PhD in Translation Studies

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Afgestudeerden hebben een goede basis in onderzoeksmethoden in de geesteswetenschappen, met name in de studie van relaties tussen talen / culturen; kennis van informatiebronnen en het vermogen om hun relevantie voor het paar talen / culturen van hun keuze te beoordelen; een grondige basis in de theoretische concepten van vertalen en tolken en het vermogen om ze toe te passen op de analyse van de vertaal / interpreterende markt en procedures. Ze zijn uitgerust om uitgebreide wetenschappelijke teksten te produceren en te bewerken en om de kwaliteit van geschriften in vertaal- en tolkstudies te evalueren. Ze zijn in staat tot theoretische reflectie op specifieke producten / situaties gerelateerd aan vertaalstudies binnen hun taalkundige, culturele, historische en sociale context, en zijn in staat om hun bevindingen te presenteren aan de academische gemeenschappen.


Studieduur: 4 jaar

De instructietaal is Engels. Vertaalstudies is een programma dat vergoedingen betaalt.


Beschrijving van verificatie- en evaluatiecriteria

Toelatingsexamen: eenrondexamen, interview

 1. discussie over het proefschriftvoorstel (discussie over het proefschriftonderwerp en beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat): 0-30 punten;
 2. beoordeling van eerdere studies, academische activiteiten en prestaties: 0-15 punten;
 3. onderzoek van vakgerelateerde literatuur (op basis van de leeslijst van de aanvrager): 0-15 punten.


Aanbevolen Dissertatie-onderwerpen:

 • Gecontextualiseerde studie van de Tsjechische klassieker, Osudy dobrého vojáka Švejka door Jaroslav Hašek (1921-1923) in Engelse vertalingen. Het onderzoek in de context van vertalingen en de studie van de vertalingen zal gebaseerd zijn op het model van Gideon Toury dat vertaling als een feit van de doel- of vertaalcultuur conceptualiseert.
 • Structuralisme en poststructuralisme in de theorie van de vertaling: een vergelijkende theoretische studie die onderzoek doet naar het potentieel van opnieuw geconceptualiseerde structuralistische concepten in theorieën en methoden geïnspireerd op, of zelfs gericht op, verschillende doelen.
 • Tsjechische literatuur in (Engels, Chinees, enz.) Vertaling: een onderzoek naar de werking van ideologie, censuur en tweedehandse vertalingen bij de receptie van een middelgrote taal- en socio-cultuur
 • De receptie van Tsjechische literatuur in (Noorwegen, Japan, enz.): Impact en invloed op de doeltaalcultuur
 • Functionalistische theorieën van vertaling
 • Institutionalisering en conceptualisering van vertaalpraktijken
 • Ideologie in TS
 • Theoretische versus toegepaste versus kritische modellen in TS
 • Positivisme, structuralisme en poststructuralisme bij TS
 • Positionering van axiologie in TS

De vakraad stelt aanvragers in staat onderzoeksprojecten voor te stellen op basis van hun persoonlijke voorkeuren. Voorgestelde Ph.D. onderwerpen moeten vooraf worden geraadpleegd met de voorzitter van de vakgroep.

Voorzitter van de vakgroep (programmadirecteur): prof. PhDr. Jana Králová, CSc., E-mail: jana.kralova@ff.cuni.cz.


De kandidaat kan alleen worden toegelaten als hij / zij minimaal 30 punten behaalt in het toelatingsexamen en tegelijkertijd voldoende punten scoort om te plaatsen bij het verwachte aantal studenten dat is toegelaten tot het betreffende programma of de desbetreffende studietak (raadpleeg de toelatingsprocedure Specificaties die van toepassing zijn op de individuele programma's en takken van onderzoek); toelating wordt verleend aan alle aanvragers die hetzelfde aantal punten scoren als de aanvrager die als laatste in de ranglijst van opnames komt. Houd er rekening mee dat verschillende verwachte aantallen opnames van toepassing zijn op de full-time en gecombineerde vormen van studie. Kandidaten kunnen niet worden toegelaten zonder dat zij uiterlijk op de dag van inschrijving het bewijs van hun vooropleiding hebben geleverd (zie 5.4).


Voorwaarden voor toelating

Toelating tot een doctoraatsstudie wordt bepaald door het succesvol afronden van een masteropleiding.

Verificatie methode:
Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

The Faculty of Arts at Charles University is currently one of the largest and most important research and educational institutions in the arts and humanities in Central Europe.

The Faculty of Arts at Charles University is currently one of the largest and most important research and educational institutions in the arts and humanities in Central Europe. Lees Minder