opleiding te volgen in:
Engels
Duits

Zie 3 andere vakken van Charles University Protestant Theological Faculty »

Laatst bijgewerkt op January 9, 2019
Deze cursus is Campus gesitueerd, Combinatie van online en op de campus
Begindatum
okt 2019
Duration
4 jaar
Voltijd
Prijs
25,000 CZK
per academisch jaar. Online aanvraagkosten: 540 CZK. Administratiekosten papier: 590 CZK.
Op locaties
Op datum
Begindatum
okt 2019
Aanmeldingslimiet

okt 2019

Location
Aanmeldingslimiet
Einddatum