Keystone logo
Tsjechië

Studie PHD in Tsjechië 2024

Verander valuta

Basis maandelijkse kosten van levensonderhoud

 • Huur in een gedeelde flat

  405
 • Aandeel nutsvoorzieningen

  94
 • Internet abonnement

  22
 • Lokaal vervoer

  21

Voorbeeld levensstijl kosten

 • Fastfood-combinatie

  7
 • bioscoopkaartje

  8
 • Pint lokaal bier

  2

Visumvereisten

 1. Visum voor kort verblijf - voor een verblijf tot 90 dagen
 2. Langdurig visum - voor een verblijf van meer dan 90 dagen.
 3. Vergunning langdurig verblijf voor studiedoeleinden - voor studenten die langer dan een jaar komen.

Welk type visum heeft u nodig?

Visa naam

Studenten visum

Prijs en valuta

CZK 2500

De huidige visumkosten voor een studentenvisum voor Tsjechië bedragen CZK 2.500 (ongeveer 98 EUR). De vergoeding kan worden gewijzigd.

Wie kan het visum aanvragen?

Studenten uit EU/EER-landen en Zwitserland hebben geen visum nodig om in Tsjechië te studeren. EU-studenten hebben wel een meldingsplicht na aankomst als het voorgenomen verblijf in Tsjechië langer dan 30 dagen duurt. In deze situatie moet u binnen 30 dagen na binnenkomst in Tsjechië aangifte doen van uw aanwezigheid bij de Buitenlandse Politie.

Studenten uit landen buiten de EU moeten een studentenvisum aanvragen.

Waar kunt u de aanvraag doen?

Ambassade/Consulaat van de Tsjechische Republiek

Je vraagt je studentenvisum aan bij de Ambassade/Consulaat van Tsjechië in het land waar je woont.

Website:https://www.mzv.cz/jnp/en/diplomatic_missions/czech_missions_abroad/index.html

Hoe de aanvraag doen?

Je moet eerst worden toegelaten tot een onderwijsinstelling in Tsjechië. De school/het programma moet geaccrediteerd zijn door het Ministerie van Onderwijs, Jeugd en Sport van de Tsjechische Republiek. Als het niet geaccrediteerd is, moet u het visum voor andere doeleinden aanvragen.

Visa voor de eerste keer moeten worden aangevraagd (en verkregen) voordat ze in Tsjechië aankomen - het is verboden om zonder visum naar Tsjechië te reizen

De volgende documenten zijn voornamelijk vereist voor het verkrijgen van een studentenvisum of een verblijfsvergunning:

 • aanvraagformulier
 • acceptatiebrief voor studies
 • geldig paspoort en pasfoto's
 • bewijs van financiële middelen voor het verblijf (bijv. in de vorm van een bankafschrift of bevestiging van begunstigde van een beurs)
 • bevestiging van gegarandeerde accommodatie
 • geldige internationale ziektekostenverzekering
 • uittreksel uit het register van strafregisters

Alle documenten (behalve het reisdocument en het bankafschrift) moeten in het Tsjechisch zijn. Vertalingen in het Tsjechisch moeten officieel worden geverifieerd.

Tijdens het indienen van de aanvraag kan een gesprek met de aanvrager worden gevoerd. Een schriftelijk verslag van het gesprek kan deel uitmaken van de sollicitatie. Er wordt een verslag opgesteld in de Tsjechische taal en ondertekend door de aanvrager en de ambtenaar van het consulaat die het interview zal afnemen. Indien u geen Tsjechisch verstaat, kunt u een tolk meenemen om de schriftelijke vastlegging te vertalen.

Wanneer moet je solliciteren?

De hele procedure voor het verkrijgen van een visum voor studiedoeleinden kan 60-90 dagen in beslag nemen, dus het wordt aanbevolen om het visum ruim van tevoren aan te vragen.

Het langlopende visum duurt maximaal 6 maanden. Verlengingen kunnen worden gemaakt. De vergunning voor langdurig verblijf ten behoeve van de studie is één jaar geldig.

Verwerkingstijd

90 Days

Werkmogelijkheden

Er zijn geen beperkingen op de tewerkstelling van studenten uit de EU- of EER-landen. Er is geen werkvergunning nodig en deze werknemers hebben dezelfde wettelijke status als burgers van de Tsjechische Republiek.

Studenten van buiten de EU/EER zijn verplicht om een tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Er zijn echter enkele uitzonderingen:

 • ze hebben geen arbeidsvergunning nodig als ze activiteiten uitoefenen op het grondgebied van de Tsjechische Republiek als onderdeel van uitwisselingsstages voor studenten en jonge afgestudeerden van instellingen voor hoger onderwijs
 • ze hebben geen tewerkstellingsvergunning nodig als ze student zijn tot 26 jaar en niet meer dan 7 opeenvolgende kalenderdagen of in totaal 30 dagen werken binnen een kalenderjaar
 • ze hebben geen tewerkstellingsvergunning nodig als ze secundair of tertiair beroepsonderwijs of tertiair beroepsonderwijs hebben gevolgd aan een conservatorium onder de Tsjechische onderwijswet.

In andere gevallen moet u een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Het kan persoonlijk worden ingediend of door een andere persoon op basis van een schriftelijke volmacht bij elk plaatselijk bevoegd regionaal kantoor van de openbare dienst voor arbeidsvoorziening. De afgegeven vergunning is onderworpen aan de administratieve vergoeding van 500 CZK.

Uren per week

0

Waarom heb je dit type visum nodig?

Uw visumaanvraag kan worden afgewezen als u geen bewijs kunt overleggen van de vereiste financiële middelen of als u onjuiste of onvolledige documenten verstrekt.