Keystone logo
Charles University Faculty of Education

Charles University Faculty of Education

Charles University Faculty of Education

Invoering

De Faculteit Educatie is een van de zeventien faculteiten die onder de paraplu van de Karelsuniversiteit in Praag vallen. Het primaire doel is om leraren en ander pedagogisch personeel op te leiden voor alle soorten scholen en schoolsystemen, op verschillende studieniveaus (bachelors en masters) en vormen. Hoewel vijf andere faculteiten binnen de Charles University ook officieel gekwalificeerd zijn om leraren op te leiden, is wat de Faculteit Educatie uniek maakt, de omvang en complexiteit van haar educatieve focus. De faculteit biedt voor- en nascholing op universitair niveau op de volgende gebieden: Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen, Kunsteducatie, Lichamelijke Opvoeding, Wiskunde en Natuurwetenschappen.

De faculteit leidt momenteel ongeveer 4200 studenten op in zowel BA- als MA-studieprogramma's, plus bijna 10 000 studenten die les geven in een breed scala van gecombineerde vormen van studieprogramma's, voornamelijk als onderdeel van de professionele ontwikkeling van leraren.

De faculteit staat ook open voor buitenlandse studenten die collegegeld betalen en zich kunnen inschrijven voor Engelstalige programma's. De faculteit neemt deel aan het internationale Erasmus Mundus-programma gericht op het faciliteren van mobiliteit van studenten en docenten.

BA- en MA-opleidingen

In 2006 heeft de faculteit het ECTS-puntensysteem aangenomen dat in alle EU-landen wordt erkend en daardoor de studentenmobiliteit binnen de EU gemakkelijker maakt.

De student van de Faculteit Educatie studeert doorgaans een combinatie van twee vakken.

Bacheloropleidingen

Het 3-jarige BA-studieprogramma heeft tot doel de studenten substantiële kennis te geven in de twee gekozen vakken, maar het vormt geen onderwijsdiploma - de BA-afgestudeerden zijn officieel niet gekwalificeerd om les te geven. Dat is de reden waarom de structuur van verplichte en keuzevakken die binnen het programma worden aangeboden, zodanig is afgestemd dat de professionele expertise in de gekozen vakken wordt opgebouwd in plaats van de educatieve vaardigheden en onderwijscompetenties van de studenten. Het BA-syllabus bevat dan ook slechts enkele vakken in pedagogische en psychologische disciplines. De syllabus bevat echter ook een verplichte motiverende lespraktijk die de studenten moet helpen beslissen of ze door willen gaan in de vervolgstudie MA om een lerarendiploma te behalen.

Masteropleidingen

De afgestudeerden van het 2-jarige vervolg MA-programma hebben substantiële expertise verworven in het vakgebied dat wordt bestreken door de twee kernvakken van hun keuze en hebben daarnaast ook hun pedagogische, psychologische en didactische competenties ontwikkeld, cruciaal voor elk lerarenberoep. Dus naast verplichte en keuzevakken die de professionele expertise van de studenten willen verstevigen, omvat de MA-syllabus ook specifiek op maat gemaakte didactische cursussen en een volwaardige leerpraktijk voor studenten, die allemaal zijn geïntegreerd in een organisch en onderling verbonden systeem. De afgestudeerde van de vervolg MA-studie is volledig gekwalificeerd om les te geven op hogere basisscholen en middelbare scholen.

Geschiedenis

De onderwijsfaculteit van de Karelsuniversiteit in Praag werd opgericht in november 1946, op basis van een van de eerste presidentiële decreten die werden aangenomen na het herstel van de onafhankelijke staat Tsjechoslowakije, en ook op de pas aangenomen wet die de oprichting van onderwijsfaculteiten aan alle universiteiten van die tijd. Dit was het hoogtepunt van blijvende inspanningen om te zorgen voor een degelijke universitaire opleiding voor leraren op alle niveaus, zowel lager als secundair. De Faculteit Educatie van de Charles Universiteit werd officieel geopend op 15 november 1946 in het Praagse Rudolfinum (The House of Artists), en de feestelijke lancering werd bijgewoond door de Tsjechische president, Dr. Edvard Beneš.

De schoolhervorming van 1953 slaagde er echter in om alle Tsjechische onderwijsfaculteiten te ontmantelen. De nieuw opgerichte instelling voor het opleiden van docenten algemene vakken heette The Pedagogical University - The Higher School of Pedagogiek.

Nog een andere hervorming van het Tsjechische onderwijssysteem (uitgevoerd in 1959) bracht Pedagogische instituten in Praag en Brandýs nad Labem voort, die waren ontworpen om leraren in het basisonderwijs op te leiden, terwijl toekomstige leraren in het secundair hun kernvakken moesten studeren aan verschillende universiteitsfaculteiten, zoals het geval was vóór 1946. De Tsjechische onderwijsfaculteiten werden pas in 1964 opnieuw opgericht. Het is vermeldenswaard dat leraren in het secundair onderwijs van kunst, muziek en lichamelijke opvoeding aanvankelijk werden opgeleid aan andere respectieve faculteiten van de Charles University, terwijl ze ook enkele pedagogische en psychologische cursussen aan de Faculteit Educatie.

Halverwege de jaren zeventig werden de opleidingsnetwerken van leraren in het basis- en secundair onderwijs verenigd en samengevoegd en werd de respectievelijke duur van de studie tot vijf jaar verlengd. Dat waren nogal ongelukkige tijden, omdat veel afdelingen werden ontmanteld of toegevoegd aan verschillende andere faculteiten van de universiteit.

In de 50 jaar dat de faculteit bestaat, hebben een aantal opmerkelijke experts op verschillende gebieden lesgegeven in haar gelederen, zoals Cyril Bouda, V. Hrabal, J. Charvát, Otakar Chlup, L. Kopeckij, J. Plavec, V. Tardy en F. Vodička, om er maar een paar te noemen.

Locaties

  • Prague

    Pedagogická fakulta UK v Praze Street: Magdalény Rettigové 4 , 116 39, Prague

    Vragen