Keystone logo
WU - Vienna University of Economics and Business Doctoraatsopleiding in de internationale belastingen op bedrijven
WU - Vienna University of Economics and Business

Doctoraatsopleiding in de internationale belastingen op bedrijven

Vienna, Oostenrijk

6 Semesters

Engels

Full time

15 Feb 2025

Oct 2025

Request tuition fees

Op de campus

* Geen collegegeld voor EU-burgers

Invoering

Doctoraatsopleiding in de internationale belastingen op bedrijven

De Doctoral Program in International Business Taxation (DIBT) biedt een uitstekende doctorale onderwijs aan uitstaande studenten van over de hele wereld, volledig voor te bereiden op het verrichten van onderzoek naar internationale zakelijke belastingen. DIBT biedt hoogkwalitatieve interdisciplinaire opleidingen voor afgestudeerden op het gebied van internationale belastingen, inclusief en combineren van de disciplines van de openbare financiën, internationaal belastingrecht en grensoverschrijdend belastingbeheer.

DIBT richt zich op academisch onderwijs van hoge kwaliteit en internationaal concurrerend onderzoek. Het is gericht op de toekomstige elite van wetenschappers en biedt interdisciplinaire training in het belasten van grensoverschrijdende activiteiten van ondernemingen, gebruikmakend van en een combinatie van de kerndisciplines openbare financiën, internationale belastingwetgeving en grensoverschrijdend belastingbeheer. Door vervolgens belastingtraining uit te breiden naar niet-traditionele maar zeer relevante disciplines zoals economische psychologie, geschiedenis, politieke wetenschappen, ethiek en juridische filosofie, alsmede organisatorisch gedrag en besluitvorming, een verbreding van de horizon en een meer omvattende benadering van onderzoeksvragen is bereikt.

Inhoud en structuur


Het programma neemt drie jaar in beslag en kent een Ph.D. graad voor afgestudeerden. Tijdens het eerste jaar verwerven de deelnemers de basiskennis die nodig is om op een interdisciplinaire manier te werken. Voortbouwend op deze stichting, zijn het tweede en derde jaar gewijd aan seminars op verwante gebieden, een onderzoek in het buitenland, aanvullende optionele workshops, en vooral aan het doen van onderzoek op een Ph.D. scriptie. Voor de duur van het volledige programma, studenten bijwonen van een begeleidend onderzoek seminar. Alle cursussen worden in het Engels gegeven./>

Kwalificatieprofiel en loopbaanvooruitzichten


DIBT biedt de mogelijkheid om onderzoek te doen op de volgende gebieden:/>


- Bepaling van belastbare winst
- Locationele beslissingen
- EU-belasting voor bedrijven
- Internationale coördinatie van belastingen op ondernemingen/>


Eenmaal toegelaten tot DIBT kunnen studenten een hoogwaardig onderwijs verwachten dat hen voorbereidt op een lonende academische carrière of een zeer gespecialiseerde positie in andere, niet-academische nationale of internationale instellingen. DIBT's faculteit is zeer goed verbonden in de academische gemeenschap en put uit een uitgebreide expertise om training te bieden aan promovendi en toezicht te houden op hun onderzoek./>

Faculteit

Geavanceerde normen voor onderzoek en onderwijs worden gegarandeerd door een faculteit bestaande uit gerenommeerde wetenschappers die hebben gepubliceerd in de meest prominente tijdschriften van hun respectieve onderzoeksgebieden en die hun bereidheid en bekwaamheid hebben bewezen om interdisciplinaire samenwerking te bevorderen. De gasthoogleraren, alle internationaal erkende leiders in hun respectieve vakgebieden, vormen een integraal onderdeel van DIBT en voegen nog een andere dimensie toe aan het academische toponderwijs van DIBT.

Studenten maken kennis met de internationale wetenschappelijke gemeenschap en bieden verschillende mogelijkheden om een ​​eigen netwerk op te bouwen. Ze worden ook een integraal onderdeel van het vooruitstrevende onderzoeksteam dat bij WU werkt op het gebied van recht, bedrijfskunde en economie.

Toepassing

Het programma staat open voor studenten uit alle landen, op voorwaarde dat zij een master of een gelijkwaardige graad hebben voornamelijk in rechten, bedrijfskunde, economie, psychologie of, in uitzonderlijke gevallen, in andere disciplines, als zij voldoende fiscale achtergrond hebben. Aanvragen kunnen worden ingediend met behulp van de online applicatie tool. Houd er rekening mee dat alleen aanvragen die vóór de deadline zijn ingediend, worden verwerkt.

Het toelatingsproces is voorbij. Rolling toelating voor het academische jaar 2019/20 begint in het najaar van 2018.

Financiële steun

DIBT wordt gefinancierd door het Austrian Science Fund (FWF). Slechts een klein aantal studenten kan worden toegelaten. Voor collegegeld DIBT collegegeld wordt afgezien van collegegeld. Er is een beperkt aantal beurzen beschikbaar voor studenten ter waarde van ongeveer € 2.050 per maand (belastingen en sociale verzekeringen worden van dit bedrag afgetrokken). WU gaat altijd een stap extra om een ​​ideale onderzoeksomgeving te bieden voor de geselecteerde studenten.

toelatingen

leerplan

Programma resultaat

Beurzen en financiering

Carrièremogelijkheden

Accreditaties

Over de school

Vragen