Chemie van de levensprocessen

Studenten die deelnemen aan dit programma zijn opgeleid in alle gebieden van de biochemie, inclusief bio-energetica, enzymologie, moleculaire biologie, eiwitchemie en -structuur, immunochemie, xenobiochemie (biochemie van vreemde stoffen), chemische en cellulaire fundamenten van de metabolische reacties enz. Studenten die deelnemen aan het programma zijn actief betrokken bij door subsidie ondersteunde onderzoeksprojecten bij de afdeling Biochemie van de Faculteit Wetenschappen van de Charles Universiteit in Praag, alsook in de samenwerkende laboratoria van de Academie van Wetenschappen in Tsjechië en in regionale en bedrijfslaboratoria. De studies in het Programma zijn met succes afgerond na het behalen van het Engels Taalcertificaat (uitgegeven door onafhankelijke organisaties) en na het behalen van het Staatsexamen in biochemie en twee andere onderwerpen (meestal voorgesteld door de promotor), en de verdediging van het proefschrift de belangrijk deel daarvan is ten minste één publicatie in een internationaal peer-reviewed tijdschrift waarop de kandidaat de belangrijkste auteur moet zijn.


Beschrijving van verificatie- en evaluatiecriteria

Het toelatingsexamen is eenmalig in de vorm van een interview. Op basis van een schriftelijk verzoek dat elektronisch wordt ingediend samen met de aanvraag, maar uiterlijk tot 19 mei 2019, kan de Dean toestaan dat het toelatingsexamen plaatsvindt via informatie- en communicatietechnologie, maar alleen om serieuze en gedocumenteerde redenen zoals gezondheid of studeren in het buitenland.

Tijdens het toelatingsexamen moet de kandidaat de technische en taalvaardigheden demonstreren om het gegeven programma te bestuderen, samen met attributen die nodig zijn voor wetenschappelijk werk. Het examen wordt beoordeeld met een maximum van 100 punten, waarvan 20 punten worden toegekend als een bonus voor het geven van een meer specifiek idee van de studie-inhoud en gepland proefschriftwerk in de vrijwillige appendix, inclusief het proefschriftonderwerp, een korte annotatie, de verwachte supervisiedepartement en de toestemming van een specifieke supervisor om toezicht te houden op een dergelijk doctoraatsproject.


Voorwaarden voor toelating

Toelating tot een doctoraatsstudie wordt bepaald door het succesvol afronden van een masteropleiding.

Verificatie methode:


Regels voor vrijstelling van toelatingsexamen

Van het toelatingsexamen kan worden afgezien op basis van een schriftelijk verzoek van de kandidaat, op voorwaarde dat ze met succes hebben gesolliciteerd voor een STARS-project in het betreffende academiejaar. Een dergelijk verzoek, samen met de documentatie dat aan de voorwaarden is voldaan, moet vóór 19 mei 2019 (maar niet elektronisch) zijn ingediend.


Career Prospect

Een afgestudeerde van de Ph.D. Doctoraal programma in de biochemie heeft naar verwachting een brede theoretische en praktische kennis in biochemie en moleculaire biologie. Op hun vakgebied kan hij / zij wetenschappelijke resultaten op internationaal niveau produceren en presenteren. Zijn / haar opleiding en kennis is breed genoeg om zich aan te passen aan het werk in alle onderzoeksrichtingen bij verschillende instellingen die zich bezighouden met studies, niet alleen in de biochemie en moleculaire biologie, maar ook met bredere onderwerpen in de scheikunde: biologie-interface. Hij / zij kan deelnemen aan theoretische en praktische trainingen aan universiteiten, maar kan ook onderzoeksgroepen en laboratoria voor klinische chemie in medische instellingen leiden, alsook deelnemen aan gespecialiseerd onderzoek in de farmaceutische industrie.

Opleiding te volgen in:
Engels

Zie 29 andere vakken van Charles University Faculty of Science »

Laatst bijgewerkt op January 4, 2019
Deze cursus is Campus gesitueerd, Combinatie van online en op de campus
Begindatum
okt 2019
Duration
4 jaar
Voltijd
Prijs
50,000 CZK
per academisch jaar. Online aanvraagkosten: 540 CZK. Aanvraagkosten voor papier: 590 CZK.
Op locaties
Op datum
Begindatum
okt 2019
Aanmeldingslimiet

okt 2019

Location
Aanmeldingslimiet
Einddatum