Keystone logo
LMU University – Faculty of Medicine

LMU University – Faculty of Medicine

LMU University – Faculty of Medicine

Invoering

De Munich Medical Research School (MMRS) is een centrale instelling van de medische faculteit van de LMU. Het is ontworpen als een overkoepelende structuur die alle doctoraatsstudies (reguliere doctoraatsthesissen en gestructureerde doctoraatsprogramma's) op het gebied van menselijke geneeskunde, tandheelkunde, menselijke biologie en de levenswetenschappen omvat.

Het Dr. von Hauner Kinderziekenhuis in LMU München is een van de toonaangevende en meest efficiënte academische kinderziekenhuizen in Duitsland en Europa. Het biedt uitstekende onderzoeks-, opleidings- en onderwijsvoorwaarden voor ambitieuze artsen en wetenschappers. Een zeer interdisciplinaire omgeving en gerenommeerde onderzoeksgroepen bieden de mogelijkheid om deel te nemen aan geavanceerde onderzoeksprojecten en om patiëntenzorg op het hoogste medische niveau te leveren.

Een van de belangrijkste taken van de MMRS is het oprichten van Ph.D. kerngebieden onder de examenregeling "Ph.D. Medisch Onderzoek" om de internationalisering van de faculteit te bevorderen. Tot op heden zijn de kerngebieden "Internationale gezondheid" (Center for International Health), "Oral Sciences" (Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie), "Epidemiology & Public Health" (IBE), "Lung Biology & Disease" (Comprehensive Pneumology Center, Helmholtz) en "Genomic and Molecular Medicine - Personalised Approaches to Childhood Health" worden aangeboden.

Daarnaast krijgen onderzoeksopleidingsgroepen ("Graduiertenkollegs") en onderzoekscentra voor samenwerking ("Sonderforschungsbereiche") de mogelijkheid om hun studenten een Ph.D. in het kader van het examenreglement "Ph.D. Medisch Onderzoek".

Als centraal aanspreekpunt staat het MMRS-bureau de faculteit met raadgevende stem bij in alle aspecten van de ontwikkeling van nieuwe Ph.D. kerngebieden en het uitvoeren van doctoraatsstudies.

Het MMRS-bureau is ook de centrale administratieve eenheid, waar alle zaken rond doctoraatsstudies worden beheerd. Een centrale database van alle studenten wordt bijgehouden, toelatingen en examens worden georganiseerd, en getuigschriften en diploma's worden opgesteld en uitgereikt.

Alle promovendi zijn automatisch lid van de MMRS bij toelating tot de faculteit als promovendus.

Onze aanpak

We leiden de leiders van morgen op op het gebied van (bio-)medisch onderzoek. We ondersteunen jonge wetenschappers en kinderartsen om pioniers te worden van gepersonaliseerde precisiegeneeskunde. We willen genomisch onderzoek bevorderen om kinderen met ernstige, complexe en zeldzame ziekten wereldwijd te helpen. Onze Ph.D. studenten worden begeleid door topwetenschappers en hebben volledige toegang tot state-of-the-art faciliteiten.

Missie

Onze missie is om hooggekwalificeerde jonge wetenschappers de beste onderzoeksomstandigheden te bieden, de interesses en competenties van uitstekende Ph.D. studenten, en om hen voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan op het hoogste niveau.

Visie

Onze visie is dat geen enkel kind zou moeten sterven aan een ernstige, complexe of zeldzame ziekte. Om dit te bereiken investeren we in onderzoek en opleiding van de beste jonge wetenschappers en kinderartsen.

Beschikbare graden aan de Faculteit der Geneeskunde:

De Medische Faculteit kent vijf verschillende doctoraten toe, afhankelijk van de kwalificatie van de (toekomstige) promovendus en van de graad van de potentiële promotor.

Dr. med.

Het doctoraat Dr. med. is voor studenten met een kwalificerend diploma in de menselijke geneeskunde.

Dr. med. deuk.

Het doctoraat Dr. med. deuk. is voor studenten met een kwalificerende graad in de tandheelkunde.

Dr. rer. biologisch. brommen.

Het doctoraat in de menselijke biologie is bedoeld voor promovendi die een doctoraatsproject willen uitvoeren aan de Medische Faculteit, maar niet beschikken over een diploma in de humane of tandheelkundige geneeskunde.

doctoraat medisch onderzoek

De Ph.D. in Medical Research is een 3-jarig gestructureerd onderzoekstrainingsprogramma, dat zich richt op de huidige inhoud van medisch onderzoek, in het bijzonder biomedisch experimenteel, klinisch of translationeel onderzoek, of volksgezondheidsonderzoek. Sollicitatie en selectie van kandidaten wordt gedaan door de respectievelijke kerngebieden en opleidingsgroepen.

Dr. rer. nat.

De Dr. rer. nat. ist voor promovendi met een kwalificerende graad in de life sciences. Je moet een cijfer hebben behaald waarmee je een promotieonderzoek mag doen aan een van de life science-faculteiten van de LMU. De begeleiding van het doctoraatsonderzoek kan enkel worden uitgevoerd door een promotor met een doctoraat in de levenswetenschappen.

Locaties

 • Munich

  Geschwister-Scholl-Platz,1, 80539, Munich

  Opleidingen

   Instelling biedt ook:

   Vragen