Het doctoraat in de economie aan het LUISS Guido Carli is een vierjarig programma dat geavanceerde educatie biedt op alle belangrijke gebieden van de economie. Het is gericht op het opleiden van internationale economen die in staat zijn bij te dragen tot de vooruitgang van kennis en in staat zijn om de grenzen van onderzoek in economische disciplines uit te breiden.

Het programma vereist fulltime aanwezigheid en wordt volledig in het Engels gegeven. Het is ontworpen om studenten het vermogen te geven om een breed spectrum van economische problemen te begrijpen en uit te werken en om actuele analytische, empirische en kwantitatieve technieken te bieden.

Studenten verwerven de nodige vaardigheden om zowel academische als professionele carrières te vervullen, in universiteiten, internationale onderzoeksinstellingen, overheden, centrale banken, consulting en financiële instellingen.

In het eerste jaar volgen studenten geavanceerde cursussen bij EIEF in toegepaste micro-economie, macro-economie, econometrie en financiën. Het tweede, derde en vierde jaar zijn gewijd aan het schrijven van hun doctoraal proefschrift en presenteren hun werk in interne seminars tijdens het volgen van seminars of "leesgroepen" bij LUISS of bij EIEF.

LUISS heeft overeenstemming bereikt met het Einaudi Instituut voor Economie en Financiën (EIEF), waarbij studenten die zijn ingeschreven in hun eerste jaar van het LUISS PhD-programma kunnen profiteren van de onderwijsactiviteit (formele cursussen en advisering) en faciliteiten die worden aangeboden bij EIEF. Dit laatste is een onderzoeksinstituut dat wordt gesponsord door de Bank of Italy in de buurt van de LUISS-campus. Het academisch personeel van EIEF wordt hoog gewaardeerd binnen het internationale academische beroep.

Junior-assistentprofessoren in het LUISS-PhD-programma en bij EIEF worden gerekruteerd op de Amerikaanse arbeidsmarkt en behoren tot de beste onderzoekers die afkomstig zijn van de beste graduate-programma's over de hele wereld.

Belangrijkste onderzoeksgebieden

 • Macro-economie
 • Micro-economie
 • econometrie
 • Gedrags- en experimentele economie
 • Financiële economie
 • Monetaire economie
 • Internationale economie
 • Industriële organisatie
 • Arbeidseconomie
 • Openbare economie

Programma

In het eerste jaar volgen studenten een selectie van geavanceerde cursussen in toegepaste micro-economie, macro-economie, econometrie en financiën aan het EIEF. In het tweede jaar wordt van de studenten verwacht dat ze een tweedejaars onderzoekspaper voorbereiden. In het derde en vierde jaar richten studenten zich op het schrijven van hun doctoraal proefschrift en presenteren hun werk in interne seminars, tijdens het volgen van seminars of "leesgroepen" bij LUISS of bij EIEF. Het proefschrift zal naar verwachting bestaan uit een originele en belangrijke bijdrage aan het gekozen vakgebied.

Cursussen eerste jaar

Alle eerstejaars cursussen worden gegeven aan het EIEF (Einaudi Institute for Economics and Finance). Het programma is georganiseerd in 2 termen (herfst en lente). Elke termijn duurt 12 weken, inclusief een tussentijdse pauze van een week en een laatste week voor extra vergaderingen, tests, enz. De werktaal is Engels.

Veldcursussen worden gegeven in:

 • Applied Microeconomics (Industrial Organisation, Behavioral Economics, Labour Economics)
 • Macro-economie (monetaire economie, geavanceerde macro-economie)
 • Econometrie (Bayesiaanse schatting, niet-parametrische econometrie, tijdreeks, panelanalyse)
 • Financiering (activaprijzen, bedrijfsfinanciering, bankwezen)

Toepassing en toelating

Posities beschikbaar voor inschrijving in het doctoraat in de economie

Academisch jaar 2019/2020

De DR n. 234 van 19 december 2018 beval de oproep voor de vergelijkende evaluatie voor toelating tot de XXXV cyclus PhD-cursussen, voor de indiening van aanvragen voor Economisch PhD-programma, cyclus XXXV.

Voor het academiejaar 2019/2020 zijn vijf posities beschikbaar. Alle posities zijn collegegeld . De vijf functies komen met een beurs (bruto € 15,343,28 per jaar).

De aanvraag voor toelating moet online worden ingediend vóór 12 april 2019, om 16 (CEST), UTC 2 .

Nadat de procedure voor het indienen van de aanvraag is voltooid, ontvangt de kandidaat per e-mail een kopie van de aanvraag als bewijs van de juistheid en geldigheid van de procedure.

Gedetailleerde informatie is te vinden in de oproep beschikbaar in het Engels en in het Italiaans.

Toepassing

Samen met het aanmeldingsformulier moeten studenten bieden:

VERPLICHTE DOCUMENTATIE:

 • Bewijs dat men in het bezit is van een masteropleiding;
  De diploma-informatie is verschillend, afhankelijk van het land waar het diploma wordt toegekend; dus houd er rekening mee dat:

Kandidaten met een kwalificatie toegekend in Italië moeten het volgende indienen:

 • certificering / zelfcertificering van de graad waarin de examens zijn afgelegd en de bijbehorende graad en verdiende credits, het gemiddelde van de punten en de graad (voor elke graad indien meer dan één graad wordt aangehouden).

Kandidaten met een kwalificatie die is toegekend in een EU-land moeten het volgende indienen:

 1. certificering / zelfcertificering van de graad waarin de examens zijn afgelegd en de bijbehorende graad en verdiende credits, het gemiddelde van de punten en de graad (voor elke graad indien meer dan één graad wordt aangehouden).
 2. graad perkament in de originele taal;
 3. diplomasupplement en academisch transcript of records in hun oorspronkelijke taal;
 4. vertaling in het Italiaans of het Engels van de twee documenten die in de voorgaande punten 1 en 2 zijn vermeld: de vertalingen zijn niet vereist als de desbetreffende documenten door de instelling rechtstreeks in het Engels zijn uitgegeven.

Kandidaten met een kwalificatie die is toegekend in een niet-EU-land moeten het volgende indienen:

A. graden perkament in de oorspronkelijke taal;

B. academisch transcript van records in de oorspronkelijke taal;

C. vertaling in het Italiaans of het Engels van de twee in de voorgaande punten A en B genoemde documenten: de vertalingen zijn niet vereist indien de desbetreffende documenten door de instelling rechtstreeks in het Engels zijn uitgegeven.

Voor kwalificaties die worden toegekend in een niet-EU-land, kunnen de toegelaten kandidaten een verklaring indienen over de vergelijkbaarheid van de buitenlandse kwalificatie die door het Informatiecentrum voor academische mobiliteit en gelijkwaardigheid (CIMEA) is afgegeven als een alternatief voor de indiening van de documenten die zijn vermeld in de punten A en B bovenstaande. In dat verband moeten kandidaten op de volgende link klikken: http://cis.cimea.it/en/

II) Curriculum vitae, met vermelding van alle kwalificaties (bijvoorbeeld master's degree, geavanceerde cursussen, andere doctoraten, enz.), Verricht onderzoek, studie- en werkperiodes in het buitenland of in elk geval van internationale relevantie, en gecertificeerde kennis van extra vreemde talen anders dan Engels, indien aanwezig;

III) Nationale identiteitskaart / paspoort;

IV) Lijst van publicaties op gebieden die relevant zijn voor het doctoraatsprogramma, evenals de volledige tekst van de publicaties die zijn opgenomen in de genoemde lijst, om te worden geüpload in pdf-formaat naar het online platform. Bij gebrek aan publicaties kan een zelfverklaring worden geüpload die dit gebrek bevestigt.

NB het is mogelijk om een doctoraatsprogramma aan te vragen, zelfs als er geen publicaties zijn, met een zelfverklaring waarin staat dat u geen publicatie hebt.

V) Onderzoeksvoorstel, in overeenstemming met de educatieve doelen en de thema's van het doctoraatsprogramma;

VI) GRE;

VII) Referentiebrief;

VIII) Verklaring van doel.

OPTIONELE DOCUMENTATIE:

Andere kwalificaties: bijvoorbeeld certificering van kennis van andere vreemde talen dan het Engels of certificering van andere kwalificaties, met vermelding van de punten die zijn behaald in de afzonderlijke examens als dergelijke cijfers zijn toegekend (bijvoorbeeld een masterdiploma in een onderwerp dat relevant is voor het doctoraat). Programma, Europees doctoraat, relevante ervaring bij instellingen en openbare instellingen).

Het wordt aanbevolen om bestanden in pdf-formaat te uploaden.

Opleiding te volgen in:
Engels

Zie 3 andere vakken van LUISS PhD programs »

Laatst bijgewerkt op February 10, 2019
Deze cursus is Campus gesitueerd
Begindatum
sep 2019
Duration
4 jaar
Voltijd
Prijs
Free
Scholarship (bruto € 15,343.28 per jaar) beschikbaar.
Op locaties
Op datum
Begindatum
sep 2019
Aanmeldingslimiet

sep 2019

Location
Aanmeldingslimiet
Einddatum