Keystone logo
Boston University School of Theology Theologie, ethiek en filosofie, doctor in de wijsbegeerte
Boston University School of Theology

Theologie, ethiek en filosofie, doctor in de wijsbegeerte

Boston, Verenigde Staten

5 Years

Engels

Full time

Request application deadline

Sep 2023

Request tuition fees

Op de campus

Beurzen

Ontdek mogelijkheden voor beurzen om je studie te financieren

Invoering

De studie Theology, Ethics and Philosophy aan de Boston University School of Theology ondersteunt werk in theologie en ethiek dat historisch geëngageerd, filosofisch geïnformeerd, interdisciplinair en transformerend is voor wetenschap en religieuze levensgemeenschappen. Het programma benadrukt het belang van het bestuderen van de geschiedenis van de christelijke theologie en vergelijkende theologie in een kritische en constructieve betrokkenheid bij diverse onderzoeksgebieden en aandacht voor belangrijke vragen en problemen, zowel lang als hedendaags. Het programma begrijpt dat het onze collectieve taak is om niet alleen claims binnen christelijke of andere tradities te onderstrepen of te herhalen, of om ze eenvoudigweg te verwerpen, maar om generatief en kritisch met ze om te gaan. Kortom, om hen constructief en stevig in gesprek te brengen met disciplinaire partners buiten de theologische studies. De term 'constructief' duidt dus niet zozeer een arena binnen de theologie aan, als wel een ethos die onze benadering van theologie en ethiek bezielt. Dit werk heeft tot doel bij te dragen aan de constructie van kennis en actie binnen theologie en religieuze gemeenschappen en daarbuiten. Bij dit alles proberen we samen te werken met andere eenheden van de universiteit en andere bronnen en wijzen van kennis om veelvoorkomende vragen te beantwoorden - en om antwoorden te zoeken die, in overeenstemming met de nalatenschap van de BU, 'de academie verrijken' en de zaak bevorderen van "Vrede met gerechtigheid in een diverse en onderling verbonden wereld." Facultair onderzoek, onderwijs en doctoraatsvoorbereiding modelleren deze constructieve dimensie van wetenschap en voeden de ontwikkeling van het vermogen van de student om zijn theologische positie onder woorden te brengen.

Over de school

Vragen

Vergelijkbare cursussen

  • PhD Theologie en Religiewetenschappen
    • Riga, Letland
  • PhD in historische en systematische theologie
    • Prague, Tsjechië
  • PhD in praktische en oecumenische theologie en theologische ethiek
    • Prague, Tsjechië