Keystone logo
New York University NYU Institute for the Study of the Ancient World

New York University NYU Institute for the Study of the Ancient World

New York University NYU Institute for the Study of the Ancient World

Invoering

ISAW is een centrum voor geavanceerd wetenschappelijk onderzoek en graduate onderwijs, dat met name de studie van de economische, religieuze, politieke en culturele verbanden tussen oude beschavingen wil aanmoedigen. Het biedt zowel doctorale als postdoctorale programma's aan, met als doel een nieuwe generatie wetenschappers op te leiden die de mondiale academische gemeenschap zullen betreden en intellectuele leiders worden.

In een poging om een echt inclusieve geografische reikwijdte te omarmen met behoud van continuïteit en samenhang, concentreert het Instituut zich op de gedeelde en overlappende perioden in de ontwikkeling van culturen en beschavingen rond het Middellandse-Zeebekken en door Centraal-Azië tot aan de Stille Oceaan. De benaderingen van antropologie, archeologie, aardrijkskunde, geologie, geschiedenis, economie, sociologie, kunstgeschiedenis, digitale geesteswetenschappen en de geschiedenis van wetenschap en technologie zijn even integraal voor de onderneming als de studie van teksten, filosofie en de analyse van artefacten. De directeur van het instituut en de vaste faculteit bepalen bepaalde richtingen van onderzoek, maar zowel historische verbanden en patronen als sociaal verhelderende vergelijkingen zullen altijd centraal staan in zijn missie.

Locaties

  • New York

    East 84th Street,15, 10028, New York

    Vragen