Slovak Academy of Sciences, Institute of Materials and Machine Mechanics

Introductie

Lees de Officiële Beschrijving

Tegenwoordig presenteert de Slowaakse Academie van Wetenschappen zich nationaal en wereldwijd succesvol door middel van de resultaten in basis- en toegepast onderzoek. Het bestaat uit 69 organisaties, waarvan 48 budgettaire en 21 zijn gesubsidieerd. De Academie publiceert 57 wetenschappelijke en professionele tijdschriften en 8 jaarboeken. Er zijn 51 wetenschappelijke en wetenschappelijke verenigingen, samenlevingen en vakbonden aangesloten bij de SAS, die in overeenstemming zijn met de Wet op Civiele Verenigingen. De Assembly, de Wetenschappelijke Raad en het Presidium zijn de zelfbestuurende organen van de Academie.

De missie van de SAS

De SAS is een nationale instelling die wetenschappelijk onderzoek in Slowakije verricht als een autonome non-university onderzoeksinstelling die hoofdzakelijk wordt gefinancierd uit de overheidsfinanciën. Dit soort onderzoek heeft een traditie in Slowakije; het bestaan ​​ervan is gerechtvaardigd vanwege het zeer systematische en geconcentreerde karakter van het onderzoek, waardoor het verbonden kan worden met de globale trends in de ontwikkeling van de menselijke kennis. De perspectieven die zijn opgedaan bij het SAS-onderzoek zijn gebaseerd op bewijs en zijn kwalitatief vergelijkbaar met onderzoek in het buitenland.

De SAS is een autonome wetenschappelijke en onderzoeksinstelling die onder de wet is opgericht. Het doel is fundamenteel onderzoek te verrichten in de natuurlijke, technische, medische en sociale wetenschappen en in de geesteswetenschappen op innovatieve, veeleisende terreinen van personeel en onderzoeksinfrastructuur, en die innovatieve technologie en diagnostiek ontwikkelen. Het hoofddoel is kennis voor de ontwikkeling van Slowakije en zijn burgers te vergroten. De waarden van de academie zijn gebaseerd op de principes van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek (zonder politieke afstemming), kritisch denken, uitstekende kennis, hoog niveau van expertise en specialisatie, effectief concurrentievermogen en interdisciplinaire samenwerking.

Naast zijn evenredige rol in het vergroten van kennis door internationale samenwerking in wetenschappelijke strewe vervult de academie zijn maatschappelijke missie door de ontwikkeling van progressieve technologieën, octrooien, innovaties, expertise en kennisoverdracht op vele gebieden van praktische implementatie. De academie heeft een gevestigde onderzoeksinfrastructuur die voldoet aan de internationale eisen. De medewerkers vormen een unieke en onvervangbare hoeveelheid intellectuele rijkdom, die zich concentreert op zijn uitstekende wetenschappelijke persoonlijkheden en onderzoeksteams. Zonder het waardevolle werk van deze mensen zou het niet mogelijk zijn om de nationale en culturele identiteit van Slowakije te ontwikkelen. De SAS is een instelling die veel mogelijkheden heeft om de economie, de technologie, de samenleving en de veiligheid van Slowakije te ontwikkelen. Met deze belangen in het achterhoofd werkt de academie samen met niet-academische entiteiten in de publieke en private sector, waardoor zij wetenschappelijke informatie verstrekken om te helpen bij het oplossen van problemen en ontwikkelingstaken.

De SAS werkt op vele manieren met universiteiten en participeert in hun wetenschappelijk onderzoek. De SAS speelt ook een onontbeerlijke rol in de opleiding van universitaire studenten, met name in de opleiding van promovendi en experts op belangrijke en hoogs gespecialiseerde (zeldzame) gebieden die niet aan universiteiten worden onderwezen of gestudeerd.

De academie ontwikkelt zijn onderzoeksactiviteiten door middel van eigen wetenschappelijke organisaties, die in de regel betrokken zijn bij nationale en internationale projecten die uit subsidies worden gefinancierd. Binnen dit kader onderneemt de academie onderzoek gericht op huidige mondiale vraagstukken (bijvoorbeeld klimaatverandering, vernieuwing en onderhoud van de kwaliteit van water, bodem en lucht, beheersing van milieurisico's, bescherming van biodiversiteit, biotechnologie en gezondheid van de populaties), maatschappelijke problemen (bv. groeiende ongelijkheid en kwestie van sociale solidariteit, sociale uitsluiting en marginalisering, veroudering, migratie en veiligheid), de bescherming en ontwikkeling van cultureel erfgoed (het Slowaakse Nationaal Corpus, het woordenboek hedendaagse Slowaakse Taal, de Bibliotheek Slowaakse Literatuur en Encyclopedie Beliana) en gedetailleerd regionaal onderzoek. De academie onderneemt ook systematisch onderzoek naar de staatsbouwelementen van de Slowaakse Republiek (haar sociale, economische, juridische en educatieve systemen), die kritische inzichten bieden in het licht van de wereldwijde ontwikkelingsontwikkelingen en het bouwt een uniek assortiment documentatie- en archiefbronnen in dit verband.

Deze school biedt programma's in:
  • Engels

Bekijk PhD »

Programma's

Deze school biedt ook:

PhD

Phd In Progressieve Materialen En Materiaalontwerp

Campus Voltijd Deeltijd 4 - 5 jaar September 2018 Slowakije Bratislava +1 more

Instituut voor Materialen en Machine Mechanica is een extern onderwijsinstituut voor doctorale studie in studieprogramma: Progressieve materialen en materiaalontwerp, studiegebied 5.2.26 Materialen (in samenwerking met de Slowaakse Universiteit van Technologie in Bratislava, Faculteit Materiaalkunde en Technologie in Trnava) [+]

Instituut voor Materialen en Machine Mechanica Slowaakse Academie van Wetenschappen behoort tot de groep instellingen opgericht door de Slowaakse Academie van Wetenschappen. Het werd opgericht in 1980 als gevolg van de fusie van het Institute of Metallic Materials SAS (opgericht in 1953) en het Institute of Machine Mechanics SAS (opgericht in 1956).

Missie en visie

De mens drinkt voortdurend de droom van snellere, lichtere en energiezuiniger apparaten die het leven makkelijker maken of gewoon milieuvriendelijker zijn. Een noodzakelijk ding voor de vervulling van deze droom is de ontwikkeling van nieuwe materialen.

De missie van het Institute of Materials and Machine Mechanics SAS is het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe geavanceerde materialen op basis van non-ferro metalen en het oplossen van een breed scala aan gerelateerde problemen - van de ontwikkeling van speciale technologie van nieuwe materialen, door hun interne structuur, aan de analytische en numerieke modellering een simulatie van de eigenschappen.... [-]