Keystone logo
Kroatië

Studie PHD in Kroatië 2024

Verander valuta

Basis maandelijkse kosten van levensonderhoud

 • Huur in een gedeelde flat

  269
 • Aandeel nutsvoorzieningen

  52
 • Internet abonnement

  24
 • Lokaal vervoer

  44

Voorbeeld levensstijl kosten

 • Fastfood-combinatie

  7
 • bioscoopkaartje

  6
 • Pint lokaal bier

  3

Visumvereisten

Welk type visum heeft u nodig?

Visa naam

Studentenvisum (Viza C) / Verblijfsvergunning voor studenten

Prijs en valuta

HRK 500

De aanvraagkosten voor de tijdelijke verblijfsvergunning met het oog op studie bedragen 500 Kuna (ongeveer 65 EUR).

Internationale studenten die een beurs ontvangen van het Kroatische Ministerie van Wetenschap, Onderwijs en Sport en het Agentschap voor Mobiliteit en EU-programma's zijn vrijgesteld van deze vergoeding, maar zij moeten wel 240,00 HRK betalen voor de afgifte van de verblijfskaart (ongeveer 35,00 EUR) en het zegelrecht van 20,00 HRK (ongeveer 3,00 EUR).

Wie kan het visum aanvragen?

Internationale studenten die in Kroatië willen studeren, moeten een tijdelijke verblijfsvergunning aanvragen als hun verblijf in Kroatië langer is dan 90 dagen.

Burgers van de Europese Unie hebben geen visum nodig. Wel zijn een paspoort en een identiteitskaart vereist. Voor alle anderen is een visum nodig, dat kan worden verkregen bij het dichtstbijzijnde Kroatische consulaat.

Informatie over visumplichtige landen is te vinden op de website van het Kroatische Ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken: http://www.mvep.hr/en/consular-information/visas/visa-requirements-overview/

Waar kunt u de aanvraag doen?

Diplomatieke missie of consulaat van de Republiek Kroatië

De visumaanvraag (Viza C) moet worden ingediend bij de diplomatieke vertegenwoordiging of het consulaat van de Republiek Kroatië in het thuisland van de vreemdeling. De visumaanvraag kan persoonlijk of per e-mail worden ingediend.

Website:

Hoe de aanvraag doen?

Kandidaten moeten het visumaanvraagformulier (Viza C) invullen en samen met de vereiste documenten indienen bij de Kroatische ambassade of het consulaat in hun woonplaats. Kandidaten kunnen de aanvraag indienen via e-mail of persoonlijk.

De volgende documenten moeten worden overlegd:

 • Eenkleurige foto 35x45 mm
 • Een geldig paspoort en fotokopie van een paspoort (niet-EU-burgers) of identiteitskaart (EU-burgers)
 • Bewijs van beveiligde huisvesting (bijv. schriftelijk bewijs van beveiligde accommodatie in de studentenflat of een huurovereenkomst voor een appartement en bewijs van appartementseigendom van de verhuurder voor studenten in privé-accommodatie). Houd er rekening mee dat u bij aankomst in Kroatië binnen 48 uur uw adres moet opgeven bij het Vreemdelingenbureau van het plaatselijke politiebureau. Als je in een hotel of studentenhuis verblijft, wordt je adres automatisch geregistreerd.
 • Bewijs van zorgverzekering
 • Bewijs van voldoende middelen om zichzelf te onderhouden: een studiebeurs of bewijs van toegang tot financiën ter waarde van ten minste 1.000 Kuna per maand gedurende 12 maanden. Het bewijs van ontvangst van een beurs wordt afgegeven door de rechtspersoon die de beurs toekent en het bewijs van financiën wordt afgegeven door een bank in de vorm van een bankafschrift.
 • Bewijs van toelating tot een instelling voor hoger onderwijs in Kroatië geschreven in de Kroatische taal.

Wanneer moet je solliciteren?

Studenten die een aanvraag indienen bij de diplomatieke missie of het consulaat van de Republiek Kroatië in hun thuisland, moeten dit doen vóór hun geplande aankomst in Kroatië. De gebruikelijke procedure kan drie maanden of langer duren (inclusief de tijd die nodig is om alle benodigde documenten in het Kroatisch te vertalen). Er is ook een versnelde mogelijkheid om de aanvraag af te handelen en studenten kunnen dit aanvragen bij de diplomatieke post of het consulaat, in dat geval betalen ze een hoger tarief.

De tijdelijke verblijfsvergunning wordt meestal verleend voor de duur van een jaar of voor de duur van het studiejaar.

Verwerkingstijd

3 Months

Werkmogelijkheden

Alle voltijdstudenten aan Kroatische instellingen voor hoger onderwijs kunnen incidenteel studentenwerk aanvragen. Hetzelfde geldt voor internationale studenten.

In Kroatië wordt de tewerkstelling van voltijdstudenten verzorgd door het Studenten Service Centrum (Student Services), dat dochterondernemingen heeft in alle universiteitssteden en elders.

Internationale studenten van korte opleidingen (uitwisselingsstudenten, gaststudenten) dienen bij de hoger onderwijsinstelling waar zij zich aanmelden te informeren of zij wel of niet incidenteel werk mogen verrichten via het studentenservicecentrum en onder welke voorwaarden.

Als een internationale student incidenteel via het Studenten Service Centrum mag werken, kan hij/zij zich aanmelden door persoonlijk langs te komen bij het Studenten Service Centrum en een formulier in te vullen.

Uren per week

0

Waarom heb je dit type visum nodig?

Uw visumaanvraag kan worden afgewezen als u geen bewijs kunt overleggen van de vereiste financiële middelen of als u onjuiste of onvolledige documenten verstrekt.

Opleidingen