Keystone logo
Griekenland

Studie PHD in Griekenland 2024

Verander valuta

Basis maandelijkse kosten van levensonderhoud

 • Huur in een gedeelde flat

  248
 • Aandeel nutsvoorzieningen

  69
 • Internet abonnement

  30
 • Lokaal vervoer

  30

Voorbeeld levensstijl kosten

 • Fastfood-combinatie

  8
 • bioscoopkaartje

  8
 • Pint lokaal bier

  4

Visumvereisten

Welk type visum heeft u nodig?

Visa naam

Studentenvisum (nationaal visum - type D)

Prijs en valuta

EUR 150

De kosten voor een studentenvisum zijn afhankelijk van het land en kunnen rond de 150 EUR bedragen. De prijs kan aan verandering onderhevig zijn.

Wie kan het visum aanvragen?

Burgers van de EU/EER hebben geen visum nodig om in Griekenland te studeren. Als je echter uit een niet-EU-land komt, heb je een studentenvisum nodig. Een lijst met landen die al dan niet een visum nodig hebben, vindt u hier: https://www.mfa.gr/en/visas/visas-for-foreigners-traveling-to-greece/countries-requiring-or-not-requiring -visum.html

Waar kunt u de aanvraag doen?

Grieks consulaat

Je moet je studentenvisum aanvragen via het Griekse consulaat dat jurisdictie heeft over je permanente verblijfsstaat. Bij de meeste consulaten moet u uw aanvraag persoonlijk indienen.

Website:https://www.mfa.gr/en/appendix/greece-bilateral-relations/a.html

Hoe de aanvraag doen?

Normaal gesproken heeft u de volgende documenten nodig:

 • Aanvraagformulier voor een visum voor lang verblijf in Griekenland volledig ingevuld en ondertekend
 • Een recente kleurenfoto ter grootte van een paspoort
 • Paspoort dat moet:

• een geldigheidsduur hebben die de einddatum van de visumduur met drie maanden overschrijdt
• minimaal twee blanco pagina's hebben
• zijn uitgegeven in de afgelopen tien jaar

 • Strafregistercertificaat, recent en naar behoren geattesteerd
 • Medisch geschiktheidsattest
 • Medische reisverzekering

Aanvullende documenten vereist:

 • Inschrijvingsbrief en betaling van contributie\
 • Certificaat van het Ministerie van Onderwijs dat de onderwijsinstelling in het bezit is van een geldige licentie en is geregistreerd in de betreffende administratie
 • Bewijs van voldoende kennis van de Engelse taal
 • Bewijs van voldoende middelen om de kosten van levensonderhoud, studiekosten en repatriëring te dekken (inclusief eventuele beurs)

Binnen 40 dagen na aankomst in Griekenland dient u een verblijfsvergunning aan te vragen bij de Dienst Migratie. Normaal gesproken zijn de volgende documenten vereist:

 • Aanvraagformulier voor een verblijfsvergunning
 • Ziektekostenverzekeringscertificaat, afgegeven door een Griekse ziektekostenverzekeraar
 • Medisch attest, afgegeven door een Grieks openbaar ziekenhuis (CXR, Mantoux-test)
 • Ontvangst van de betaling van de verblijfsvergunning (betaling wordt gedaan op het stadhuis)
 • Fotokopie paspoort
 • Aanmeldingsbrief van de student waarin wordt bevestigd dat de student is ingeschreven bij Mediterranean College
 • Bankafschrift waaruit blijkt dat de student voldoende geld op de bankrekening heeft staan om de kosten van levensonderhoud te dekken

Wanneer moet je solliciteren?

U dient uw aanvraag 8-12 weken voor uw geplande aankomst in Griekenland in te dienen.

De lengte van je studentenvisum is afhankelijk van de duur van je studieprogramma. De verlenging van de verblijfsvergunning is jaarlijks.

Verwerkingstijd

12 Weeks

Werkmogelijkheden

Als je uit de EU/EER komt, mag je werken.

Als je van buiten de EU/EER komt, kun je een vergunning aanvragen waarmee je tijdens je studie een deeltijdwerk kunt doen om jezelf financieel te onderhouden. Als je klaar bent met je studie, kan deze deeltijdwerkvergunning echter niet worden omgezet in de reguliere, ook niet als je een werkgever vindt die je voltijds in dienst neemt. U moet nog steeds apart een werkvisum aanvragen.

Uren per week

0

Waarom heb je dit type visum nodig?

Uw visumaanvraag kan worden afgewezen als u geen bewijs kunt overleggen van de vereiste financiële middelen of als u onjuiste of onvolledige documenten verstrekt.