Kenmerken van de studies

Hedendaags gebied van Beeldende Kunst Educatie is ingebed in het onderzoek naar sociale en culturele omstandigheden van visualisatie (tonen, verbeelden en creëren), begrepen als een specifiek kenmerk van menselijke ontogenese, cultuur en algemeen onderwijs. De studie draagt bij tot een diep begrip van creatief denken, leren en onderwijzen op het gebied van visuele cultuur en nieuwe samenwerkings- en educatieve functies van hedendaagse kunst.

Het programma voor visuele kunsteducatie als een integraal onderdeel van het educatieve veld van kunst en cultuur heeft een groot interdisciplinair potentieel. Afgestudeerden vertegenwoordigen specialisten, niet alleen op het gebied van visuele en schone kunsten, maar ook in onderzoeksteams van pedagogiek, speciale pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, media en culturele studies, vergelijkende culturele en pedagogische studies, visuele semiotiek, cognitieve wetenschap, esthetica, visuele theorie, en anderen.


Beschrijving van verificatie- en evaluatiecriteria

Toelatingsexamen

  1. Aanvragers dienen hun eigen onderzoeksvoorstel in, gespecialiseerd in kunsteducatie, waarin wordt aangegeven op welke manieren het onderwerp moet worden behandeld. Het onderzoeksproject moet samen met de aanvraag worden toegezonden aan het Department of Science, Faculty of Education, Charles University.
  2. Tijdens het toelatingsexamen evalueren leden van de commissie de kwaliteit van het project en veronderstellingen van de aanvrager om de doelstellingen te halen die door het project worden opgelegd. De kandidaten demonstreren hun conceptuele benadering van technische problemen, de diepte en breedte van hun oriëntatie in de theorie en praktijk van de kunst, hun vermogen om literaire bronnen te analyseren (ook in vreemde talen). Project over geselecteerde onderwerpen in vaknorm 10 getypte pagina's gaat vergezeld van een bibliografie, een korte samenvatting (5-10 regels) en trefwoorden (descriptoren) die de inhoud van het werk beschrijven.

Beoordelingscriteria: De aanvrager kan maximaal tien punten behalen, het aantal punten voor de toelating tot de studie krijgt minimaal zeven punten.


Voorwaarden voor toelating

Toelating tot een doctoraatsstudie wordt bepaald door het succesvol afronden van een masteropleiding.

Verificatie methode:


Career Prospect

De afgestudeerde is geprofileerd als een deskundige persoonlijkheid, bekwaam op het gebied van visuele kunst en pedagogiek, voorbereid op professioneel effectief onderzoek, educatieve en culturele activiteiten. Creatieve voorbereiding op het gebied van kunstwerken biedt de afgestudeerde vaardigheden voor onafhankelijk of teamonderzoek op het gebied van kunst en design, waarbij kunst wordt gecombineerd met theoretische reflectie. Beeldende kunsteducatie doctoraatsstudenten kunnen werken als docenten en onderzoekers aan universiteiten van overeenkomstige focus. Ze kunnen ook werken op overeenkomstige vakkundige geprofileerde velden op middelbare scholen of basisscholen, kunstacademies, musea en galerieën, centra voor verdere educatie van leraren en culturele of andere instellingen met bijbehorende focus.

Opleiding te volgen in:
  • Engels

Zie 8 andere vakken van Charles University Faculty of Education »

Laatst bijgewerkt op Januari 10, 2019
Deze cursus is Campus gesitueerd, Combinatie van online en op de campus
Begindatum
okt 2019
Duration
4 jaar
Voltijd
Prijs
2,000 CZK
per academisch jaar. Online aanvraagkosten: 540 CZK. Aanvraagkosten voor papier: 590 CZK.
Op locaties
Op datum
Begindatum
okt 2019
Aanmeldingslimiet

okt 2019

Location
Aanmeldingslimiet
Einddatum