Het veld is gericht op lokale, regionale, macroregionale, continentale en mondiale landschapsproblemen.

Het doel is gebaseerd op de studie van de ontwikkeling van de natuur - sociogeografische interactie op een ander hiërarchisch niveau. Het onderzoek is ook gericht op regio's in Tsjechië en het buitenland. Het geeft wetenschappelijke en manager training gericht op:

  • regionale ontwikkeling, ontwikkeling van een regio en regionale systemen;
  • Natuur - Maatschappijinteractie, duurzame ontwikkeling;
  • reizen en recreatie, oorzaken, structuur, dynamiek, gevolgen;
  • transformatie en ontwikkeling van verkeerssystemen;
  • geopolitieke veranderingen, globalisering van problemen en sociaal-economische en politieke ontwikkeling van macroregio's.


Beschrijving van verificatie- en evaluatiecriteria

Het toelatingsexamen is eenmalig in de vorm van een interview. Op basis van een schriftelijk verzoek dat elektronisch wordt ingediend samen met de aanvraag, maar uiterlijk tot 19 mei 2019, kan de Dean toestaan dat het toelatingsexamen plaatsvindt via informatie- en communicatietechnologie, maar alleen om serieuze en gedocumenteerde redenen zoals gezondheid of studeren in het buitenland.

Tijdens het toelatingsexamen moet de kandidaat de technische en taalvaardigheden demonstreren om het gegeven programma te bestuderen, samen met attributen die nodig zijn voor wetenschappelijk werk. Het examen wordt beoordeeld met een maximum van 100 punten, waarvan 10 punten worden toegekend als een bonus voor het geven van een meer specifiek idee van de inhoud van de studie en het geplande proefschriftwerk in de vrijwillige appendix, inclusief het proefschriftonderwerp, een korte annotatie, de verwachte supervisiedepartement en de toestemming van een specifieke supervisor om toezicht te houden op een dergelijk doctoraatsproject.


Voorwaarden voor toelating

Toelating tot een doctoraatsstudie wordt bepaald door het succesvol afronden van een masteropleiding.

Verificatie methode:


Regels voor vrijstelling van toelatingsexamen

Van het toelatingsexamen kan worden afgezien op basis van een schriftelijk verzoek van de kandidaat, op voorwaarde dat ze met succes hebben gesolliciteerd voor een STARS-project in het betreffende academiejaar. Een dergelijk verzoek, samen met de documentatie dat aan de voorwaarden is voldaan, moet vóór 19 mei 2019 (maar niet elektronisch) zijn ingediend.


Career Prospect

Deze afgestudeerde is goed voorbereid op creatief wetenschappelijk werk in een team of als individu. Hij / zij heeft een brede kennis van regionale en politieke geografie in het algemeen en van zijn / haar specialisatie (kennis van theorieën en concepten, methodologische benaderingen inclusief GIS). De afgestudeerde is in staat om veranderende interacties tussen sociale en natuurlijke componenten van de geografische omgeving in zijn geheel te analyseren en evalueren, en problemen op lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal niveau op te lossen (bijv. Analyse van regionale sociaaleconomische, sociaal-culturele en politieke systemen, afrekening systemen, overheidsadministraties, Europese integratie, globalisering, internationale betrekkingen of toerisme). Hij / zij is actief in academisch onderzoek en beleidsvorming (gemeentelijke, regionale of nationale overheid, EU-instellingen, enz.).

Opleiding te volgen in:
Engels

Zie 29 andere vakken van Charles University Faculty of Science »

Laatst bijgewerkt op January 4, 2019
Deze cursus is Campus gesitueerd, Combinatie van online en op de campus
Begindatum
okt 2019
Duration
4 jaar
Voltijd
Prijs
50,000 CZK
per academisch jaar. Online aanvraagkosten: 540 CZK. Aanvraagkosten voor papier: 590 CZK.
Op locaties
Op datum
Begindatum
okt 2019
Aanmeldingslimiet

okt 2019

Location
Aanmeldingslimiet
Einddatum