Keystone logo
© Prague Film School / Ali Shreim
Charles University Third Faculty of Medicine

Charles University Third Faculty of Medicine

Charles University Third Faculty of Medicine

Invoering

De zorgcampus Vinohrady begon zijn ontwikkeling in het begin van de 20e eeuw, toen aan de rand van de stad. In 1902 huldigde keizer Franz Joseph I het Vinohrady-ziekenhuis in als het primaire ziekenhuis voor burgers van de districten Královské Vinohrady en Žižkov. In 1925 werd in de buurt het Staatsgezondheidsinstituut geopend. Beide instellingen begonnen al snel een sleutelrol te spelen in de ontwikkeling van de gezondheidszorg in Praag, Bohemen en Tsjecho-Slowakije. Voorafgaand aan de splitsing van de Faculteit der Geneeskunde in 1953, dienden beide instellingen voor de opleiding van medische studenten, gebaseerd op de systematische activiteit van hun opmerkelijke staf.

Van het Vinohrady-ziekenhuis waren er namelijk de prof. oogheelkunde Josef Janků, de ontdekker van oogheelkundige toxoplasmose (M. Jankumi); Prof. Long- en Abdominale Chirurgie Emerich Polák; de oprichter van de Tsjechische plastische chirurgie Prof. František Burian. Na de Tweede Wereldoorlog: de grondlegger van de Tsjechoslowaakse diabetologie Prof. Jiří Syllaba, een beroemde cardioloog Prof. Vratislav Jonáš, de grondlegger van de Tsjechische kinderhematologie Dr. Jiří Janele, Prof. Neurologie J. Šebek, Prof. Forensische Geneeskunde E. Knobloch of het hoofd van het Psychiatrisch Instituut doc. V. Petra.

Van het personeel van het State Health Institute namelijk: Prof. Ivan Honl, die het eerste therapeutische Pasteur Institute op het grondgebied van onze staat oprichtte. Het personeel van dit Instituut nam na de Tweede Wereldoorlog deel aan tal van wereldwijde programma's van de Wereldgezondheidsorganisatie, onder meer voor de wereldwijde uitroeiing van pokken (Prof. Karel Raška). Op basis van zo'n rijke traditie was het haalbaar om een nieuwe medische faculteit te vestigen op de Vinohrady-gezondheidszorgcampus.

Onze faculteit verwijst naar de traditie van medische studies aan de Karelsuniversiteit aangezien deze bij de oprichting in 1348 een van de vier basisvakken vormde. Vanaf het academiejaar 1882/83 werd de faculteit geneeskunde, net als de rest van de universiteit, verdeeld in twee delen: Duits en Tsjechisch. Op 17 november 1939 werd, samen met alle andere Tsjechische scholen, het Tsjechische deel van de universiteit gesloten. Deze tijdelijke stopzetting van het Tsjechische onderwijs duurde tot 1945. Toen werd, samen met de hele Duitse universiteit, de Duitse faculteit geneeskunde opgeheven. Het eigendom werd overgedragen aan de Tsjechische Faculteit der Geneeskunde. In 1953 verdeelde het Ministerie van Hoger Onderwijs de Faculteit der Geneeskunde in Praag in drie afzonderlijke faculteiten: de Faculteit der Algemene Geneeskunde (inclusief stomatologie), de Faculteit der Kindergeneeskunde en de Faculteit der Hygiëne. Deze laatste werd in 1990 omgevormd tot de huidige 3e Faculteit Geneeskunde. Het feit dat in 1953 een nieuwe onafhankelijke Faculteit der Hygiëne werd opgericht, bracht enkele fundamentele veranderingen teweeg: deze faculteit behield een medische basisfocus, hoewel ze gespecialiseerd was op het gebied van hygiëne en preventie. Enerzijds maakte deze specialisatie het mogelijk om alle takken van hygiëne in onze naoorlogse geneeskunde te ontwikkelen, maar anderzijds beperkte en beperkte het tegelijkertijd de reikwijdte van de realisatie van studenten in de klinische praktijk.

De medische instructie in het communistische tijdperk werd gekenmerkt door een nogal formalistische en op het kader gebaseerde benadering. Sinds november 1989 hebben we alle substantiële veranderingen in de organisatie van de faculteit kunnen doorvoeren die nodig zijn voor de realisatie van de nieuwe curriculum- en studiehervormingen. De naam van de faculteit werd veranderd in de 3e Faculteit der Geneeskunde, Charles University, die haar primaire algemene focus onderstreept. Assoc. Prof. Cyril Höschl, MD, was de eerste decaan van de faculteit die werd gekozen bij de vrije verkiezingen na de revolutie in 1989. De Academische Senaat werd toen opgericht samen met de Wetenschappelijke Raad die tegenwoordig veel vooraanstaande buitenlandse leden telt. Er waren wedstrijden voor alle leidende posities bij bepaalde instituten, klinieken en voor andere universitaire functies. Het curriculum is geherstructureerd zodat het studieplan de algemene oriëntatie van de faculteit weerspiegelt en een ontwikkeld gebied van preventieve vakken integreert. Tal van medewerkers van verschillende afdelingen van het ministerie van Volksgezondheid en de Academie van Wetenschappen van de Tsjechische Republiek zijn direct betrokken bij de pedagogische en onderzoeksactiviteiten van de faculteit.

In september 1992 werd een nieuw faculteitsgebouw aan de Ruská-straat geopend. Het herbergt het decanaat, verschillende theoretische afdelingen, afdelingen voor hygiëne en preventieve onderwerpen, en, last but not least, het Centrum voor Wetenschappelijke Informatie, nieuw opgericht in 1992. In mei 1991 Mevr. Margaret M. Bertrand, een Canadese professor Engels taal, een prijs ingesteld voor de beste student van de faculteit die jaarlijks wordt uitgereikt tijdens de diploma-uitreiking. De omstandigheden voor studie en wetenschappelijk werk zijn verbeterd met de opening van de nieuw gebouwde 6e verdieping van het hoofdgebouw van de faculteit in mei 2000, waarin onder meer de afdeling Voeding en laboratoria voor chemie en moleculaire biologie zijn ondergebracht. Verdere verbetering is in mei 2006 gekomen met het herbouwde deel van het Nursing College op Ruská 91, waar nu de afdeling Medische Ethiek, Verpleegkunde en Vreemde Talen is gevestigd. Het bezoek van studenten aan het buitenland wordt een onuitwisbaar onderdeel van het onderwijs aan de faculteit. Deelname aan internationale wetenschappelijke en onderzoeksprogramma's en lezingen door buitenlandse specialisten stellen de faculteit in staat haar vleugels uit te slaan en nieuwe, wederzijds voordelige wetenschappelijke fellowships op te zetten. Dit vergemakkelijkt verbeteringen in de kwaliteit van lesmateriaal, onderzoek naar nieuwe methoden, procedures en benaderingen, waardoor technische voorwaarden worden gecreëerd die onontbeerlijk zijn voor het bereiken van een hoger onderwijsniveau.

De 3e Faculteit der Geneeskunde heeft de afgelopen drie jaar haar onderwijsdiploma's verleend aan vele vooraanstaande persoonlijkheden, waaronder de meest prominente: Prof. Zdeněk Neubauer in de biologie, Doc. Ivan M. Havel in kunstmatige intelligentie en prof. Luboslav Stárka in endocrinologie. Tegelijkertijd vonden op het terrein van de faculteit enkele tientallen lezingen plaats van bekende buitenlandse specialisten. Laten we in ieder geval de Nobelprijswinnaar in de neurofysiologie prof. J. Eccles noemen, de beroemde specialist in de psychiatrie prof. P. Grof, en de daseins-analytische prof. Condrau. Zoals voorgesteld door de Wetenschappelijke Faculteitsraad, ontving Sir Karl Raimund Popper (1902-1996), epistemoloog, voorstander van een open samenleving en een van de grootste filosofen van de twintigste eeuw, op 25 mei 1994 de graad van doctor honoris causa in de geneeskunde. De 3e Faculteit der Geneeskunde was feest bij de uitreiking van een eredoctoraat aan een van de ontdekkers van DNA, Nobelprijswinnaar prof.dr. James Watson. Evenzo hebben we ter gelegenheid van de 650ste verjaardag van de Charles University Foundation voorgesteld dat een andere Nobelprijswinnaar, een wereldwijd bekende neurofysioloog, professor Huxley uit Groot-Brittannië, in 1998 ook een eredoctoraat zou krijgen.

MUDr. P. Čech van onze faculteit initieerde de plaatsing van ereplaten ter nagedachtenis aan de Nobelprijswinnaars voor Geneeskunde de heer en mevrouw Cori in hun geboortehuis in de Salmovska- en Petrska-straten in Praag in het kader van het project Prague-European City of Culture 2000. de samenwerking tussen de afzonderlijke faculteiten van de universiteit, in het bijzonder de faculteiten geneeskunde, neemt toe. De universiteit ondersteunt gezonde concurrentie bij sportactiviteiten tussen faculteiten en studenten nemen ook deel aan verschillende sociale en culturele evenementen, niet alleen in dit land maar ook in het buitenland. De faculteit publiceert het tijdschrift VITA NOSTRA, dat het academische leven van de gemeenschap weerspiegelt en verschillende kanten van de faculteit vertegenwoordigt in twee functioneel verschillende nummers: VITA NOSTRA REVUE, een driemaandelijkse verzameling artikelen, commentaren en reflecties, en VITA NOSTRA SERVIS, een informatiebulletin die wekelijks verschijnt. In het studiejaar 1991/92 nam de faculteit buitenlandse studenten Algemene Geneeskunde aan met de Focus op Preventie. De voertaal is Engels. De rechten en plichten van buitenlandse studenten zijn vastgelegd in de contracten die worden gesloten tussen de student en de decaan van de faculteit.

Nieuwe eisen van de moderne geneeskunde aan artsen worden weerspiegeld in het nieuwe curriculum van de geneeskunde, dat de faculteit sinds het academiejaar 1996/97 implementeert.

De onderwijsbasis van de 3. LF omvat het faculteitsziekenhuis Královské Vinohrady, het Psychiatrisch Centrum Praha, het Ziekenhuis Na Bulovce, het Thomayer-ziekenhuis, het Instituut voor Moeder- en Kindzorg, het Ziekenhuis Na Homolce, het Centraal Militair Hospitaal en het Nationaal Instituut voor Volksgezondheid. Prominente experts van de Tsjechische Academie van Wetenschappen en het Instituut voor Klinische en Experimentele Geneeskunde nemen ook deel aan het onderwijs.

Locaties

  • Prague

    Third Faculty of Medicine Charles University in Prague Ruská 87, 100 00 Prague 10 Czech Republic, , Prague

Vragen