PhD in het onderwijs

Masaryk University Faculty of Arts

Programma Beschrijving

Lees de Officiële Beschrijving

PhD in het onderwijs

Masaryk University Faculty of Arts

Het doel van deze doctoraatsopleiding is om geleerden voor te bereiden op het gebied van onderwijs . Een afgestudeerde van de doctoraatsopleiding in het onderwijs is gekwalificeerd om zelfstandig zeer gespecialiseerde wetenschappelijke en onderzoeksactiviteiten op het gebied van onderwijs uit te voeren.

Afgestudeerden zijn uitgerust met vaardigheden en kennis in basis- en meer gespecialiseerde onderwijsdisciplines, in de methodologie van onderwijsonderzoek, ontwerpen en uitvoeren van empirisch onderzoek en het evalueren van de resultaten, in het presenteren van originele onderzoeksresultaten aan de wetenschappelijke gemeenschap, en in samenwerking met specialisten van andere afdelingen. zowel op nationaal als internationaal niveau.

Afgestudeerd werk

 • blijk geven van een diepere kennis van elementaire en meer gespecialiseerde educatieve disciplines
 • een diepere kennis en vaardigheden demonstreren met betrekking tot de methodologie van onderwijsonderzoek
 • onderwijsonderzoek ontwerpen en uitvoeren en de resultaten evalueren
 • presenteer de onderzoeksresultaten aan de wetenschappelijke gemeenschap
 • samenwerken met specialisten van andere afdelingen op nationaal en internationaal niveau

Afgestudeerden van de doctoraatsopleiding in het onderwijs kunnen een waardevol personeelsbestand zijn, met name bij instellingen voor hoger onderwijs, met name afdelingen van de onderwijskunde van onderwijsinstellingen; aan kunstaculteiten en andere faculteiten met een vergelijkbare oriëntatie in de Tsjechische Republiek; in verschillende onderwijsorganisaties en onderzoeksafdelingen; en in consultancy- en managementorganisaties.

Toelating

Geschiktheidscriteria

Alleen universitair afgestudeerden van masteropleidingen met een overeenkomstige of soortgelijke specialisatie kunnen worden toegelaten tot de doctoraatsopleiding (voltijds of gecombineerde modus) na het behalen van een toelatingsexamen.

Toelatingsvoorwaarden
 1. Indiening van een elektronische aanvraag in het Masaryk University Information System.
 2. Indienen van een onderzoeksvoorstel voor het proefschrift (in het Engels).
 3. Indiening van een lijst van gepubliceerde werken (indien aanwezig).
 4. Inzending van een academisch Curriculum Vitae (in het Engels).
 5. Indiening van een officieel gewaarmerkt afschrift van het masterdiploma van de aanvrager (erkenning van een buitenlandse universitaire graad, indien van toepassing).
 6. Duidelijke Engelstalige vaardigheden op C2-niveau van het Common European Framework of Reference for Language.
 7. Ontvang een positieve aanbeveling van de Commissie Onderwijs Promovendi, die is gebaseerd op een mondeling toelatingsexamen en een complexe evaluatie van de materialen uiteengezet in Items 1 tot 5.
 8. Bovendien moeten alle kandidaten met een buitenlandse graad (behalve zoals hieronder uiteengezet) hun masterdiploma voor officiële erkenning indienen bij het Tsjechische Ministerie van Onderwijs, Jeugd en Sport. Aangezien dit proces ("nostrificatie") enkele maanden kan duren, wordt aanbevolen dat aanvragers dit papierwerk tegelijk met hun aanvraag indienen. Kandidaten zonder deze officiële erkenning mogen zich niet inschrijven aan de universiteit.
Inhoud van het mondeling toelatingsexamen
 1. De mate van paraatheid voor academisch onderzoek.
 2. De opvatting van de aanvrager van de belangrijkste specialisatie in termen van het bestudeerde onderwerp.
 3. Het proefschriftproject.
 4. Taalvaardigheid.
Deze school biedt programma's in:
 • Engels


Laatst bijgewerkt op March 14, 2018
Duur & Kosten
Deze cursus is Campus gesitueerd
Start Date
Startdatum
Sept. 2019
Duration
Duur
Voltijd
Price
Prijs
2,500 EUR
per academisch jaar.
Information
Deadline
Vraag informatie aan
Application Filing Period for Fall 2018: February 1, 2018 - April 30, 2018.
Locations
Tsjechië - Brno, Zuid-Moravië
Startdatum : Sept. 2019
Aanmeldingslimiet Vraag informatie aan
Application Filing Period for Fall 2018: February 1, 2018 - April 30, 2018.
Einddatum Vraag informatie aan
Dates
Sept. 2019
Tsjechië - Brno, Zuid-Moravië
Aanmeldingslimiet Vraag informatie aan
Application Filing Period for Fall 2018: February 1, 2018 - April 30, 2018.
Einddatum Vraag informatie aan