Keystone logo
Finland

Studie PHD in Finland 2024

Verander valuta

Basis maandelijkse kosten van levensonderhoud

 • Huur in een gedeelde flat

  441
 • Aandeel nutsvoorzieningen

  38
 • Internet abonnement

  20
 • Lokaal vervoer

  60

Voorbeeld levensstijl kosten

 • Fastfood-combinatie

  9
 • bioscoopkaartje

  15
 • Pint lokaal bier

  7

Visumvereisten

 1. Visum voor kort verblijf - voor bezoeken van maximaal 90 dagen. U heeft bijvoorbeeld een visum nodig als u wordt uitgenodigd voor een toelatingsexamen in Finland, of als u deelneemt aan een cursus of uitwisseling die korter dan 90 dagen duurt.
 2. Verblijfsvergunning voor studies - een tijdelijke verblijfsvergunning voor bepaalde tijd die meestal voor een jaar wordt verleend. Als je naar Finland komt voor een uitwisselingsperiode van meer dan drie maanden, of als je bent toegelaten tot een volledige opleiding, moet je je hiervoor aanmelden.

Welk type visum heeft u nodig?

Visa naam

Visum kort verblijf; Verblijfsvergunning voor studies

Prijs en valuta

EUR 330

De kosten voor een Finse verblijfsvergunning voor studies voor aanvraag op papier bedragen momenteel 330 EUR; en 300 euro voor een elektronische aanvraag.

Wie kan het visum aanvragen?

Als u een Scandinavisch of EU/EER-burger bent, heeft u geen visum of verblijfsvergunning voor Finland nodig. U bent echter verplicht uw verblijf bij Migri te registreren als uw verblijf in Finland langer duurt dan 90 dagen (6 maanden voor Noordse burgers). Bovendien, als uw verblijf in Finland langer dan een jaar duurt, moet u zich inschrijven in het Finse bevolkingssysteem.

Als je geen EU/EER-burger bent, heb je meestal een visum of een verblijfsvergunning voor studenten nodig. Welke u moet aanvragen, hangt af van de duur van uw verblijf in Finland.

Waar kunt u de aanvraag doen?

Online / Finse ambassade of consulaat

U kunt uw aanvraag voor een verblijfsvergunning voor studenten online starten op Enterfinland.fi, maar daarbij is het ook noodzakelijk dat u persoonlijk een Finse ambassade of consulaat bezoekt. Een Finse aanvraag voor een verblijfsvergunning voor studenten kan pas in behandeling worden genomen als de aanvrager de ambassade bezoekt, ongeacht of de aanvraag elektronisch is ingediend of op de ambassade zelf.

Website:

Hoe de aanvraag doen?

Om een studentenvisum of verblijfsvergunning voor Finland aan te vragen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U moet de officiële acceptatiebrief overleggen die is afgegeven door uw ontvangende Finse universiteit.
 • Uw paspoort moet een geldigheidsduur hebben die minimaal 3 maanden langer is dan de duur van het visum of de verblijfsvergunning die u aanvraagt.
 • Uw paspoort moet in de afgelopen 10 jaar zijn uitgegeven.
 • U moet een kopie van uw ingevulde en ondertekende aanvraagformulier hebben.
 • U moet een bewijs overleggen van uw financiële draagkracht om uzelf financieel te onderhouden tijdens uw gehele studieperiode in Finland en voor uw retourtransport. Op dit moment moet een student minimaal 560 euro per maand hebben om in Finland te verblijven. Dit betekent dat de student minimaal 6720 euro per jaar moet hebben voor zijn of haar uitgaven in Finland.
 • U moet een recent overzicht van uw financiële situatie van uw bank overleggen waaruit blijkt dat u minimaal 6720 euro op uw bankrekening heeft staan. Houd er rekening mee dat studenten die een opleiding in Finland volgen, voor één jaar per keer geld moeten hebben. Uitwisselingsstudenten moeten geld hebben voor de gehele duur van hun verblijf in Finland. Indien u het bovengenoemde bedrag niet op uw rekening heeft staan, dient u schriftelijk aan te tonen dat u een stipendium of studiebeurs heeft ontvangen of bent geselecteerd voor uitkeringen die door uw onderwijsinstelling worden verstrekt. Houd er rekening mee dat de bankafschriften van de ouders van een aanvrager of een gedeelde of gezamenlijke rekening niet worden geaccepteerd voor een studentenvisum of verblijfsvergunning voor Finland.
 • U moet kunnen aantonen dat u een geldige ziektekosten- en ziektekostenverzekering heeft afgesloten die de gehele duur van uw verblijf in Finland dekt.
 • U moet in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid verkeren en vrij zijn van enige vorm van besmettelijke ziekte.
 • Je mag geen strafblad hebben.
 • U mag niet eerder de toegang tot Finland zijn geweigerd.
 • U bent van plan Finland te verlaten aan het einde van uw toegestane verblijf.

Wanneer moet je solliciteren?

De verwerkingstijden van een Fins studentenvisum variëren, je kunt ze hier bekijken: http://migri.fi/en/processing-times

Een verblijfsvergunning voor studenten wordt meestal voor één jaar verleend. Na je eerste jaar in Finland (ruim op tijd voordat je vorige vergunning afloopt) dien je een verlenging van je studentenverblijfsvergunning aan te vragen bij Migri. U kunt hiervoor ook de Enter Finland e-service gebruiken. Het is ook vermeldenswaard dat wanneer u een verlengde vergunning aanvraagt wanneer uw oorspronkelijke vergunning bijna verloopt, u in Finland moet zijn op het moment dat u uw aanvraag indient.

Verwerkingstijd

Werkmogelijkheden

Als je naast je studie werkt, is je werktijd beperkt. Tijdens de studieperiode mag je gemiddeld slechts 25 uur per week werken. Het aantal werkuren is niet beperkt op weekniveau. Dit betekent dat je tijdens de studieperiode je wekelijkse arbeidsduur kunt aanpassen, zolang je gemiddeld 25 uur per week werkt.

U kunt onbeperkt werken op de momenten dat uw onderwijsinstelling geen onderwijs aanbiedt, dus in de zomer- en kerstvakantie.

Je kunt ook je scriptie in een bedrijf afronden of deelnemen aan een praktijkopleiding. In deze contexten zijn de werktijden niet beperkt.

Uren per week

25

Waarom heb je dit type visum nodig?

Uw visumaanvraag kan worden afgewezen als u geen bewijs kunt overleggen van de vereiste financiële middelen of als u onjuiste of onvolledige documenten verstrekt.

Opleidingen