PhD in Computer Science - Softwaresystemen

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Het programma behandelt open onderwerpen in de analyse, ontwikkeling en toepassing van software systemen. In zowel theoretisch als praktisch opzicht heeft het stichtingen in het onderzoek van software-architecturen, programmeertalen en notaties, samen met hulpmiddelen en methoden voor software-analyse en constructie. Deze worden zowel in algemene termen als in de context van belangrijke softwaresysteemklassen zoals de informatiesystemen of de gedistribueerde of parallelle systemen bestudeerd. Wat de creatieve kant betreft, combineert het programma projecten van fundamenteel en toegepast onderzoek, vaak met sterke experimentele aspecten, met resultaten, inclusief onderzoeksprototypes, naast traditionele publicaties.


Het programma bevat geen specialisaties.


Beschrijving van verificatie- en evaluatiecriteria

Toelating voor studies

Toelating voor studies zal worden toegekend aan de aanvragers, die:

 • een volledig aanvraagformulier ingediend met alle verplichte bijlagen vóór de deadline,
 • ze kregen een verklaring van toelatingsexamen of ze slaagden met goed gevolg het toelatingsexamen,
 • ze slaagden met goed gevolg het taalexamen of ze kregen een verklaring van afstand.

Uitnodiging voor het toelatingsexamen voor het onderwerp

De uitnodiging voor het toelatingsexamen voor het onderwerp wordt verzonden aan de aanvragers die:

 • een volledige aanvraag ingediend samen met de verplichte bijlagen 2, 3 en 4 vóór de deadline,
 • de aanbetaling betaald,
 • heeft vóór medio mei 2019 geen bevestiging verkregen van het afzien van het toelatingsexamen. De uitnodiging voor een toelatingsexamen wordt afgeleverd via het universitair elektronisch informatiesysteem. Medio mei ontvangen alle aanvragers zonder ontheffing een uitnodiging om het toelatingsexamen af te leggen aan de Faculteit Wiskunde en Natuurkunde. Als de faculteit de verklaring van afstand goedkeurt, vervalt de uitnodiging.

Toelatingsexamen

Het toelatingsexamen bestaat uit twee delen, onderwerp en taal één. Het vakdeel van het toelatingsexamen heeft de vorm van een discussie over de gekozen opleiding. De commissie stelt de aanvrager drie vragen met betrekking tot de gekozen opleiding. De commissie beoordeelt de juistheid van het antwoord, de kennis van het vakgebied en de algemene bereidheid tot doctoraatsstudies. Elk antwoord wordt geëvalueerd op de binaire Pass / Fail-schaal. De aanvrager moet drie voldoende behaalde cijfers behalen. Als de aanvrager een van de afstudeeronderwerpen heeft gekozen die door de faculteit worden aangeboden en goedkeuring heeft gekregen van een toekomstige promotor, of als de commissie de annotatie van het eigen onderwerp van de kandidaat aanvaardt, slaagt de kandidaat met succes voor het examen met slechts twee voldoende behaalde cijfers van drie vragen.

Het toelatingsexamen voor de taal bestaat uit een schriftelijke test met 100 vragen (het invullen van hiaten in een tekst, dwz het kiezen van het juiste woord voor elke opening). Het examen gaat na of de kandidaat voldoende beheersing van de Engelse taal heeft, dat wil zeggen tenminste op niveau B2 van het Europees referentiekader voor talen (ERK). Dit is een equivalent van 50 correcte antwoorden.


Voorwaarden voor toelating

Toelating tot een doctoraatsstudie wordt bepaald door het succesvol afronden van een masteropleiding.

Verificatie methode:


Regels voor vrijstelling van toelatingsexamen

Ontheffingsvoorwaarden van het toelatingsexamen

Het onderwerp toelatingsexamen kan worden afgewezen voor aanvragers die hebben gekozen voor een van de afstudeeronderwerpen aangeboden door de faculteit en verkregen goedkeuring van een toekomstige supervisor, en voor wie ten minste een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 1. hun werk is erkend in de SVOČ-competitie in computerwetenschappen, wiskunde of wiskundeonderwijs (voor studieprogramma's op het gebied van computerwetenschappen en wiskunde);
 2. hun werk is erkend op de Tsjechisch-Slowaakse studentenconferentie over fysica (voor studieprogramma's op het gebied van natuurkunde);
 3. hun oorspronkelijke wetenschappelijke werk over een relevant onderwerp is gepubliceerd, of is geaccepteerd voor publicatie, in een beoordeeld medium dat is geïndexeerd door MathSciNet, SCOPUS of ISI Web of Knowledge-databases;
 4. ze hebben een masteropleiding op het gebied van natuurkunde, informatica of wiskunde voltooid in het academische jaar 2018/2019, en hun cijfer in elk deel van het staatsexamen is "uitstekend" of "zeer goed" (voor studieprogramma's) op het gebied van natuurkunde, informatica en wiskunde);
 5. ze hebben ten minste 120 studiepunten behaald in de masteropleiding op het gebied van natuurkunde, informatica of wiskunde in academische jaren 2018/19 en 2019/20, en hun gemiddelde studierang (volgens de code van studie en onderzoek, kunst 8, par. 13) is maximaal 1,5, waarbij 1 = "uitstekend", 2 = "zeer goed", en 3 = "voldoende" (voor studieprogramma's op het gebied van natuurkunde, informatica en wiskunde);
 6. ze hebben andere opmerkelijke resultaten behaald die hun bekwaamheid voor doctoraatsstudies bevestigen.

Het is noodzakelijk om de ontheffing aan te vragen en te bewijzen dat de aanvrager voldoet aan een aantal van de bovenstaande voorwaarden, uiterlijk 31 mei 2019, in het geval van de punten 1,2,3,5 en 6, en op 20 juni in het geval van punt 4.

Voorwaarden voor een vrijstelling van taalonderzoek

Van het taalexamen wordt afgeweken als de aanvrager voldoet aan ten minste een van de volgende ontheffingsvoorwaarden:

A. De aanvrager heeft ten minste twee jaar van zijn / haar vooropleiding op secundair of universitair niveau doorgebracht met Engels als enige instructietaal in een van de volgende landen: Australië, Canada, India, Ierland, Malta, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika , VK of de VS.

B. De kandidaat hoeft niet het taalexamen Engels af te leggen als hij / zij al geslaagd is voor een van de volgende examens (in sommige gevallen erkennen we het examen alleen met een minimum score of niveau):

 • Algemeen staatstaal-examen in het Engels in de Tsjechische Republiek
 • Onderzoek in het Engels aan de Charles University, Faculteit Wiskunde en Natuurkunde
 • TOEFL (papier) - 550 punten
 • TOEFL (computer) - 213 punten
 • TOEFL (internet) - 80 punten
 • IELTS - 6,5 punten
 • Cambridge ESOL CPE
 • Cambridge ESOL CAE
 • Cambridge ESOL FCE - (Grade A, B, C)
 • stad
 • TELC (De Europese taalcertificaten) - TELC Engels niveau C1
 • UNIcert - niveau C1
 • Melab - 77 punten
 • Onderzoek naar het bewijs van bekwaamheid in het Engels (ECPE)
 • Test van Engels voor internationale communicatie (TOEIC) - 605 punten
 • International ESOL and Spoken ESOL - Expert LanguageCert en Mastery LanguageCert

Het afleggen van de taalkeuring en het voldoen aan een van de bovengenoemde voorwaarden moet vóór 30 april 2019 worden aangevraagd (of in uitzonderlijke gevallen vóór 30 september 2019).


Career Prospect

De afgestudeerde beschikt over geavanceerde informatica-kennis in het softwaresysteemdomein en kan deze kennis verder uitbreiden door zowel individuele als teamonderzoeksactiviteiten, deze kennis in de praktijk toepassen en doorgeven via lesgeven. De afgestudeerde geeft ook bevel over de algemene kennis en vaardigheden die vereist zijn om systematisch specialistische kennis toe te passen bij het oplossen van problemen - het identificeren van het probleem bij de hand, het verzamelen van relevante informatie, het creatief toepassen van deze informatie om het probleem op te lossen en het verdedigen van de oplossing in een concurrerende internationale context. De afgestudeerde kan zich aanpassen aan de voorwaarden en vereisten van dynamisch evoluerende softwaresystemen.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Keystone studiebeurs

Ontdek de mogelijkheden die onze studiebeurs u kan bieden

Over de school

High-quality affordable three-year bachelor’s and two-year master’s programs taught in English, at one of the oldest and most highly regarded universities in Europe, in one of the most beautiful citie ... Lees meer

High-quality affordable three-year bachelor’s and two-year master’s programs taught in English, at one of the oldest and most highly regarded universities in Europe, in one of the most beautiful cities in the world, capital of a modern and technologically advanced country. The programs have been offered to Czech students for years with great success. Now they are open to international students, too. Lees Minder