Het doel van doctorale studies op het gebied van historische en systematische theologie is voor studenten om, op de gebruikelijke manier voor gevorderde studies, hun vermogen om theologisch te denken te cultiveren en hun kennis van de theologische traditie in zijn historische en systematische dimensies te verdiepen op een expert niveau. Studenten leren kritisch te analyseren en reflecteren op de verworven kennis en methoden die worden gebruikt in hun vakgebied en om ze zowel in hun eigen specifieke context als in de interdisciplinaire settings van hedendaagse wetenschappelijke kennis te interpreteren. Afhankelijk van het onderwerp van hun dissertatieproject, zijn hun studies gericht op een specifiek gespecialiseerd veld van historische of systematische theologie (bijvoorbeeld kerkgeschiedenis, de geschiedenis van het dogma, systematische theologie of dogmatiek), maar tegelijkertijd behouden ze de passende breedte van visie en interdisciplinaire oriëntatie die betrekking heeft op alle takken van de theologie.


Beschrijving van verificatie- en evaluatiecriteria

Het toelatingsexamen is mondeling en vindt plaats in één ronde.

Elementen, inhoud en evaluatiemethode van het toelatingsonderzoek:

  1. Een wetenschappelijke discussie over het schetsplan van het proefschrift, waarin een evaluatie wordt gemaakt van de feitelijke en methodologische kwaliteit van het schetsplan, het innovatieve potentieel ervan en het vermogen van de aanvrager om zijn onderzoeksdoel te presenteren en te verdedigen. Een deel van de discussie vindt plaats in een door de aanvrager gekozen vreemde taal (Engels, Duits of Frans). Afhankelijk van de focus van het overzichtsschema wordt de kennis van de aanvrager van relevante oude en moderne talen geverifieerd (bijvoorbeeld Latijn, Grieks, Hebreeuws, Engels, Duits en Frans). De commissie kent de aanvrager toe van 0 tot 60 punten.
  2. Een mondeling examen, waarin de kennis en oriëntatie van de aanvrager in de gegeven tak van studie wordt beoordeeld, voor zover deze wordt gedekt door staatsexamens op masterniveau. (De aanvrager dient een lijst in van ten minste vijf titels die zij in de literatuur hebben bestudeerd.) De commissie kent de aanvrager toe van 0 tot 40 punten.

Bonuspunten: als de student het concept van hun dissertatieproject heeft geraadpleegd bij hun potentiële supervisor en de aanbeveling van de supervisor voor het project heeft gekregen en hun schriftelijke toestemming om het proefschrift op te nemen als de aanvrager wordt geaccepteerd, dan ontvangt de aanvrager 10 bonus punten.

Minimaal aantal punten vereist voor acceptatie: 75

De aanvrager moet vooraf het gekozen thema en de keuze van de beoogde promotor raadplegen bij de voorzitter van de betrokken gemeenteraad.


Voorwaarden voor acceptatie

Aanvragers kunnen worden toegelaten om te studeren als zij tijdens het toelatingsexamen minstens 75 punten hebben behaald en tegelijkertijd op basis van het aantal behaalde punten hebben behaald op een plaats op de lijst van aanvragers die overeenkomt met het aantal aanvragers (vastgelegd in vooraf) om te worden geaccepteerd voor de betreffende tak van studie. (Zie de vereisten voor de toelatingsprocedure voor de afzonderlijke filialen.) Aan deze voorwaarde is voldaan door al die aanvragers die hetzelfde aantal punten behalen als de aanvrager die op de laatste plaats op de lijst eindigde die in aanmerking komt voor acceptatie. Het aantal aanvragers dat moet worden geaccepteerd, wordt afzonderlijk vastgesteld voor voltijdse en deeltijdse studenten.


Voorwaarden voor toelating

Toelating tot een doctoraatsstudie wordt bepaald door het succesvol afronden van een masteropleiding.

Verificatie methode:


Aanbevolen literatuur, voorbeeldvragen

Individueel, afhankelijk van de aard van het proefschriftproject.


Career Prospect

Afgestudeerden hebben een grondige gespecialiseerde theologische kennis, vooral de historische en systematische aspecten ervan. Ze begrijpen het pluralistische karakter van de christelijke traditie en zijn goed thuis in de gevarieerde vormen ervan. Ze zijn vertrouwd met de geschiedenis van hun discipline, kunnen reflecteren over de epistemologische en methodologische kwesties die ermee verband houden en de huidige trends begrijpen.

Ze zijn in staat om exact theologisch te denken en zelfs zeer complexe en controversiële vragen te bespreken. Ze kunnen gespecialiseerde uiteenzettingen van religieuze teksten analyseren en aanbieden en interpreteren binnen de gegeven context. Ze weten een goed gefundeerde analyse van theologische vraagstukken op te stellen en hun bevindingen begrijpelijk uit te leggen in interdisciplinaire settings. Ze zijn in staat om de resultaten van hun wetenschappelijke werk op een internationaal niveau te presenteren.

Opleiding te volgen in:
  • Engels
  • Duits

Zie 3 andere vakken van Charles University Protestant Theological Faculty »

Laatst bijgewerkt op Januari 9, 2019
Deze cursus is Campus gesitueerd, Combinatie van online en op de campus
Begindatum
okt 2019
Duration
4 jaar
Voltijd
Prijs
25,000 CZK
per academisch jaar. Online aanvraagkosten: 540 CZK. Administratiekosten papier: 590 CZK.
Op locaties
Op datum
Begindatum
okt 2019
Aanmeldingslimiet

okt 2019

Location
Aanmeldingslimiet
Einddatum