Keystone logo
University of Camerino the international School of Advanced Studies

University of Camerino the international School of Advanced Studies

University of Camerino the international School of Advanced Studies

Invoering

De International School of Advanced Studies

UNICAM heeft een International School of Advanced Studies opgericht met als doel de internationalisering van het doctoraatsonderwijs te vergroten.

  • De International School of Advanced Studies plant, organiseert en coördineert de cursussen om de titel van Ph.D.
  • De doctoraatsopleiding duurt drie jaar met een afstudeerscriptie in het Engels, die zal worden verdedigd voor een examencommissie, bestaande uit professoren in de relevante wetenschappelijke gebieden. Hiertoe moeten academici en andere deskundigen (bijv. van onderzoekscentra of ondernemingen) behoren, van wie de meesten niet van de Universiteit van Camerino, en ten minste één niet-Italiaan.
  • Naast de voorbereiding van de afstudeerscriptie wordt van promovendi verwacht dat zij deelnemen aan door de SAS georganiseerde opleidingsactiviteiten, allemaal in het Engels, om overdraagbare vaardigheden te verwerven (zoals communicatieve vaardigheden, loopbaanontwikkeling in het onderzoek, onderzoeksbeheer en projectfinanciering, methodologische vaardigheden) en doctoraatsopleidingen in samenwerking met de industrie en andere relevante werkgelegenheidssectoren.
  • Het uitvoeren van wat onderzoek in openbare of particuliere laboratoria buiten de gastuniversiteit wordt sterk aangemoedigd.
  • Om de eindkwalificatie te behalen, moet er ten minste zes maanden ervaring zijn bij een onderzoeks- of instelling voor hoger onderwijs die verschilt van de Universiteit van Camerino en mogelijk niet Italiaans is.
  • De zeven principes voor innovatieve doctoraatsopleidingen ondersteunen onze onderzoeksprogramma's.

Zeven principes voor innovatieve doctoraatsopleidingen

1. Onderzoeksuitmuntendheid

Het streven naar excellent onderzoek is fundamenteel voor alle doctoraatsopleidingen en daaruit vloeien alle andere elementen voort. Academische normen die zijn vastgesteld via peer review-procedures en onderzoeksomgevingen die een kritische massa vertegenwoordigen, zijn vereist. De nieuwe academische generatie moet worden opgeleid om creatieve, kritische en autonome intellectuele risiconemers te worden en de grenzen van grensverleggend onderzoek te verleggen.

2. Aantrekkelijke institutionele omgeving

Promovendi moeten goede arbeidsvoorwaarden vinden om hen in staat te stellen onafhankelijke onderzoekers te worden die in een vroeg stadium verantwoordelijkheid nemen voor de reikwijdte, richting en voortgang van hun project. Deze moeten loopbaanontwikkelingsmogelijkheden omvatten, in overeenstemming met het Europees Handvest voor Onderzoekers en de Gedragscode voor de Rekrutering van Onderzoekers.

3. Interdisciplinaire onderzoeksopties

Doctoraatsopleidingen moeten worden ingebed in een open onderzoeksomgeving en -cultuur om ervoor te zorgen dat passende kansen voor kruisbestuiving tussen disciplines de noodzakelijke breedte en interdisciplinaire benadering kunnen bevorderen.

4. Blootstelling aan de industrie en andere relevante werkgelegenheidssectoren

De term 'industrie' wordt gebruikt in de ruimste zin, inclusief alle gebieden van toekomstige werkplekken en publieke betrokkenheid, van industrie tot bedrijfsleven, overheid, NGO's, liefdadigheidsinstellingen en culturele instellingen (bijv. musea). Dit kunnen stages zijn tijdens onderzoekstrainingen; gedeelde financiering; betrokkenheid van niet-academici uit de relevante industrie bij het informeren/geven van onderwijs en supervisie; bevordering van de financiële bijdrage van de relevante industrie aan doctoraatsprogramma's; het bevorderen van alumninetwerken die de kandidaat kunnen ondersteunen (bijvoorbeeld mentorprogramma's) en het programma, en een breed scala aan activiteiten op het gebied van mensen/technologie/kennisoverdracht.

5. Internationaal netwerken

Doctoraatsopleidingen moeten mogelijkheden bieden voor internationale netwerking, dwz door middel van gezamenlijk onderzoek, co-tutelle, duale en gezamenlijke graden. Mobiliteit moet worden aangemoedigd, of het nu gaat om conferenties, korte onderzoeksbezoeken en detacheringen of een langer verblijf in het buitenland.

6. Training overdraagbare vaardigheden

“Overdraagbare vaardigheden zijn vaardigheden die in de ene context (bijvoorbeeld onderzoek) zijn aangeleerd en die in een andere context worden gebruikt (bijvoorbeeld toekomstige tewerkstelling, of dat nu in onderzoek is, in het bedrijfsleven, enz.). Ze zorgen ervoor dat vak- en onderzoeksgerelateerde vaardigheden effectief kunnen worden toegepast en ontwikkeld. Overdraagbare vaardigheden kunnen worden verworven door opleiding of door werkervaring”. Het is van essentieel belang ervoor te zorgen dat voldoende onderzoekers beschikken over de vaardigheden die de kenniseconomie vereist. Voorbeelden hiervan zijn communicatie, teamwork, ondernemerschap, projectmanagement, IPR, ethiek, standaardisatie, etc.

Het bedrijfsleven moet ook meer worden betrokken bij de ontwikkeling van curricula en doctoraatsopleidingen, zodat de vaardigheden beter aansluiten bij de behoeften van de industrie, voortbouwend op het werk van het University Business Forum en de resultaten van het EUA DOC-CAREERS-project. Er zijn goede voorbeelden van interdisciplinaire benaderingen op universiteiten die vaardigheden samenbrengen, variërend van onderzoek tot financiële en zakelijke vaardigheden en van creativiteit en ontwerp tot interculturele vaardigheden.

7. Kwaliteitsborging

De verantwoordingsprocedures moeten worden vastgesteld op de onderzoeksbasis van het doctoraatsonderwijs en dienen daarom los van de kwaliteitszorg in de eerste en tweede cyclus te worden ontwikkeld.

Het doel van kwaliteitszorg in het doctoraatsonderwijs zou moeten zijn om de kwaliteit van de onderzoeksomgeving te verbeteren en om transparante en verantwoordelijke procedures te bevorderen voor onderwerpen als toelating, begeleiding, uitreiking van het doctoraat en loopbaanontwikkeling. Het is belangrijk om te benadrukken dat het hier niet gaat om de kwaliteitsborging van de Ph.D. zelf, eerder het proces of de levenscyclus, van werving tot afstuderen.

Accreditaties

Geaccrediteerd door EFMD EquisGeaccrediteerd door AMBAGeaccrediteerd door AACSB

Locaties

  • Camerino

    International School of Advanced Studies Polo di Alta Formazione Via Gentile III da Varano, 62032, Camerino

Vragen