Keystone logo
University of Cyprus

University of Cyprus

University of Cyprus

Invoering

Visie en missie

De University of Cyprus streeft ernaar zichzelf te vestigen als een baanbrekende onderzoeksinstelling die internationale wetenschappelijke erkenning in het Europese hoger onderwijs verkrijgt, competitieve programma's aanbiedt en een kenniscentrum wordt in de bredere Euromediterrane regio.

De belangrijkste doelstellingen van de universiteit zijn tweeledig: de bevordering van wetenschap en onderwijs door middel van onderwijs en onderzoek, en de verbetering van de culturele, sociale en economische ontwikkeling van Cyprus.

De universiteit vindt daarbij dat onderwijs meer moet bieden dan kennisopbouw alleen. Het moet ook de actieve deelname van studenten aan het leerproces en het verwerven van de waarden die nodig zijn voor een verantwoorde betrokkenheid bij de gemeenschap aanmoedigen. De universiteit stelt hoge eisen aan alle takken van wetenschap.

Onderzoek wordt in alle afdelingen gepromoot en gefinancierd voor zijn bijdrage aan de wetenschap in het algemeen en voor zijn lokale en internationale toepassingen.

Algemene informatie

De University of Cyprus is een openbare rechtspersoon. Het wordt bestuurd door de Universiteitsraad, bestaande uit zowel door de regering benoemde als door de universiteit gekozen leden, en de Senaat, waarvan de leden het hoger academisch personeel zijn. De faculteiten en afdelingen worden bestuurd door interne besturen; elke faculteit wordt geleid door een gekozen decaan en elke afdeling wordt geleid door een gekozen voorzitter. De rectorraad heeft uitvoerende bevoegdheden inzake dagelijkse of lopende zaken.

UCY-bestuursorganen

De raad is verantwoordelijk voor het beheer van en het toezicht op de bestuurlijke en financiële zaken van de universiteit en haar eigendommen. De Raad stelt de jaarbegroting van de Universiteit op voor het boekjaar dat begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar en bekrachtigt of promoot het academisch en administratief personeel van de Universiteit.

De Senaat is het hoogste academische orgaan van de universiteit en is verantwoordelijk voor de academische aangelegenheden van de universiteit, zowel onderwijs als onderzoek.

De rectorraad heeft uitvoerende bevoegdheden inzake dagelijkse of lopende zaken, verleend door de Senaat op voordracht van de rector, of de raad op voordracht van de voorzitter van de raad.

Locaties

  • Aglantzia

    University House "Anastasios G. Leventis" 1 Panepistimiou Avenue, 2109, Aglantzia

    Vragen