Keystone logo
Nederlanden

Studie PHD in Nederlanden 2024

Verander valuta

Basis maandelijkse kosten van levensonderhoud

 • Huur in een gedeelde flat

  611
 • Aandeel nutsvoorzieningen

  70
 • Internet abonnement

  40
 • Lokaal vervoer

  79

Voorbeeld levensstijl kosten

 • Fastfood-combinatie

  10
 • bioscoopkaartje

  12
 • Pint lokaal bier

  5

Visumvereisten

MVV (machtiging tot voorlopig verblijf) – een inreisvisum.

VVR (Verblijfsvergunning) - als u van plan bent om langer dan drie maanden in Nederland te blijven, moet u naast uw inreisvisum ook een Verblijfsvergunning (VVR) aanvragen – een identiteitskaart die staat als studievisum.

Welk type visum heeft u nodig?

Visa naam

MVV (machtiging tot voorlopig verblijf); VVR (Verblijfsvergunning)

Prijs en valuta

EUR 311

Op dit moment kost de behandeling van een aanvraag voor een mvv en een verblijfsvergunning voor studeren in Nederland een niet-restitueerbare leges van 311 euro. De vergoedingen worden tweemaal per jaar herzien en kunnen halverwege het jaar worden gewijzigd.

Wie kan het visum aanvragen?

Als je inwoner bent van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland, heb je geen studentenvisum of verblijfsvergunning nodig om in Nederland te verblijven.

Niet-EU-, EER- of Zwitserse onderdanen hebben een verblijfsvergunning nodig om langer dan 90 dagen in Nederland te verblijven – voor een kortere periode heeft u alleen een toeristenvisum nodig. Er zijn twee documenten die u nodig heeft. In de meeste gevallen heeft u een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) nodig om naar Nederland te reizen. Daarnaast heeft u een verblijfsvergunning (VVR) nodig om in het land te mogen verblijven.

Staatsburgers van enkele landen of mensen in bepaalde omstandigheden zijn vrijgesteld van het aanvragen van een VVR. U kunt hier meer over lezen: https://www.expatica.com/nl/visas-and-permits/Getting-a-Dutch-visa-or-temporary-residence-permit_108412.html

Waar kunt u de aanvraag doen?

opleidingsinstituut

De onderwijsinstelling moet namens u een aanvraag indienen, dus u moet contact met hen opnemen voor de details van de procedure. Zo niet, vraag dan om hulp door contact op te nemen met het international office (of als je een onderzoeker bent, de HR-afdeling) van je gastinstelling.

Website:

Hoe de aanvraag doen?

De visumaanvraagprocedure wordt door de universiteit in gang gezet zodra de student officieel is toegelaten tot de opleiding.

Documenten die nodig zijn voor de visumaanvraag staan vermeld in de brief die de universiteit aan toekomstige studenten stuurt. Meestal zijn de volgende documenten nodig:

 • een kopie van de eerste pagina (identiteitspagina) van een geldig paspoort;
 • bewijs dat u financieel in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien;
 • extra pasfoto's (formaat: 35 mm x 45 mm, zie eisen IND in.pdf);
 • bewijs van betaling van collegegeld en visumaanvraag;
 • bewijs van huisvesting geregeld voor minimaal 1 studiejaar (10 maanden);
 • voor Chinese studenten kan een NESO-certificaat nodig zijn.

Geldig bewijs van de financiële zelfredzaamheid van een kandidaat kan als volgt worden aangetoond:

 • Een brief van de Nederlandse gastinstelling waarin uw stagevergoeding of stagevergoeding wordt vermeld.
 • Een toelatingsbrief van de Nederlandse universiteit met details over je studiefinanciering, collegegeldvrijstelling of beurs.
 • Uw bankrekeningafschrift bij een internationale bank waarop staat dat er voldoende saldo is om de door u voorgestelde uitgaven in Nederland te betalen.

Wanneer moet je solliciteren?

De verwerkingstijd voor uw studentenvisumaanvraag naar Nederland is meestal een maand, maar soms kan het oplopen tot 3 maanden.

De verblijfsvergunning wordt afgegeven voor de duur van de opleiding van een student plus 3 maanden, tot een maximum van 5 jaar. Als de student een voorbereidende cursus wil volgen, wordt de duur ervan opgeteld bij de visumduur. Als de duur van de opleiding meer dan 5 jaar gaat duren, kan de verblijfsvergunning met een jaar worden verlengd.

Aan de geldigheid van VVR is nog een andere voorwaarde verbonden. Het blijft geldig op voorwaarde dat de student 50% van de studiepunten scoort gedurende de cursusduur.

Afgestudeerden van een hogere of universitaire opleiding (bachelor, master of PhD) kunnen binnen drie jaar na afstuderen een zoekjaar voor een gediplomeerdenvergunning aanvragen. Dit geeft je een jaar de tijd om werk te zoeken, waarin je kunt werken zonder enige beperking of de noodzaak dat een werkgever een tewerkstellingsvergunning voor je heeft.

Verwerkingstijd

1 Month

Werkmogelijkheden

Alle internationale studenten mogen naast hun studie werken.

Voor niet-EU- en niet-EER-studenten is een werkvergunning vereist om te werken. Deze vergunning moet de kandidaat-werkgever namens u aanvragen. Ook met deze tewerkstellingsvergunning mogen studenten maar een beperkt aantal uren werken, namelijk 10 uur per week. Zij mogen in de maanden juni, juli en augustus fulltime werken.

Studenten uit de EU, EER (behalve Kroatië) en Zwitserland hebben geen werkvergunning nodig.

Uren per week

10

Waarom heb je dit type visum nodig?

Uw visumaanvraag kan worden afgewezen als u geen bewijs kunt overleggen van de vereiste financiële middelen of als u onjuiste of onvolledige documenten verstrekt.