Phd in het openbaar en sociaal beleid

Faculty of Social Sciences, Charles University (FSV UK)

Programma Beschrijving

Lees de Officiële Beschrijving

Phd in het openbaar en sociaal beleid

Faculty of Social Sciences, Charles University (FSV UK)

Beschrijving van het toelatingsexamen en evaluatiecriteria

Mondeling toelatingsexamen:

Tijdens het toelatingsexamen interview, moet de aanvrager de mogelijkheid om hun onderzoeksvoorstel in kritische discussie te verdedigen en te bewijzen dat zij • kunnen onderzoeksvragen te formuleren, • begrijpen bredere context van hun onderwerp, en • zijn vrij goed geïnformeerd in het openbaar en het sociaal beleid en aanverwante disciplines te tonen.

Prioritaire thema's van onderzoeksprojecten voor toelatingsexamen:

(Andere onderwerpen worden niet uitgesloten, maar ze moeten worden geraadpleegd en op een toekomstige toezichthouder op voorhand afgesproken.)

Publieke en sociaal beleid

  • Beleid van de sociale verzekeringen en de sociale zekerheid - Onderwijsbeleid - Gezondheidsbeleid - Anti-corruptie beleid - Drug beleid - Tabak controle beleid

publieke sector

  • Openbare sector's efficiëntie - Openbare policies' efficiëntie evaluatie - Impact analyse van het overheidsbeleid (kwalitatieve en kwantitatieve analyse) - Openbare aanbestedingen en de effecten daarvan op de openbare orde

bestuur

  • Strategische bestuur - Relaties tussen markt, staat en media - Partnerschap van de publieke en maatschappelijke sector - Systemic corruptie

Publieke administratie

  • Openbaar bestuur hervormingen en hun impact op de openbare orde - modernisering van het openbaar bestuur (vergelijking tussen de EU-landen en het ontwerp van de modernisering modellen voor de Tsjechische Republiek) - Besluitvorming in het openbaar bestuur en de impact ervan op de openbare policies' efficiëntie - Informatisering van het openbaar bestuur als een steun voor het openbaar policies' prestaties - Inspectie systemen van het openbaar bestuur als een instrument van de efficiënte werking van het overheidsbeleid - openbaar bestuur medewerkers - hun rollen, competenties, verwachtingen

Horizontale kwesties

  • Beleid werk en beleidsmedewerkers - Nieuwe methoden en methodologieën in beleidsanalyse (proces tracing etc.) - Beleid design - theoretische en analytische benaderingen - Beleidsanalyse - nieuwe methoden en benaderingen - Beleidsevaluatie

Criteria voor het toelatingsexamen evaluatie:

• onderzoeksvoorstel kwaliteit, wetenschappelijke potentieel • aanvrager, • kwalificatie voor deelname aan onderzoek en onderwijs activiteiten van het programma.

Evaluatie van de aanvragers in de toelating procedures voor de openbare en sociaal beleid doctoraatsopleiding:

  1. Onderzoeksvoorstel kwaliteit: tot 30 punten 2. Kennis van het veld theorie stichtingen en methoden: maximaal 10 punten 3. De bestaande wetenschappelijke teksten en ervaring (Master's thesis, wetenschappelijke publicaties, deelname onderzoek): maximaal 10 punten 4. Project haalbaarheid (subsidie, financiering): maximaal 10 punten aanvrager bestaand onderzoek ervaring of professionele ervaring in het openbaar banen, maatschappelijke of commerciële sector wordt beoordeeld als een bonus.

Totaal: tot 60 punten

Andere toelatingsvoorwaarden voor aanvragers:

Voltooiing van een masteropleiding. Het bereiken van het minimum aantal van binnenkomst punten (zal door de decaan worden verklaard).

Informatie over de uitoefening van de afgestudeerden

Onze doctoraal programma is gericht op deskundigen die in staat zijn om onderzoek en analytisch werk voort te zetten met creativiteit te produceren. Het is de bedoeling om hun theoretische en methodologische kennis en vaardigheden uit te breiden en om hun vermogen aan de wetenschap en de sociale werkelijkheid te begrijpen met een kritische ingesteldheid te verdiepen. Afgestudeerden zullen in staat zijn om deze vaardigheden te gebruiken om belangrijke maatschappelijke vraagstukken in hun juiste context te identificeren en te analyseren, het verband tussen het gedrag van de sociale actoren en hun belangen, waarden en strategieën, en de vormgeving en uitvoering van de openbare orde. De Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Charles University omvat het Centrum voor Sociale en economische strategieën die personeel deelt met de Department of Public en sociaal beleid.

Deze school biedt programma's in:
  • Engels
Duur & Kosten
Deze cursus is Campus gesitueerd
Start Date
Startdatum
Oct. 2019
Duration
Duur
4 - 8 jaar
Deeltijd
Voltijd
Price
Prijs
250 EUR
per semester
Locations
Tsjechiƫ - Praag, Prague
Startdatum : Oct. 2019
Aanmeldingslimiet Vraag informatie aan
Einddatum Vraag informatie aan
Dates
Oct. 2019
Tsjechiƫ - Praag, Prague
Aanmeldingslimiet Vraag informatie aan
Einddatum Vraag informatie aan