Kenmerken van de studies

Het doel van doctorale studies is om gekwalificeerde onderzoekers voor te bereiden op het gebied van de Tsjechische en Tsjechoslowaakse geschiedenis, die de steunpilaar zullen worden van verder historisch onderzoek. De studies ontwikkelen speciale kennis van promovendi en geven hen een dieper inzicht in de gekozen specialisatie. Via lezingen en seminars maken doctoraatsstudenten kennis met de nieuwste kennis van de historische wetenschappen en actuele trends in de methodiek. De focus van doctorale studies ligt in het presenteren van een geschreven proefschrift thesis van origineel wetenschappelijk werk op basis van de oorspronkelijke bron. Ph.D. de scriptie moet eerdere onderzoeksresultaten uitbreiden en doctoraatsstudenten hebben ook aangetoond dat ze het onderwerp met adequate methoden en op internationaal niveau kunnen behandelen.


Beschrijving van verificatie- en evaluatiecriteria

Toelatingsexamen

Discussie over het onderzoeksvoorstel van de aanvrager. Het onderzoeksproject moet samen met de aanvraag worden toegezonden aan het Department of Science, Faculty of Education, Charles University. De kandidaat moet zijn kwalificaties aantonen voor wetenschappelijk werk. De nadruk zal liggen op de oriëntatie van de wetenschappelijke productie van het gekozen onderwerp, de mogelijkheid om gedeeltelijke integratie in de algemene historische context te geven en eigen conclusies te formuleren. De aanvragers dienen het onderzoeksproject in tot maximaal 10 pagina's inclusief bibliografie. Het projectonderwerp, zelf gekozen, komt meestal overeen met het algemene thema, dat ze tijdens doctoraatsstudies willen volgen.

Beoordelingscriteria worden beoordeeld van 1 tot 10 punten, met een maximale score van 10 en een minimale score van 7.


Voorwaarden voor toelating

Toelating tot een doctoraatsstudie wordt bepaald door het succesvol afronden van een masteropleiding.

Verificatie methode:


Career Prospect

De afgestudeerde van het doctoraalstudieprogramma De Tsjechische en Tsjechoslowaakse geschiedenis is uitgerust met theoretische en praktische kennis op het gebied van historisch werk, namelijk zowel in wetenschappelijk onderzoek als in onderwijsgeschiedenis. Beroepsmatig werkt de afgestudeerde aan universiteiten en middelbare scholen, in wetenschappelijke instellingen, musea, galerijen en andere culturele instellingen.

Opleiding te volgen in:
Engels

Zie 8 andere vakken van Charles University Faculty of Education »

Laatst bijgewerkt op January 10, 2019
Deze cursus is Campus gesitueerd, Combinatie van online en op de campus
Begindatum
okt 2019
Duration
4 jaar
Voltijd
Prijs
2,000 CZK
per academisch jaar. Online aanvraagkosten: 540 CZK. Aanvraagkosten voor papier: 590 CZK.
Op locaties
Op datum
Begindatum
okt 2019
Aanmeldingslimiet

okt 2019

Location
Aanmeldingslimiet
Einddatum