Kenmerken van de studies

De Ph.D. Studies in onderwijspsychologie leiden de student op in wetenschappelijk onderzoek in de onderwijspsychologie, dat wil zeggen in de psychologie die wordt toegepast op onderwijskundige onderwerpen. De studies zijn niet ter compensatie van de pre-geleidelijke (Master Degree) instructie in de psychologie indien verzocht door kamers of verenigingen van psychologen als de voorwaarde voor de psychologie praktijk of voor verdere studies (met name in de geneeskunde). Ze voegen de competentie van onderzoekers op het gebied van onderwijs toe door middel van psychologie en door de context van andere onderwijswetenschappen te vatten.


Beschrijving van verificatie- en evaluatiecriteria

Toelatingsexamen

Bespreking van het voorstel van het onderzoeksproject van de aanvrager tot 10 pagina's inclusief bibliografie, waaruit hun diepgang blijkt bij het onderzoeksthema dat zij in hun doctoraatsstudies willen behandelen. Het onderzoeksproject moet samen met de aanvraag worden toegezonden aan het Department of Science, Faculty of Education, Charles University. Het project moet de kenmerken van het onderzoeksprobleem, het basisidee van de doelstellingen en structuur van het probleem en de beschouwde methoden uit theoretische, onderzoeks- en vakliteratuur omvatten. Het project zou bij voorkeur mede-ondertekend worden door de mentor in spe, een specialist in het onderwerp.

Beoordelingscriteria: De aanvrager kan maximaal tien punten behalen, het aantal punten voor de toelating tot de studie krijgt minimaal zeven punten.


Voorwaarden voor toelating

Toelating tot een doctoraatsstudie wordt bepaald door het succesvol afronden van een masteropleiding.

Verificatie methode:


Career Prospect

De afgestudeerde is opgeleid voor wetenschappelijk onderzoek in twee beroepen: 1) als psycholoog-universitair docent en 2) als psycholoog-practitioner (counseling psycholoog, schoolpsycholoog, een psycholoog in andere instellingen met enige educatieve zorg). Hij is in staat empirisch onderzoek uit te voeren op zijn interessegebied; om het te bespreken met zijn wetenschappelijke collega's; om het aan zijn studenten voor te leggen; om het aan te vragen voor een wetenschappelijke beurs.

Studies zijn niet bedoeld als compensatie voor de masterstudies in de psychologie op verzoek van kamers of verenigingen van psychologen als voorwaarde voor de psychologiepraktijk of voor verdere studies (met name in de geneeskunde). Het voegt aan de vorige instructie de competentie toe voor psychologisch onderzoek in het onderwijs.

Opleiding te volgen in:
Engels

Zie 8 andere vakken van Charles University Faculty of Education »

Laatst bijgewerkt op January 10, 2019
Deze cursus is Campus gesitueerd, Combinatie van online en op de campus
Begindatum
okt 2019
Duration
4 jaar
Voltijd
Prijs
2,000 CZK
per academisch jaar. Online aanvraagkosten: 540 CZK. Aanvraagkosten voor papier: 590 CZK.
Op locaties
Op datum
Begindatum
okt 2019
Aanmeldingslimiet

okt 2019

Location
Aanmeldingslimiet
Einddatum