Lees de Officiële Beschrijving

PhD in Organizational Leadership

Introductie

De Doctor in de Filosofie in het Organizational Leadership Program streeft naar geïnformeerde geleerden voor de lokale en mondiale context van hoge integriteit, die een kritische en praktische toepassing van kennis hebben op kwesties met betrekking tot organisatorisch leiderschap, consulting en onderzoek.

Doel van het programma

Het doel van het promotieprogramma in Organizational Leadership is het ontwikkelen en verbeteren van competenties in onderwijs, onderzoek, consulting en waardegericht leiderschap in alle sectoren van de samenleving.

Toelatingseisen

Voor toelating tot het programma moet een kandidaat een houder zijn van een relevante meestersgraad van een erkende instelling met een minimum GPA van 3,00 of gelijkwaardig.

Verwachte leeruitkomsten

Aan het eind van de opleiding de studenten in staat zal zijn om:

  1. Pas theorieën toe op organisatorisch leiderschap en gedrag
  2. Pas passende methodologieën toe in onderzoek om leiderschapsproblemen op nationaal en internationaal niveau aan te pakken.
  3. Geïnformeerd leiderschap in alle instellingen en organisaties in Afrika en internationaal.
  4. Samenwerken en raadplegen met een netwerk van leiders in Afrika om intellectuele, professionele en carriereontwikkeling te ondersteunen.
  5. Schrijf en publiceer werk die relevant is voor het veld van leiderschap.
Opleiding te volgen in:
Engels

Zie 1 andere vakken van Pan Africa Christian University »

Deze cursus is Online, Campus gesitueerd
Begindatum
Jan. 2020
Duration
Op locaties
Op datum
Begindatum
Jan. 2020
Aanmeldingslimiet
Begindatum
Jan. 2020
Aanmeldingslimiet

Jan. 2020

Location
Aanmeldingslimiet
Einddatum
Location
Aanmeldingslimiet
Einddatum