Deze Ph.D. Cursus is gericht op de geavanceerde opleiding van studenten op het gebied van de Earth System Science, door middel van een multidisciplinaire aanpak, waarbij specifieke vaardigheden integreren met modellering en computationele tools die het mogelijk maken om complexe problemen effectief aan te pakken. Speciale aandacht wordt besteed aan de interacties tussen wiskunde, wetenschappelijke gegevensverwerking, gegevenswetenschap, vloeistofdynamica en aardwetenschappen.

Deze cursus bevordert de voorbereiding van studenten door het onderzoek van de wetenschappelijke thema's ontwikkeld door de onderzoeksgroepen die behoren tot de afdelingen en de onderzoeksinstellingen die direct betrokken zijn bij het programma, evenals door internationale samenwerkingen met gekwalificeerde buitenlandse structuren die studenten de mogelijkheid bieden om deelnemen aan trainingsprogramma's in het buitenland.

Op het gebied van aardwetenschappen worden geavanceerde onderzoeksmethoden ontwikkeld op geologisch, geofysisch, atmosferisch, oceanografisch en klimatologisch gebied, met toepassingen voor de studie van samenstelling, structuur, stratigrafie, evolutie en dynamiek van onze planeet, vanaf het oppervlak aan de oppervlakte tot de diepe structuren en de kenmerken op een wereldwijde schaal. Speciale aandacht wordt besteed aan kwesties die verband houden met het verminderen van natuurlijke risico's, het vinden van georesources, klimaatveranderingen.

In de context van vloeistofmechanica wordt de studie van de beweging van de vloeistoffen voornamelijk besproken met betrekking tot hun transporteigenschappen, dispersie en vermenging in milieu-, industriële, biologische processen, evenals hun interactie met de vaste elementen.

De wetten waarop deze disciplines zijn gebaseerd, worden over het algemeen uitgedrukt in zeer complexe wiskundige modellen. De kwalitatieve en kwantitatieve studie van dergelijke modellen vereist de ontwikkeling en toepassing van geavanceerde wiskundige hulpmiddelen en vertegenwoordigt een relevant en actueel onderzoeksgebied, zelfs vanuit wiskundig oogpunt. Wiskundige en computationele modellering vereist ook een geïntegreerd gebruik van verschillende tools: methodologieën voor beheer en analyse van grote hoeveelheden informatie; hulpmiddelen voor beschrijving, identificatie, multischaalsimulatie van complexe systemen; methoden voor het optimaliseren van diagnose en processen. Concluderend, Mathematics, Scientific Computing en Data Science doordringen het hele programma en spelen een centrale en verenigende rol.

Vacatures kansen

Het programma van deze cursus is bedoeld om studenten voor te bereiden om verschillende carrières na te streven in onderzoek, onderwijs en industrieel gebruik van geavanceerde technologieën op het gebied van aardwetenschappen, stromingsleer, toegepaste wiskunde en hun interacties.

De studenten zullen contact hebben met verschillende lokale en internationale omgevingen en een belangrijke ervaring opdoen in zowel theoretische als toegepaste problemen die hun oorsprong vinden in de bovengenoemde disciplines. Bovendien zullen de studenten vertrouwdheid en competentie ontwikkelen bij het gebruiken van de meest geavanceerde hulpmiddelen (zowel modellering als experimenteel) voor de analyse van complexe fysieke systemen, die van groot nut zullen zijn voor toekomstige activiteiten in openbare of particuliere onderzoekscentra of voor elk werk in bedrijven met een hoog technologisch gehalte.

De Doctoral School of Environmental and Industrial Fluid Mechanics en de Doctoral Course in Earth Science and Fluid Mechanics, waarvan de huidige koers een natuurlijke voortzetting en uitbreiding is, hebben de afgelopen tien jaar systematisch samengewerkt met de afdelingen van verschillende onderzoeksinstellingen en -diensten, zoals INOGS, ICTP, ISMAR-CNR, ENEA, ARPA-FVG, evenals met verschillende industrieën in het gebied. De beurzen die door dergelijke instellingen of fabrieken worden gefinancierd, en hun aanwezigheid, vloeien voort uit hun behoefte om zeer gespecialiseerd personeel te verwerven voor de onderwerpen die in dit doctoraatsprogramma worden behandeld. De studenten van deze cursus zullen dan, als een natuurlijke uitlaatklep, postdoctorale beurzen of werk hebben, binnen de organisaties zelf.

Lijnen van onderzoek

  1. Omgevingsfluïdummechanica, stromingsleer in industriële en technologische processen en in biologische systemen
  2. Vaste en vloeibare aardgeofysica en geologie
  3. Wiskundige methoden en modellering in vloeistofmechanica en in geofysica, differentiaalvergelijkingen en inverse problemen: kwalitatieve, computationele en numerieke aspecten.

De beurzen worden toegekend voor 3 jaar en hun jaarlijks bedrag is € 15,343,28 bruto (ongeveer € 1130 netto per maand).

Toelating is gebaseerd op een vergelijkend onderzoek.

De Call for Applications (Notice of Competition) is beschikbaar op href = "http://www2.units.it/dott/en/?file=DottBandi.inc

Raadpleeg voor meer informatie over het programma

Opleiding te volgen in:
Engels

Zie 10 andere vakken van University of Trieste »

Laatst bijgewerkt op April 9, 2019
Deze cursus is Campus gesitueerd
Begindatum
okt 2019
Duration
3 jaar
Voltijd
Op locaties
Op datum
Begindatum
okt 2019
Aanmeldingslimiet

okt 2019

Video UNITS 2016 - English version