Keystone logo
UBC PRISM Lab

UBC PRISM Lab

UBC PRISM Lab

Invoering

Het begrijpen en beheren van de ecologische en sociale kosten en baten van economische activiteit is een bepalende uitdaging van de moderne tijd. Deze uitdaging vormt de kern voor het snel evoluerende veld van duurzaamheidsmeting en -beheer.

Moderne voedselsystemen verbinden ons, biofysisch en sociaal. Ze leveren ook een belangrijke bijdrage aan veel van onze meest urgente duurzaamheidskwesties, van lokale tot mondiale schaal.

Het Food Systems Priority Research for Integrated Sustainability Management (PRISM) Lab, gevestigd op de Okanagan-campus van de University of British Columbia, is een knooppunt voor transversaal onderzoek op het snijvlak van meting en beheer van de duurzaamheid van voedselsystemen.

Duurzaamheidsmeting en beheer van voedselsystemen

Levenscyclus denken
Levenscyclusdenken verwijst naar benaderingen voor het meten en beheren van duurzaamheid die rekening houden met alle relevante interacties in de toeleveringsketen die verband houden met een product, dienst, activiteit of entiteit. Volgens Klöpffer (2003) is “levenscyclusdenken een voorwaarde voor een degelijke duurzaamheidsbeoordeling. Het heeft geen enkele zin om een onderdeel van het systeem in één land of in één stap van de levenscyclus te verbeteren als deze 'verbetering' negatieve gevolgen heeft voor andere onderdelen van het systeem die mogelijk niet opwegen tegen de behaalde voordelen.” Met andere woorden, levenscyclusdenken is essentieel voor het begrijpen en voorkomen van onbedoelde lastenverschuivingen, zowel tussen verschillende soorten duurzaamheidseffecten als tussen verschillende fasen van de toeleveringsketen of belanghebbenden die kunnen optreden als gevolg van onze managementbeslissingen. Levenscyclusdenken en tools zijn centraal komen te staan in de duurzaamheidswetenschap.

Voedselsystemen in context
Moderne voedselsystemen spelen een cruciale rol bij het bepalen van duurzaamheidsresultaten op meerdere schalen. Dit omvat onze collectieve vraag naar hulpbronnen, milieudruk in verband met biodiversiteit, afvalemissies naar lucht, bodem en water, en sociaaleconomische voordelen en kosten. Verwachte groei in voedselproductie, veranderende productie- en consumptiepatronen, toegenomen concurrentie om land, water en energiebronnen, technologische ontwikkelingen en zowel sociale als ecologische instabiliteiten kruisen elkaar en creëren diepgaande uitdagingen en kansen. Het begrijpen en beheren van voedselproductiesystemen, die vaak worden ondersteund door toeleveringsketens die meerdere grenzen, ecosystemen en samenlevingen overspannen, om op deze uitdagingen te reageren en te profiteren van nieuwe kansen, vereist perspectieven en instrumenten van een evenredige reikwijdte.

Huidig onderzoek
Onderzoek in het Food Systems PRISM-lab past levenscyclusdenken en tools toe om prangende vragen op het snijvlak van voedsel, ecologie en samenleving te onderzoeken en te helpen oplossen. Het huidige werk richt zich met name op duurzaamheidskwesties die relevant zijn voor de Canadese eierindustrie en voor de Canadese voedingssector in het algemeen.

Geïnteresseerd in werken in het Food Systems PRISM Lab?

​Ben je gemotiveerd, nieuwsgierig en zeer gedisciplineerd? Wil je je onderzoeksvaardigheden en kennis aanscherpen? Heb je een sterke interesse in duurzaamheidskwesties van voedselsystemen? Ben je bereid en in staat om je eigen aannames kritisch te onderzoeken en uit te dagen en uitgedaagd te worden in een omgeving van respect, samenwerking en verkenning? Past het vooruitzicht van wonen, werken en spelen in de prachtige Okanagan Valley in het westen van Canada bij uw levensstijlambities? Dan is het Food Systems PRISM Lab van de University of British Columbia wellicht een goede match voor jou.

De beslissing om een aanvraag voor graduate studies in te dienen, moet niet lichtvaardig worden genomen. Graduate school is veel werk. Het kan ook heel lonend zijn, op voorwaarde dat je oprecht geïnteresseerd bent in het onderzoek dat je doet en toegewijd bent aan succes. In mijn ervaring zijn de volgende kenmerken betrouwbare voorspellers van succes als afgestudeerde student.

 • Slimheid - zoals blijkt uit een sterk academisch trackrecord
 • Nieuwsgierigheid - een oprechte interesse in onderzoek en verkenning
 • Creativiteit - het vermogen om interessante/belangrijke onderzoeksvragen te identificeren, innovatieve en rigoureuze onderzoeksmethoden te formuleren en theorie, methoden, concepten en informatie uit relevante disciplinaire en interdisciplinaire domeinen te synthetiseren en erop voort te bouwen
 • Kritiek - het vermogen om logica en nauwkeurigheid toe te passen bij het maken van onderscheid tussen informatiebronnen, argumenten, methoden, enz.
 • Communicatieve vaardigheden - het vermogen om duidelijk en beknopt te communiceren (met name in schriftelijke vorm)
 • Commitment - een combinatie van persoonlijke eigenschappen en zachte vaardigheden, waaronder ambitie, zelfmotivatie, discipline en professionaliteit

Campusfuncties

  Locaties

  • Kelowna

   EME Building Room 2121-1137 Alumni Avenue, V1V 1V7, Kelowna

   Vragen